Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2010 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

(Teknisk vejledning)

Kapitel 1

Indledning

Ved lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, og lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 samt Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1017 af 29. oktober 2009 er fastsat de reguleringer, der med virkning fra 1. januar 2010 skal ske af årslønsbeløb, godtgørelsesbeløb, overgangsbeløb samt løbende ydelser, der er nævnt i lovene.

Beløb og ydelser reguleres med 2 procent tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 2010 (jf. lov om en satsreguleringsprocent). Tilpasningsprocenten er ved Finansministeriets bekendtgørelse nr. 809 af 24. august 2009 fastsat til 2,0 for finansåret 2010.

Beløb og ydelser stiger således fra 1. januar 2010 med 22,9 pct. i forhold til de beløb og ydelser, der er fastsat pr. 1. januar 2003 (grundniveauet i lov om arbejdsskadesikring). Undtaget herfra er godtgørelsesbeløbet for 100 pct. varigt mén for arbejdsskader indtruffet 1. juli 2002 eller senere samt overgangsbeløbet ved dødsfald, der begge stiger med 4,0 pct. i forhold til beløbene fastsat for 2009 før afrunding.

a) Maksimumsbeløbet for årslønnen (§ 24, stk. 3) forhøjes til 451.000 kr.

b) Minimumsbeløbet for årslønnen (§ 24, stk. 4) forhøjes til 168.000 kr.

c) Godtgørelsen for 100 pct. varigt mén (§ 18, stk. 3 og stk. 4) forhøjes til 752.000 kr.

d) Godtgørelsen for 100 pct. varigt mén for arbejdsskader indtruffet før 1. juli 2002 (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 33, stk. 3 og stk. 4) forhøjes til 547.000 kr.

e) Erstatningen for 100 pct. varigt mén (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 28, stk. 3) forhøjes til 54.500 kr. årligt.

f) Overgangsbeløbet ved dødsfald (§ 19, stk. 1) forhøjes til 141.500 kr.

Kapitel 2

Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2010 eller senere

Til brug ved beregning og fremtidig regulering af løbende erstatningsydelser for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet (451.000 kr.), det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / 451.000.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatningsydelse, der svarer til grundlønnen. Grundydelsen er således den årlige løbende ydelse reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatningsydelse for forsørgertab udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Årlig løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 22,9 pct.

Kapitalerstatninger for erhvervsevnetab beregnes som den årlige løbende erstatningsydelse på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 752.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

2.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 24. marts 2010. Årsløn: 375.000 kr. Erhvervsevnetab: 65 pct.

Grundløn: 375.000 kr. × 367.000/451.000 = 305.155 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 305.155 kr.= 158.680,60 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 158.680,60 kr. × 1,229 = 195.018,46 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 195.024 kr.

Månedlig ydelse: 16.252 kr.

b. Erstatning for forsørgertab

Skadedato: 2. februar 2010. Årsløn: 295.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 295.000 kr. × 367.000/451.000 = 240.055 kr.

Grundydelse: 0,30 × 240.055 kr. = 72.016,50 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 72.016,50 kr. × 1,229 = 88.508,28 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 88.512 kr.

Månedlig ydelse: 7.376 kr.

2.2 Engangsbeløb

Skadedato: 21. januar 2010. Afgørelsesdato: 3. december 2010. Årsløn: 225.000 kr. Erhvervsevnetab: 25 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder ved afgørelsen: 35 år og 2 måneder. Køn: Mand.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 225.000 kr. × 367.000/451.000 = 183.093 kr.

Grundydelse: 0,25 × 4/5 × 183.093 kr. = 36.618,60 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 36.618,60 kr. × 1,229 = 45.004,26 kr.

Kapitalerstatning: 45.004,26 kr. × 16,791 = 755.667 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 752.000 kr.= 150.400 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 55 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 752.000 kr. × (1 – 0,16) = 126.336 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 65 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 752.000 kr. × (1 – 0,26 – 0,06) = 102.272 kr.

Kapitel 3

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2004 - 31. december 2009

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen med et tillæg på 22,9 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. § 25, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 752.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 141.500 kr.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 752.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

3.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 27. november 2006. Årsløn: 345.000 kr. Erhvervsevnetab: 50 pct.

Grundløn: 345.000 kr. × 367.000/396.000 = 319.735 kr.

Grundydelse: 0,50 × 4/5 × 319.735 kr.= 127.894,00 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 127.894,00 kr. × 1,229 = 157.181,73 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 157.188 kr.

Månedlig ydelse: 13.099 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 4. august 2008. Årsløn: 285.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 285.000 kr. × 367.000/419.000 = 249.630 kr.

Grundydelse: 0,30 × 249.630 kr. = 74.889,00 kr. årligt.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 74.889,00 kr. × 1,229 = 92.038,58 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 92.040 kr.

Månedlig ydelse: 7.670 kr.

3.2 Engangsbeløb

Skadedato: 14. august 2009. Afgørelsesdato: 12. juli 2010. Årsløn: 395.000 kr. Erhvervsevnetab: 45 pct. Varigt mén: 15 pct. Alder på skadestidspunkt: 42 år. Alder ved afgørelsen: 43 år og 4 måneder. Køn: Kvinde.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 395.000 kr. × 367.000/434.000 = 334.021 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 334.021 kr. = 120.247,56 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 120.247,56 kr. × 1,229 = 147.784,25 kr.

Kapitalerstatning: 147.784,25 kr. × 12,791 = 1.890.309 kr.

b. Méngodtgørelse

0,15 × 752.000 kr. × (1 – 0,03) = 109.416 kr.

Kapitel 4

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. juli 2002 - 31. december 2003

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 22,9 pct.

Den løbende ydelse er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 752.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 141.500 kr.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 752.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

4.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 1. august 2003. Årsløn: 335.000 kr. Erhvervsevnetab: 65 pct.

Grundløn: 335.000 kr. × 293.000/367.000 = 267.452 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 267.452 kr.= 139.075,04 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 139.075,04 kr. × 1,254 = 174.400,10 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 174.400,10 kr. × 1,229 = 214.337,72 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 214.344 kr.

Månedlig ydelse: 17.862 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 15. september 2003. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 10 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/367.000 = 199.591 kr.

Grundydelse: 0,10 × 199.591 kr. = 19.959,10 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 19.959,10 kr. × 1,254 = 25.028,71 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 25.028,71 kr. × 1,229 = 30.760,28 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 30.768 kr.

Månedlig ydelse: 2.564 kr.

4.2 Engangsbeløb

Skadedato: 10. juli 2003. Afgørelsesdato: 12. maj 2010. Årsløn: 310.000 kr. Erhvervsevnetab: 45 pct. Varigt mén: 10 pct. Alder på skadestidspunkt: 42 år. Alder ved afgørelsen: 49 år. Køn: Mand.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/367.000 = 247.493 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 247.493 kr.= 89.097,48 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 89.097,48 kr. × 1,254 = 111.728,24 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 111.728,24 kr. × 1,229 = 137.314,01 kr.

Kapitalerstatning: 137.314,01 kr. × 8,656 = 1.188.591 kr.

b. Méngodtgørelse

0,10 × 752.000 kr. × (1 – 0,03) = 72.944 kr.

Kapitel 5

Arbejdsskader indtruffet i tiden 31. januar 1995 - 30. juni 2002

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 22,9 pct.

Den løbende ydelse er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 547.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 141.500 kr.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 547.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

5.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 1. maj 1995. Årsløn: 210.000 kr. Erhvervsevnetab: 50 pct.

Grundløn: 210.000 kr. × 293.000/295.000 = 208.576 kr.

Grundydelse: 0,50 × 4/5 × 208.576 kr. = 83.430,40 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 83.430,40 kr. × 1,254 = 104.621,72 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 104.621,72 kr. × 1,229 = 128.580,09 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 128.592 kr.

Månedlig ydelse: 10.716 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 2001. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/345.000 = 212.319 kr.

Grundydelse: 0,30 × 212.319 kr. = 63.695,70 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 63.695,70 kr. × 1,254 = 79.874,41 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 79.874,41 kr. × 1,229 = 98.165,65 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 98.172 kr.

Månedlig ydelse: 8.181 kr.

5.2. Engangsbeløb

Skadedato: 15. juni 2002. Afgørelsesdato: 7. maj 2010. Årsløn: 310.000 kr. Erhvervsevnetab: 35 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder på skadestidspunkt: 37 år. Alder ved afgørelsen: 45 år. Køn: Mand.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/355.000 = 255.859 kr.

Grundydelse: 0,35 × 4/5 × 255.859 kr. = 71.640,52 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 71.640,52 kr. × 1,254 = 89.837,21 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 89.837,21 kr. × 1,229 = 110.409,93 kr.

Kapitalerstatning: 110.409,93 kr. × 9,147 = 1.009.920 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 547.000 kr. = 109.400 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 62 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 547.000 kr. × (1 – 0,15) = 92.990 kr.

Kapitel 6

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1993 - 30. januar 1995

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 22,9 pct.

Den løbende ydelse er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 130,9 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1992), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 3.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 547.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 141.500 kr.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 547.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Eksempler

6.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 1. januar 1995. Årsløn: 200.000 kr. Erhvervsevnetab: 65 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 280.500/293.000 = 191.468 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 191.468 kr. = 99.563,36 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 99.563,36 kr. × 1,309 = 130.328,44 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 130.328,44 kr. × 1,229 = 160.173,65 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 160.176 kr.

Månedlig ydelse: 13.348 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 1993. Årsløn: 190.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn = årsløn.

Grundydelse: 0,30 × 190.000 kr. = 57.000,00 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 57.000,00 kr. × 1,309 = 74.613,00 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 74.613,00 kr. × 1,229 = 91.699,38 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 91.704 kr.

Månedlig ydelse: 7.642 kr.

6.2 Engangsbeløb

Skadedato: 20. januar 1995. Afgørelsesdato: 5. januar 2010. Årsløn: 210.000 kr. Erhvervsevnetab: 25 pct. Varigt mén: 5 pct. Alder på skadestidspunkt: 26 år. Alder ved afgørelsen: 41 år. Køn: Mand. Tidligere afgørelse om erhvervsevnetab før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 210.000 kr. × 280.500/293.000 = 201.041 kr.

Grundydelse: 0,25 × 4/5 × 201.041 kr. = 40.208,20 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 40.208,20 kr. × 1,309 = 52.632,53 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 52.632,53 kr. × 1,229 = 64.685,38 kr.

Kapitalerstatning: 64.685,38 kr. × 9,457 = 611.730 kr.

b. Méngodtgørelse

0,05 × 547.000 kr. = 27.350 kr.

Kapitel 7

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1987 - 31. december 1992

Løbende erstatningsydelse for erhvervsevnetab og forsørgertab beregnes som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 22,9 pct.

Den løbende ydelse er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 341,5 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1977), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 2.

Kapitalerstatninger for erhvervsevnetab og varigt mén beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 38, stk. 4), idet ménerstatningen for 100 pct. varigt mén forhøjes til 54.500 kr. årligt.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 141.500 kr.

Eksempler

7.1 Løbende ydelser

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 1. maj 1990. Årsløn: 170.000 kr. Erhvervsevnetab: 65 pct.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/265.000 = 68.962 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 68.962 kr. = 35.860,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 35.860,24 kr. × 3,415 = 122.462,72 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 122.462,72 kr. × 1,229 = 150.506,68 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 150.516 kr.

Månedlig ydelse: 12.543 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. juni 1989. Årsløn: 200.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 107.500/258.500 = 83.172 kr.

Grundydelse: 0,30 × 83.172 kr. = 24.951,60 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 24.951,60 kr. × 3,415 = 85.209,71 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 85.209,71 kr. × 1,229 = 104.722,73 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 104.724 kr.

Månedlig ydelse: 8.727 kr.

7.2 Engangsbeløb

Skadedato: 15. maj 1992. Afgørelsesdato: 5. juli 2010. Årsløn: 170.000 kr. Erhvervsevnetab: 15 pct. Varigt mén: 10 pct. Alder ved afgørelsen: 53 år. Køn: Kvinde. Tidligere afgørelse om erhvervsevnetab før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for erhvervsevnetab

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/280.500 = 65.152 kr.

Grundydelse: 0,15 × 4/5 × 65.152 kr. = 7.818,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 7.818,24 kr. × 3,415 = 26.699,29 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 26.699,29 kr. × 1,229 = 32.813,43 kr.

Kapitalerstatning: 32.813,43 kr. × 7,959 = 261.163 kr.

b. Erstatning for varigt mén

Årlig ydelse: 0,10 × 54.500 kr. = 5.450 kr.

Ménerstatning: 5.450 kr. × 9,286 = 50.609 kr.

Kapitel 8

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1978 - 31. marts 1987

Erstatninger for erhvervsevnetab beregnes som anført ovenfor i kapitel 7, idet erstatningsniveauet dog er 3/4 i stedet for 4/5.

Eksempel

Erstatning for erhvervsevnetab

Skadedato: 7. maj 1986. Afgørelsesdato: 2. juni 2010. Årsløn: 170.000 kr. Erhvervsevnetab: 15 pct. Alder ved afgørelsen: 57 år. Køn: Kvinde. Tidligere afgørelse om erhvervsevnetab før 1. juli 1999: Ja.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/219.500 = 83.257 kr.

Grundydelse: 0,15 × 3/4 × 83.257 kr. = 9.366,41 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 9.366,41 kr. × 3,415 = 31.986,29 kr.

Årlig ydelse fra 1. januar 2010: 31.986,29 kr. × 1,229 = 39.311,15 kr.

Kapitalerstatning: 39.311,15 kr. × 6,948 = 273.134 kr.

Grundydelsen for de få ménerstatninger, der efter tidligere afgørelser udbetales som løbende ydelse er den fastsatte ménprocent × 13.000 kr. Ved en ménprocent på 65 pct. er grundydelsen således 0,65 × 13.000 = 8.450 kr. Ydelsen udbetales som 341,5 pct. af grundydelsen og med et tillæg på 22,9 pct. Eksempel: 8.450 kr. × 3,415 × 1,229 = 35.464,95 kr. årligt, der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 35.472 kr. Månedlig ydelse: 2.956 kr.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 141.500 kr.

Kapitel 9

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. oktober 1933 - 31. marts 1978

Løbende rente, der udbetales efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, beregnes som grundrenten pr. 1. januar 2003, jf. nedenstående, med et tillæg på 22,9 pct.

Den løbende rente er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 1.591,2 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 1.

Således beregnes den løbende rente efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde fra 1. januar 2010 som: Grundrenten pr. 1. april 1965 × 15,912 × 1,229. Beløbet forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb, således at den månedlige rente udbetales i hele kroner.

Eksempel

Erstatning for invaliditet

Skadedato: 21. december 1977. Årsløn: 76.750 kr. Invaliditet: 65 pct.

Grundløn: 76.750 kr. × 16.500/76.750 = 16.500 kr.

Grundrente: 0,65 × 2/3 × 16.500 kr. = 7.150,00 kr. årligt.

Grundrente pr. 1. januar 2003: 7.150,00 kr. × 15,912 = 113.770,80 kr.

Årlig rente fra 1. januar 2010: 113.770,80 kr. × 1,229 = 139.824,31 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 139.836 kr.

Månedlig rente: 11.653 kr.

Kapitel 10

Andet

Maksimumbeløbet ved erstatning af brillestel udgør 1.045,00 kr.

Betalingen for Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelser efter lovens § 81 sker med følgende beløb:

a) Vejledende udtalelse inklusive erhvervsevnetab: 8.500 kr.

b) Vejledende udtalelse eksklusive erhvervsevnetab: 4.900 kr.

c) Tillæg for vejledende udtalelse om tidspunkt for skøn over fremtidig erhvervsevne: 8.500 kr.

Beløb indbetales samtidig med anmodning om udtalelsen.

De private arbejdsskadeforsikringsselskaber samt de arbejdsgivere, der er fritaget for at afgive risikoen efter loven, skal selv regulere løbende ydelser, som er tilkendt før 1. januar 2010. Ved løbende ydelser tilkendt den 1. januar 2010 eller senere vil det fremgå af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, hvilke beløb, der skal udbetales i 2010.

Arbejdsskadestyrelsen, den 3. november 2009

Mette Thiesen

/ Torben Øhlenschlæger