Den fulde tekst
L 61
Forslag til lov om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet. (Tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre m.v.).
Af kulturministeren (Carina Christensen (KF)).
Fremsat skr 11/11 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 11/11 09 Tillæg A
1.beh 24/11 09 FF
Betænkning 9/12 09 Tillæg B
2.beh 15/12 09 FF
3.beh 18/12 09 FF
Lovf som vedt 18/12 09 Tillæg C
Lov nr 1517 af 27. december 2009
Ordførere: (1.beh) Troels Christensen (V), Mogens Jensen (S), Karin Nødgaard (DF), Pernille Frahm (SF), Helle Sjelle (KF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Carina Christensen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at hovedparten af det tidligere amtskommunale tilskud til kulturformål fremover administreres af Kulturministeriet efter udløb af den nuværende overgangsordning efter kommunalreformen. Det gælder tilskud til en række konserveringscentre m.v. og støtte til en række statsanerkendte museer efter museumslovens § 15.
Loven indebærer endvidere, at kulturministeren får hjemmel til at fastlægge nærmere regler om beregning af statstilskud til museer. Desuden giver loven hjemmel til, at tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud til kulturformål kan forvaltes via kulturaftalerne med kommunerne.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 102 stemmer.