Den fulde tekst
L 68
Forslag til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald. (Anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald).
Af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech (V)).
Fremsat skr 12/11 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 12/11 09 Tillæg A
1.beh 27/11 09 FF
Betænkning 3/2 10 Tillæg B
2.beh 4/3 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 4/3 10 Tillæg H
3.beh 16/3 10 FF
Lovf som vedt 16/3 10 Tillæg C
Lov nr 249 af 23. marts 2010
Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Karen J. Klint (S), Jesper Langballe (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Charlotte Dyremose (KF), Bente Dahl (RV).
Ministre: (1.beh) kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech).
Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget(KIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven handler om, hvordan registrering skal ske ved livets begyndelse og ved livets afslutning.
Med loven afskaffes forældres pligt til at anmelde fødsler, så fødselsregistreringen fremtidig baseres på jordemoderens fødselsanmeldelse. I forbindelse med fødsler, som helt overvejende sker på et hospital, udtager jordemoderen nu et cpr-nummer til barnet. Samtidig hermed bliver der indtastet oplysninger til brug for jordemoderens fødselsanmeldelse, der udskrives for derefter at blive sendt med almindeligt brev til det sogn, der skal foretage fødselsregistreringen. Oplysningerne overføres automatisk til Det Centrale Personregister.
Registrering af dødsfald vil med loven blive baseret på elektronisk overførsel af de oplysninger, som lægerne allerede hidtil indrapporterede til sundhedsvæsenets edb-systemer i forbindelse med udstedelse af dødsattester. Med loven bortfalder pårørendes anmeldelsespligt, og dødsfald registreres væsentlig hurtigere.
Lovforslaget var en udmøntning af den digitaliseringsstrategi, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Danske Regioner og KL aftalte i 2007.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 102 stemmer.