Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked

(Ophævelse af sunset-klausul)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1286 af 14. december 2004 om bindende forhåndsbesked foretages følgende ændring:

1. I §15 udgår »og ophæves automatisk den 31. december 2009, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse nr. 9055 af 28. februar 2002 om en forsøgsordning med automatiske ophørsklausuler i visse administrative forskrifter på miljø- og arbejdsmiljøområdet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Arbejdstilsynet, den 3. december 2009

Jens Jensen

/ Bitten Højmark Døjholt