Den fulde tekst
L 73
Forslag til lov om forhøjelse af hædersgaver.
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 18/11 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 18/11 09 Tillæg A
1.beh 26/11 09 FF
Betænkning 9/12 09 Tillæg B
2.beh 15/12 09 FF
3.beh 18/12 09 FF
Lovf som vedt 18/12 09 Tillæg C
Lov nr 1499 af 27. december 2009
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Lone Møller (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Helge Adam Møller (KF), Anne Marie Geisler Andersen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at hædersgavebeløbet forhøjes med 2.100 kr., så beløbet pr. 1. januar 2010 udgør 16.100 kr. og 18.100 kr. for nogle modtagere. Hædersgaver udbetales bl.a. til personer, der under anden verdenskrig var tjenestegørende i allieret skibstjeneste eller var deporteret i koncentrationslejr samt sårede og efterladte efter faldne den 29. august 1943. Loven trådte i kraft den 1. januar 2010, og herved ophævedes lov nr. 1421 af 22. december 2004 om forhøjelse af hædersgaver.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 101 stemmer.