Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

(Ophævelse af krav om revisorattestation af årsopgørelse over solgte bekæmpelsesmidler)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2003, bekendtgørelse nr. 404 af 25. maj 2004, bekendtgørelse nr. 432 af 29. maj 2005, bekendtgørelse nr. 461 af 13. juni 2005, bekendtgørelse nr. 1481 af 16. december 2005, bekendtgørelse nr. 227 af 16. marts 2006, bekendtgørelse nr. 469 af 22. maj 2006, bekendtgørelse nr. 583 af 8. juni 2006, bekendtgørelse nr. 924 af 4. september 2006, bekendtgørelse nr. 1273 af 3. december 2006, bekendtgørelse nr. 612 af 14. juni 2007, bekendtgørelse nr. 385 af 23. maj 2008, bekendtgørelse nr. 1224 af 10. december 2008, bekendtgørelse nr. 102 af 5. februar 2009, bekendtgørelse nr. 230 af 23. marts 2009 og bekendtgørelse nr. 545 af 11. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 54, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. december 2009

Miljøministeriet, den 11. december 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp