Den fulde tekst
L 83
Forslag til lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten.
Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 26/11 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 26/11 09 Tillæg A
1.beh 3/12 09 FF
Betænkning 3/2 10 Tillæg B
2.beh 2/3 10 FF
3.beh 16/3 10 FF
Lovf som vedt 16/3 10 Tillæg C
Lov nr 246 af 23. marts 2010
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Flemming Møller Mortensen (S), Jørn Dohrmann (DF), Ida Auken (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Bente Dahl (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ca. halvdelen af statens i alt ca. 568 sommerhusgrunde med private sommerhuse var enten solgt eller sat til salg, eller salg var under forberedelse. Den anden halvdel var beliggende på arealer med fredskovspligt eller klitfredning og derfor underlagt et udstykningsforbud. Loven vil give også disse sommerhusejere mulighed for at købe de sommerhusgrunde, som deres hus ligger på, og som de nu lejer af staten. Loven vedrører alene udstykningsmulighederne for de nævnte konkrete arealer, som i mange år har været bebygget med sommerhuse i privat eje. Den hidtidige anvendelse ændres ikke. Fredskovspligt og klitfredning opretholdes på arealerne.
Det vil være frivilligt for sommerhusejerne, om de vil købe de udstykkede grunde eller fortsætte som lejere.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og Pia Christmas-Møller (UFG)) mod 2 (EL).