Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

(Forlængelse af ordning om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 175 af 12. marts 2009 om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms, som ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 5. pkt., ændres »16. december« til: »22. december«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes som 6.-17. pkt.:

»Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 forfalder den 1. januar 2010 og skal indbetales senest den 22. januar 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2010 forfalder den 1. februar 2010 og skal indbetales senest den 22. februar 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2010 forfalder den 1. marts 2010 og skal indbetales senest den 22. marts 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts 2010 forfalder den 1. april 2010 og skal indbetales senest den 22. april 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2010 forfalder den 1. maj 2010 og skal indbetales senest den 25. maj 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2010 forfalder den 1. juni 2010 og skal indbetales senest den 22. juni 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juni 2010 forfalder den 1. juli 2010 og skal indbetales senest den 22. juli 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2010 forfalder den 1. august 2010 og skal indbetales senest den 23. august 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2010 forfalder den 1. september 2010 og skal indbetales senest den 22. september 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2010 forfalder den 1. oktober 2010 og skal indbetales senest den 22. oktober 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2010 forfalder den 1. november 2010 og skal indbetales senest den 22. november 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2010 forfalder den 1. december 2010 og skal indbetales senest den 16. december 2010.«

3. I § 2, stk. 1, 5. pkt., ændres »7. december« til: »14. december«.

4. I § 2, stk. 1, indsættes efter 5. pkt.:

»Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december 2009 forfalder den 1. januar 2010 og skal indbetales senest den 12. januar 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for januar 2010 forfalder den 1. februar 2010 og skal indbetales senest den 12. februar 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar 2010 forfalder den 1. marts 2010 og skal indbetales senest den 12. marts 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts 2010 forfalder den 1. april 2010 og skal indbetales senest den 12. april 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2010 forfalder den 1. maj 2010 og skal indbetales senest den 12. maj 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2010 forfalder den 1. juni 2010 og skal indbetales senest den 14. juni 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juni 2010 forfalder den 1. juli 2010 og skal indbetales senest den 12. juli 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2010 forfalder den 1. august 2010 og skal indbetales senest den 12. august 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2010 forfalder den 1. september 2010 og skal indbetales senest den 13. september 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2010 forfalder den 1. oktober 2010 og skal indbetales senest den 12. oktober 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2010 forfalder den 1. november 2010 og skal indbetales senest den 12. november 2010. Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2010 forfalder den 1. december 2010 og skal indbetales senest den 6. december 2010.«

5. I § 2, stk. 1, 6. pkt., der bliver 18. pkt., ændres »2.-5. pkt.« til: »2.-17. pkt.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Givet på Amalienborg, den 4. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Kristian Jensen