Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentligt hasardspil i turneringsform

I medfør af §§ 11 og 25 i lov nr. 1504 af 27. december 2009 om offentligt hasardspil i turneringsform og efter forhandling med skatteministeren fastsættes:

§ 1. Spillemyndigheden bemyndiges til at udøve de beføjelser, der efter lov om offentligt hasardspil i turneringsform er tillagt tilsynsmyndigheden.

§ 2. For indgivelse af ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform skal ansøgeren betale 1.000 kr. Gebyret skal betales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Justitsministeriet, den 27. december 2009

Brian Mikkelsen

/ Birgit Thostrup Christensen