Den fulde tekst
B 84
Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner.
Af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF), Steen Gade (SF).
Vedrørende: Miljøministeriet.
Fremsat skr 10/12 09 Tillæg A
Forsl som fremsat 10/12 09 Tillæg A
1.beh 26/3 10 FF
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Benny Engelbrecht (S), Jørn Dohrmann (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Konradsen (KF), Bente Dahl (RV).
Ministre: (1.beh) miljøministeren.
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU).
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at udvikle en generel duftpolitik, der skulle sikre, at parfumestoffer blev undgået på sygehuse og i daginstitutioner. Inden sommeren 2010 burde der være opstillet en række generelle retningslinjer, som det skulle være obligatorisk at følge for sygehuse og daginstitutioner. Det enkelte sygehus og den enkelte institution skulle selv udforme sin duftpolitik inden for rammerne af de generelle retningslinjer.