Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt

I medfør af § 1, § 8, stk. 1, og § 9, stk. 3, i lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt fastsættes:

Definition af doping

§ 1. Som doping i lov om fremme af dopingfri idræt og i denne bekendtgørelse betragtes de stoffer og metoder, der fremgår af bilag 1 (oversættelse af WADA’s (World Anti-Doping Agency) dopingliste 2010).

Minimumskrav til idrætsorganisationer

§ 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om visse spil, lotterier og væddemål til Team Danmark og til de tre hovedorganisationer på idrætsområdet: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund, at organisationen indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og -sanktioner i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bilag 2 (oversættelse af World Anti-Doping Code). Team Danmark og de tre idrætsorganisationer skal gøre det til en betingelse for ydelse af tilskud til idrætsforeninger eller forbund m.v. og til individuelle idrætsudøvere, at disse overholder de nævnte dopingregler.

Stk. 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud i medfør af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde m.v. (folkeoplysningsloven) til idrætsforeninger, der er medlemmer af en af de i stk. 1 nævnte organisationer eller af forbund m.v., der er medlemmer af en af disse organisationer, at foreningen overholder de i stk. 1 nævnte regler om dopingkontrol og -sanktioner. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på anvisning af lokaler og udendørsanlæg i medfør af folkeoplysningsloven.

Anti Doping Danmarks samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre m.v.

§ 3. Efter § 9, stk. 1, i lov om fremme af dopingfri idræt skal Anti Doping Danmark søge at indgå samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og andre private eller offentlige institutioner, virksomheder m.v., som tilbyder idrætsaktiviteter eller hermed beslægtede aktiviteter, samt foreninger og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til de i bekendtgørelsens § 2 nævnte idrætsorganisationer. Efter lovens § 11 kan Anti Doping Danmark opkræve gebyrer for ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne.

Stk. 2. I samarbejdsaftalerne skal doping defineres i overensstemmelse med bilag 1, og de fastsatte regler om dopingkontrol og -sanktioner skal være i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 3. I samarbejdsaftalerne skal der fastsættes nærmere regler om gennemførelse af dopingkontrollerne og om, at institutionen, virksomheden eller sammenslutningen m.v. skal gøre sine kunder, medlemmer m.v. bekendt med konsekvenserne af indgåelsen af samarbejdsaftalen.

Stk. 4. Det er en betingelse for samarbejdsaftalernes gyldighed, at de er godkendt af kulturministeren.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1275 af 17. december 2008 om fremme af dopingfri idræt ophæves.

Kulturministeriet, den 15. december 2009

Carina Christensen

/ Bente Skovgaard Kristensen


Bilag 1

Dopinglisten 2010

   
Alle forbudte stoffer skal betragtes som »Specificerede stoffer« – bortset fra stoffer i dopinggrupperne S1, S2.1 til S2.5, S4.4 og S6.a og Forbudte metoder M1, M2 og M3.
   
I
Stoffer og metoder forbudt til enhver tid(i- og udenfor konkurrence).
   
S1.
Anabole stoffer
S2.
Peptidhormoner, vækstfaktorer og lignende stoffer
S3.
Beta-2-agonister
S4.
Hormonelle antagonister og modulatorer
S5.
Diuretika og andre sløringsstoffer
   
M1.
Forøgelse af ilttransporten.
M2.
Kemisk og fysisk manipulation
M3.
Gendoping.
   
II
Stoffer og metoder forbudt i konkurrence.
   
Alle kategorier under sektion I plus
S6.
Stimulerende stoffer
S7.
Narkotika
S8.
Cannabinoider
S9.
Glukokortikosteroider
   
III
Stoffer forbudte i visse sportsgrene.
   
P1.
Alkohol
P2.
Beta-blokkere

Stoffer og metoder forbudt til enhver tid (i- og udenfor konkurrence)

FORBUDTE STOFFER

S1. ANABOLE STOFFER.

Anabole stoffer er forbudt.

1. Anabole androgene steroider (AAS)

a. eksogene* AAS omfatter:

1-androstendiol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol), 1-androstendion (5α-androst-1-ene-3,17-dion) bolandiol (19-norandrostenediol), bolasteron, boldenon, boldion (androsta-1,4-diene-3,17-dion), calusteron, clostebol, danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole), dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one), desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol), drostanolon, ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol), fluoxymesteron, formebolon, furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan), gestrinon, 4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one), mestanolon, mesterolon, metenolon, methandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one), methandriol, methasteron (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol), methyldienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one),methyl-1-testosteron(17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one), methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one), methyltrienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one), methyltestosteron, metribolon (methyltrienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one), miboleron, nandrolon, 19-norandrostendion (estr-4-ene-3,17-dione), norbolethon, norclostebol, norethandrolon, oxabolon, oxandrolon, oxymesteron, oxymetholon, prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c] pyrazole, quinbolon, stanozolol, stenbolon, 1-testosteron (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one), tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-one), trenbolon

…... og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt.

b. endogene**AAS når det er tilført udefra:

androstendiol (androst-5-ene-3β,17β-diol), androstendion (androst-4-ene-3,17-dione), dihydrotestosteron (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one), prasteron (dehydroepiandrosteron,DHEA), testosteron og følgende metabolitter og isomere:

5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5α-androstan-3β,17α-diol; 5α-androstan-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedion(androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosteron; epitestosteron; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrosteron; 19-noretiocholanolon.

2. Andre anabole stoffer inklusiv men ikke begrænset til:

Clenbuterol, selektive androgen receptor modulatorer (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.

Forklaringer til de 2 ovennævnte sektioner:

* »eksogene stoffer« refererer til stoffer, der normalt ikke kan produceres naturligt i kroppen

** »endogene stoffer« refererer til stoffer, der kan produceres naturligt i kroppen

S2. PEPTIDHORMONER, VÆKSTFAKTORER OG LIGNENDE STOFFER.

Følgende stoffer og deres »releasing factors« er forbudte:

1) Erythropoiesis-stimulerende stoffer (f.eks. erythropoietin (EPO), darbepoietin (dEPO), methoxy polyethylen glycol-epoietin beta (CERA) hematid.

2) Choriongonadotropiner (CG) and Luteiniserende Hormon (LH) (gælder kun for mænd)

3) Insulinpræparater

4) Kortikotropiner

5) Væksthormon (GH) og Insulin-lignende vækstfaktor-1 (f.eks. IGF-1), Mekano Vækstfaktorer (MGFs), Platelet-Derived Growth Factor (PDGF), Fibroblast Growth Factors (FGFs), Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF) og Hepatocyte Growth Factor (HGF) så vel som enhver anden vækstfaktor, der påvirker muskel, sene eller ledbånds proteinsyntese/nedbrydning/karforsyning/energiforbrug/ regenerative kapacitet eller fiberskift.

6) Platelet-derived preparations (f.eks. Platelet Rich Plasma, »blood spinning«) administreret intramuskulært. Andre former for administration kræver et TUE i overensstemmelse med den internationale standard for TUE.

…... og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt(er).

S3. BETA-2-AGONISTER.

Alle beta-2-agonister (inklusiv begge optiske isomere hvor de er relevante) er forbudte – bortset fra salbutamol (maximum 1600 mikrogram over 24 timer) og salmeterol ved inhalation – som kun kræver en »Deklaration for brug« i overensstemmelse med den internationale standard for TUE.

Tilstedeværelsen af salbutamol >1000 ng/ml – i urinen formodes ikke at være et påtænkt terapeutisk brug af præparatet, og vil blive betragtet som et ulovligt analytisk fund, med mindre idrætsudøveren kan bevise - gennem et kontrolleret farmakokinetisk studie/undersøgelse - at det unormale fund var en konsekvens af terapeutisk brug (maximum 1600 mikrogram over 24 timer) af inhaleret salbutamol.

S4. HORMONELLE ANTAGONISTER OG MODULATORER.

Følgende klasser er forbudt:

1) Aromatase inhibitorer (aromatase hæmmere) inklusiv, men ikke begrænset til: aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol, testolacton.

2) Selective østrogen receptor modulatorer (SERMs) inklusiv, men ikke begrænset til: raloxifen, tamoxifen, toremifen.

3) Andre anti-østrogene stoffer inklusiv, men ikke begrænset til: clomifen, cyclofenil, fulvestrant.

4) Stoffer der ændrer myostatins virkninger omfattende, men ikke begrænset til: myostatin hæmmere.

S5. DIURETIKA OG ANDRE SLØRINGSSTOFFER.

Sløringsstoffer er forbudt. De inkluderer:

Diuretika(vanddrivende stoffer), probenecid, plasma expanders(f.eks. glycerol, intravenøs administration af albumin, dextran, hydroxyethylstivelse og mannitol) og andre stoffer med lignende biologisk virkning(er)

Diuretika inkluderer:

acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, chlortalidon, etacrynsyre, furosemid, indapamid, metolazon, spironolacton, thiazider (f.eks. bendroflumethiazid, chlorothiazid, hydrochlorthiazid), triamteren , og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk virkning(er)(med undtagelse af drosperinon, pamabrom og topical dorzolamid og brinzolamid, som ikke er forbudt).

En medicinsk dispensation (TUE) for diuretika og andre sløringsstoffer er ikke gyldig, hvis en udøvers urin indeholder et sådant stof(fer) i forbindelse med grænseværdier eller undergrænseværdier af et exogent forbudt stof(fer).

FORBUDTE METODER

M1. FORØGELSE AF ILTTRANSPORTEN.

Følgende er forbudt:

1) Bloddoping, inklusiv brugen af autologt, homologt eller heterologt blod eller røde blodcelleprodukter af enhver oprindelse.

2) Kunstig forøgelse af optagelsen af ilt, transport eller levering af ilt, inklusiv men ikke begrænset til perfluorokemikalier, efaproxiral (RSR13) og modificerede hæmoglobinprodukter (f.eks. hæmoglobinbaseret bloderstatninger, mikroindkapslede hæmoglobinprodukter) bortset fra supplerende oxygen.

M2. KEMISK OG FYSISK MANIPULATION.

1) Manipulation eller forsøg på manipulation for at ændre integriteten og gyldigheden af prøver indsamlet ved en dopingkontrol er ikke tilladt. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til indføring af kateter, urintilførsel og/eller udskiftning af urin (f.eks. proteases).

2) Intravenøs (indsprøjtning i vene) tilførsel er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget infusioner i forbindelse med hospitalisering eller kliniske undersøgelser.

M3. GENDOPING.

Følgende – med det formål at forøge præstationsevnen – er forbudt:

1) Overførsel af celler eller genetisk materiale

2) Brug af farmakologiske eller biologiske stoffer til modulation af gen-ekspressioner.

Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonister (f.eks. GW 1516) og PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonister (f.eks. AICAR) er forbudt.

Stoffer og metoder forbudt i konkurrence

Foruden kategorierne S1 til S5 og M1 til M3 defineret ovenfor er følgende kategorier forbudt i konkurrence.

FORBUDTE STOFFER

S6. STIMULERENDE STOFFER.

Alle stimulerende stoffer (inklusiv begge isomere hvor det er relevant) er forbudt, bortset fra imidazol-derivater til lokal brug samt de stimulerende stoffer, der er inkluderet i 2010 Monitoring Program*.

Stimulerende stoffer inkluderer:

a: Ikke specificerede stimulerende stoffer:

Adrafinil, amfepramon, amifenazol, amfetamin, amfetaminil, benfluorex, benzfetamin, benzylpiperazine, bromantan, clobenzorex, cropropamid, crotetamid, dimethylamfetamin, etilamfetamin, famprofazon, fencamin, fenetyllin, fenfluramin, fenproporex, furfenorex, kokain, mefenorex, mefentermin, mesocarb, methamfetamin (d-), p-methylamfetamin, methylenedioxyamfetamin, methylenedioxymethamfetamin, methylhexaneamin (dimethylpentylamin) , modafinil, norfenfluramin, phendimetrazin, phenmetrazin, phentermin, 4-phenylpiracetam (carphedon), prenylamin, prolintan.

- Et stimulerende stof, der ikke er specielt listet i ovennævnte sektion, er et specificeret stof.

b: Specificerede stimulerende stoffer (eksempler):

adrenalin**, cathin***, efedrin****, etamivan, etilefrin, fenbutrazat, fencamfamin, heptaminol, isomethepten, levmethamfetamin, meclofenoxat, metylefedrin****, metylfenidat, niketamid, norfenefrin, octopamin, oxilofrin, parahydroxyamfetamin, pemolin, pentetrazol, phenpromethamin, propylhexedrin, pseudoefedrin*****, selegilin, sibutramin, stryknin, tuaminoheptan…. og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk virkning/er.

* Følgende stoffer er inkluderet i 2010 Monitoring Program (bupropion, koffein,

phenylephrin, phenylpropanolamin, pipradol, synephrin) er ikke at betragte som forbudte stoffer.

* *Adrenalin i forbindelse med lokalbedøvelse eller ved lokal brug (f.eks. næse, øjne) er ikke forbudt.

*** Cathin er forbudt, hvis koncentrationen i urinen er større end 5 mikrogram pr. milliliter.

**** Både efedrin og methylefedrin er forbudt, hvis dets koncentration i urinen er større end 10 mikrogram pr. milliliter.

***** Pseudoefedrin er forbudt, når koncentrationen i urinen er større end 150 mikrogram pr. mililiter.

S7. NARKOTIKA.

Følgende narkotiske stoffer er forbudt:

buprenorfin, dextromoramid, diamorfin (heroin), fentanyl og dets afledninger (derivater), hydromorphon, methadon, morfin, oxycodon, oxymorphon, pentazocin, pethidin.

S8. CANNABINOIDER.

Naturlig eller syntetisk Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) og THC-lignende cannabinoider (f.eks. hash, marihuana, HU-210) er forbudt.

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDER.

Glukokortikosteroider er forbudt, hvis de indtages via mund, endetarm, intravenøst eller intramuskulært.

I overensstemmelse med den Internationale Standard for TUE, skal idrætsudøveren udfylde en deklaration om brugen af glukokortikosteroider, når det administreres intraartikulært (omkring sener og led), epiduralt, i huden og ved inhalation - bortset fra de nedenfor nævnte.

Præparater til lokal behandling af ører, mundslimhinde, hud (inklusive iontophorese/ phonophorese, tandkød, næseslimhinde, øjne og omkring endetarmsåbningen) er ikke forbudt og kræver heller ikke noget TUE eller deklaration om brug.

Stoffer forbudte i visse sportsgrene

P1. ALKOHOL.

Alkohol (ethanol) er kun forbudt i konkurrence i følgende idrætsgrene. Påvisning vil blive foretaget ved »alcoholmeter« - undersøgelse og/eller blodanalyser.

Dopinggrænsen (hæmatologiske værdier) 0,10 g/L.

Automobil (FIA)

Bueskydning (FITA)

Karate (WKF)

Kegler (Ninepin og Tenpin Bowling (FIQ)

Moderne Femkamp (UIPM

for discipliner, der involverer skydning

Motorcykling (FIM)

Powerboating (UIM)

Svæveflyvning (Aeronautic) (FAI)

P2. BETA-BLOKKERE.

Med mindre andet er angivet, er beta-blokkere kun forbudt i konkurrence i følgende idrætsgrene:

Automobil (FIA)

Billard og Snooker (WCBS)

Bobslæde (FIBT)

Brydning (FILA)

Bueskydning (FITA) (også forbudt udenfor konkurrence)

Bridge (FMB)

Curling (WCF)

Golf (IGF)

Gymnastik (FIG)

Kegler (FIQ) (Ninepin og Tenpin bowling)

Moderne Femkamp (UIPM) (for discipliner der involverer skydning)

Motorcykling (FIM)

Petanque (Boules) (CMSB)

Powerboating (UIM)

Sejlsport (ISAF) (kun i match race)

Ski/Snowboarding (FIS) i skihop, free style aerials/halfpipe og snowboard halfpipe/big air

Skydning (ISSF, IPC)(også forbudt udenfor konkurrence)

Svæveflyvning (Aeronautic) (FAI)

Beta-blokkere omfatter, men er ikke begrænset til:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.


Bilag 2

Internationalt kodeks for antidoping
DEL ET
 
DOPINGKONTROL
 
INDLEDNING

Del 1 i kodekset indeholder specifikke antidopingregler og -principper, der skal overholdes af organisationer med ansvar for vedtagelse, implementering eller gennemtvingelse af antidopingregler inden for deres bemyndigelse, f.eks. Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, internationale forbund, organisationer for større idrætsbegivenheder og nationale antidopingorganisationer. Alle sådanne organisationer betegnes tilsammen antidopingorganisationer.

Alle kodeksets bestemmelser er i realiteten obligatoriske og skal overholdes af alle antidopingorganisationer og idrætsudøvere eller andre personer, i det omfang de er relevant for de enkelte. Kodekset erstatter eller eliminerer imidlertid ikke behovet for omfattende antidopingregler, der vedtages af hver enkelt antidopingorganisation. Mens nogle bestemmelser i kodekset skal indarbejdes uden væsentlige ændringer i hver enkelt antidopingorganisations egne antidopingregler, opstiller andre bestemmelser i kodekset obligatoriske retningslinjer, der muliggør fleksibilitet i hver enkelt antidopingorganisations formulering af regler, eller opstiller krav, der skal overholdes af hver enkelt antidopingorganisation, men som ikke nødvendigvis skal gentages i de enkelte organisationers egne antidopingregler.

[Kommentar: De artikler i kodekset, der skal indarbejdes i hver enkelt antidopingorganisations regler uden væsentlige ændringer, er anført i artikel 23.2.2. Det er f.eks. afgørende med henblik på harmoniseringen, at alle underskrivende parter baserer deres afgørelser på den samme liste over overtrædelser af antidopingreglerne, de samme bevisbyrder og pålægger de samme sanktioner for de samme overtrædelser af antidopingreglerne. Disse regler skal være de samme, uanset om der afholdes en høring ved et internationalt forbund, på nationalt plan eller ved Court of Arbitration for Sport (CAS).

Kodeksbestemmelser, der ikke er anført i artikel 23.2.2, er alligevel obligatoriske i realiteten, selvom en antidopingorganisation ikke er forpligtet til at indarbejde dem ordret. Disse bestemmelser falder generelt ind under to kategorier. For det første pålægger nogle bestemmelser antidopingorganisationerne at tage visse skridt, men det er ikke nødvendigt at gentage bestemmelsen i antidopingorganisationens egne antidopingregler. For eksempel skal hver enkelt antidopingorganisation planlægge og gennemføre prøvetagning i henhold til artikel 5, men det er ikke nødvendigt at gentage disse direktiver til antidopingorganisationen i antidopingorganisationens egne regler. For det andet er nogle bestemmelser obligatoriske i realiteten, men giver de enkelte antidopingorganisationer en vis fleksibilitet i forbindelse med implementeringen af de principper, der er anført i bestemmelsen. Det er f.eks. ikke nødvendigt for en effektiv harmonisering at tvinge alle underskrivende parter til at anvende en enkelt procedure til håndtering af resultater og gennemførelse af høringer. I øjeblikket findes der mange forskellige, men lige effektive, procedurer til håndtering af resultater og gennemførelse af høringer inden for forskellige internationale forbund og forskellige nationale organer. Kodekset kræver ikke fuldstændig ensartethed i håndteringen af resultater og i høringsprocedurer, men det kræver, at de underskrivende parters forskellige fremgangsmåder opfylder de principper, der er anført i kodekset].

Ligesom konkurrencesportens regler er antidopingregler idrætsregler, som fastlægger betingelserne for idrættens udøvelse Idrætsudøvere eller andre personer accepterer disse regler som betingelse for deltagelse og er bundet af disse regler. Hver enkelt underskrivende part skal etablere regler og procedurer med henblik på at sikre, at alle idrætsudøvere eller andre personer under den underskrivende parts og dens medlemsorganisationers bemyndigelse informeres om og accepterer at være bundet af de gældende antidopingregler fra de relevante antidopingorganisationer.

Hver enkelt underskrivende part skal etablere regler og procedurer for at sikre, at alle idrætsudøvere eller andre personer under den underskrivende parts og dennes medlemsorganisationers bemyndigelse accepterer videregivelse af deres private data som påkrævet eller tilladt i kodekset og er bundet af og overholder kodeksets antidopingregler, samt at de relevante konsekvenser pålægges de idrætsudøvere eller andre personer, der ikke overholder sådanne regler. Disse idrætsspecifikke regler og procedurer, der har til formål at håndhæve antidopingreglerne på en global og harmoniseret måde, adskiller sig i natur fra og har derfor ikke til hensigt at være underlagt eller begrænset af nogen nationale krav og juridiske standarder, der gælder for straffesager eller ansættelsesforhold. Ved gennemgang af fakta og lovgivningen i en given sag skal alle domstole, voldgiftspaneler og andre pådømmende organer være klar over og respektere den særlige karakter af antidopingreglerne i kodekset og den kendsgerning, at disse regler repræsenterer en fælles holdning hos et bredt spektrum af interessenter over hele verden, som ønsker en fair idræt.

[Kommentar: Ved deres deltagelse i idræt er idrætsudøverne bundet af deres idræts konkurrenceregler. På samme måde bør idrætsudøvere og idrætsudøvernes støttepersoner være bundet af antidopingregler på baggrund af artikel 2 i kodekset i kraft af deres aftaler om medlemskab, akkreditering eller deltagelse i idrætsorganisationer eller idrætsarrangementer, der er underlagt kodekset. Hver enkelt underskrivende part skal imidlertid træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle idrætsudøvere og idrætsudøvernes støttepersoner inden for dennes bemyndigelse er bundet af den relevante antidopingorganisations antidopingregler].

ARTIKEL 1 DEFINITION AF DOPING

Doping defineres som forekomsten af en eller flere overtrædelser af de antidopingregler, der er angivet i artikel 2.1-2.8 i kodekset.

ARTIKEL 2 OVERTRÆDELSER AF ANTIDOPINGREGLERNE

Idrætsudøvere eller andre personer har ansvaret for at vide, hvad der udgør en overtrædelse af antidopingreglerne og for at kende de stoffer og metoder, der er medtaget på Dopinglisten.

[Kommentar "a" til artikel 2: Formålet med artikel 2 er at specificere de omstændigheder og den adfærd, der udgør overtrædelser af antidopingreglerne. Høringer i dopingsager foregår på baggrund af den antagelse, at en eller flere af disse specifikke regler er blevet overtrådt].

Følgende eksempler udgør en overtrædelse af antidopingreglerne:

2.1 Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en prøve fra en idrætsudøver.

2.1.1 Det er idrætsudøverens eget ansvar at sikre, at intet forbudt stof kommer ind i hans eller hendes krop. Idrætsudøverne er ansvarlige for enhver form for forbudt stof eller dets metabolitter eller markører, der konstateres i deres prøver. Det er derfor ikke nødvendigt at bevise forsæt, skyld, uagtsomhed eller bevidst anvendelse fra idrætsudøverens side, før der kan konstateres en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.1.

[Kommentar til artikel 2.1.1: Med hensyn til overtrædelser af antidopingreglerne vedrørende tilstedeværelse af et forbudt stof (eller dets metabolitter eller markører) anvender kodekset reglen om objektivt ansvar, der fandtes i den olympiske bevægelses antidopingkodeks ("OMADC") og i langt de fleste antidopingregler, fra tiden før kodekset blev vedtaget. I henhold til princippet om objektivt ansvar er en idrætsudøver ansvarlig, og der er tale om en overtrædelse af en antidopingregel, når et forbudt stof findes i en idrætsudøvers prøve. Der er tale om en overtrædelse, uanset om idrætsudøveren bevidst eller uforsætligt har anvendt et forbudt stof eller udvist uagtsomhed eller på anden måde har overtrådt antidopingreglerne. Hvis den positive prøve stammer fra en prøve under konkurrencen, gøres resultaterne af den pågældende konkurrence automatisk ugyldige (artikel 9 (Automatisk diskvalifikation (annullering) af individuelle resultater)). Derefter har idrætsudøveren imidlertid mulighed for at undgå eller få nedsat straf, hvis idrætsudøveren kan påvise, at han eller hun var uden skyld eller uden væsentlig skyld (artikel 10.5 (Bortfald eller nedsættelse af udelukkelsesperiode som følge af ekstraordinære omstændigheder)) eller under visse omstændigheder ikke agtede at forbedre sine idrætspræstationer (artikel 10.4 (Bortfald eller nedsættelse af udelukkelsesperiode for specificerede stoffer under ekstraordinære omstændigheder)).

Reglen om objektivt ansvar for konstatering af et forbudt stof i en idrætsudøvers prøve med mulighed for ændring af sanktionerne på baggrund af specifikke kriterier giver en rimelig balance mellem effektiv antidopinghåndhævelse til fordel for alle "rene" idrætsudøvere og rimelighed i de særlige tilfælde, hvor et forbudt stof er kommet ind i en idrætsudøvers krop, uden at idrætsudøveren har udvist skyld eller uagtsomhed, eller uden at idrætsudøveren har udvist væsentlig skyld eller betydelig uagtsomhed. Det er vigtigt at understrege, at selvom afgørelsen af, om der er sket en overtrædelse af antidopingreglerne, træffes på baggrund af princippet om objektivt ansvar, sker der ikke automatisk idømmelse af en fast udelukkelsesperiode. Princippet om objektivt ansvar, som er anført i kodekset, er konsekvent blevet anvendt i CAS' afgørelser].

2.1.2 Tilstrækkeligt bevis på en overtrædelse af en antidopingregel i henhold til artikel 2.1 konstateres ved et eller flere af følgende forhold: tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i idrætsudøverens A-prøve, hvor idrætsudøveren giver afkald på analyse af B-prøven, og B-prøven ikke analyseres; eller hvor idrætsudøverens B-prøve analyseres, og analysen af idrætsudøverens B-prøve bekræfter tilstedeværelsen af det forbudte stof eller dets metabolitter eller markører, der er konstateret i idrætsudøverens A-prøve.

[Kommentar til artikel 2.1.2: Antidopingorganisationen med ansvar for håndtering af resultaterne kan efter eget valg vælge at få analyseret B-prøven, selvom idrætsudøveren ikke anmoder om analyse af B-prøven].

2.1.3Med undtagelse af de stoffer, for hvilke Dopinglisten specifikt angiver en kvantitativ grænse, udgør tilstedeværelse af enhver mængde forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en idrætsudøversprøve en overtrædelse af antidopingreglerne.

2.1.4 Som en undtagelse fra den generelle regel i artikel 2.1 kan Dopinglisten eller internationale standarder opstille specielle kriterier for vurdering af et forbudt stof, der også kan produceres endogent.

2.2 En idrætsudøvers anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

[Kommenta til artikel 2.2: Det har altid været sådan, at anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode må kunne konstateres ved hjælp af enhver pålidelig metode. Som anført i kommentaren til artikel 3.2 (Metoder til konstatering af fakta og antagelser) gælder det, at anvendelse eller forsøg på anvendelse, til forskel fra det bevis, der kræves for at konstatere en overtrædelse af en antidopingregel i henhold til artikel 2.1, også kan konstateres ved hjælp af andre pålidelige metoder, f.eks. idrætsudøverens tilståelse, vidneudsagn, dokumentation, konklusioner, der drages på baggrund af længdeprofilering, eller andre analytiske oplysninger, som ikke på anden måde opfylder alle kravene for at kunne konstatere "tilstedeværelse" af et forbudt stof i henhold til artikel 2.1.

Anvendelse kan f.eks. konstateres på baggrund af pålidelige analysedata fra analysen af en A-prøve (uden bekræftelse fra en analyse af en B-prøve) eller fra analysen af en B-prøve alene, hvor antidopingorganisationen giver en tilfredsstillende forklaring på manglende bekræftelse i den anden prøve].

2.2.1 Det er idrætsudøverens eget ansvar at sikre, at intet forbudt stof kommer ind i hans eller hendes krop. Det er derfor ikke nødvendigt at bevise forsæt, skyld, uagtsomhed eller bevidst anvendelse fra idrætsudøverens side, før der kan konstateres en overtrædelse af antidopingreglerne pga. anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

2.2.2 Hvorvidt anvendelsen eller forsøget på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode lykkes eller ej, er uvæsentligt. Det er tilstrækkeligt, at det forbudte stof eller den forbudte metode blev anvendt eller forsøgt anvendt, for at der er tale om overtrædelse af en antidopingregel.

[Kommentar til artikel 2.2.2: Påvisning af "forsøgt anvendelse" af et forbudt stof kræver bevis på forsæt fra idrætsudøverens side. At forsæt kan være nødvendigt for at bevise netop denne overtrædelse af antidopingreglerne underminerer ikke princippet om objektivt ansvar, der er opstillet for overtrædelser af artikel 2.1 og overtrædelser af artikel 2.2 vedrørende anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

En idrætsudøvers anvendelse af et forbudt stof udgør en overtrædelse af antidopingreglerne, medmindre et sådant stof ikke er forbudt uden for konkurrence, og idrætsudøverens anvendelse finder sted uden for konkurrence. (Imidlertid er tilstedeværelsen af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en prøve, der er taget under konkurrence, en overtrædelse af artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører), uanset hvornår det pågældende stof måtte være administreret)].

2.3 Nægtelse eller uden tvingende årsag at undlade at medvirke til prøvetagning, når man er indkaldt i overensstemmelse med de gældende antidopingregler eller på anden måde unddrager sig at afgive en prøve.

[Kommentar til artikel 2.3: Manglende afgivelse eller afvisning af afgivelse af prøve efter indkaldelse var forbudt i næsten alle de antidopingregler, der var gældende før vedtagelsen af kodekset. Denne artikel udvider den typiske regel, fra før kodekset blev vedtaget, så "på anden måde unddrager sig at afgive en prøve" medtages som forbudt adfærd. Således vil det f.eks. være en overtrædelse af antidopingreglerne, hvis det blev konstateret, at en idrætsudøver skjulte sig for en dopingkontrollant for at undgå indkaldelse eller afgivelse af prøve. En overtrædelse ved "nægtelse eller at undlade at medvirke til prøvetagning" kan baseres enten på forsætlig eller uagtsom adfærd fra idrætsudøverens side, mens "unddragelse" af prøvetagning forudsætter forsætlig adfærd fra idrætsudøverens side].

2.4 Overtrædelse af gældende krav om, at en idrætsudøver skal være til rådighed for prøvetagning uden for konkurrence, herunder undladelse af at indberette påkrævede oplysninger om opholdssted (»whereabouts«) og mislykkede forsøg på dopingkontrol (»missed tests«), hvor disse er erklæret på basis af regler, der er i overensstemmelse med den internationale standard for prøvetagning. Enhver kombination af tre mislykkede forsøg på dopingkontrol (»missed tests«) og/eller indberetningsfejl inden for en atten måneders periode som fastsat af antidopingorganisationer med jurisdiktion over idrætsudøveren udgør en overtrædelse af antidopingreglerne.

[Kommentar til artikel 2.4: Separate indberetningsfejl og mislykkede forsøg på dopingkontrol (»mised tests«), der erklæres i henhold til regler fra det internationale idrætsforbund eller en anden antidopingorganisation med bemyndigelse til at erklære indberetningsfejl eller mislykkede forsøg på dopingkontrol (»missed tests«) i henhold til den internationale standard for prøvetagning, skal kombineres ved anvendelsen af denne artikel. Under relevante omstændigheder kan mislykkede forsøg på dopingkontrol (»mised tests«) eller indberetningsfejl også udgøre en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.3 eller artikel 2.5].

2.5 Snyd eller forsøg på snyd med alle dele af dopingkontrollen.

[Kommentar til artikel 2.5: Denne artikel forbyder adfærd, der undergraver dopingkontrolproceduren, men som ikke på anden måde vil falde ind under definitionen af forbudte metoder. For eksempel ændring af identifikationsnumre på en dopingkontrolblanket under prøvetagning, brud på B-prøveglasset på tidspunktet for analyse af B-prøven eller afgivelse af falske oplysninger til en antidopingorganisation].

2.6 Besiddelse af forbudte stoffer og forbudte metoder.

2.6.1 Besiddelse forekommer, hvis en idrætsudøverunder konkurrence er i besiddelse af en forbudt metode eller et forbudt stof, eller hvis en idrætsudøveruden for konkurrence er i besiddelse af en forbudt metode eller et forbudt stof, der er forbudt uden for konkurrence, medmindre idrætsudøveren kan bevise, at besiddelsen er dækket af en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) i henhold til artikel 4.4 (Behandlingsmæssig anvendelse (TUE)) eller en anden acceptabel årsag.

2.6.2 Besiddelse forekommer, hvis en idrætsudøvers støttepersonerunder konkurrence er i besiddelse af en forbudt metode eller et forbudt stof, eller hvis en idrætsudøvers støttepersoner uden for konkurrence er i besiddelse af en forbudt metode eller et forbudt stof, der er forbudt uden for konkurrence i forbindelse med en idrætsudøver, en konkurrence eller træning, medmindre idrætsudøverens støttepersoner kan bevise, at besiddelsen er dækket af en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) , som er bevilget til en idrætsudøver i henhold til artikel 4.4 (Behandlingsmæssig anvendelse (TUE)) eller en anden acceptabel årsag.

[Kommentar til artikel 2.6.1 og 2.6.2: En acceptabel forklaring omfatter f.eks. ikke køb eller besiddelse af et forbudt stof med henblik på at give det til en ven eller slægtning, medmindre det sker under forsvarlige medicinske omstændigheder, hvor den pågældende person er i besiddelse af en læges recept, f.eks. ved køb af insulin til et barn med diabetes].

[Kommentar til artikel 2.6.2: En acceptabel forklaring omfatter f.eks. en holdlæge, der medbringer forbudte stoffer til brug i en akut situation eller en nødsituation].

2.7 Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel med forbudte stoffer eller forbudte metoder.

2.8 Administration eller forsøg på administration af en forbudt metode eller et forbudt stof til en idrætsudøver under konkurrence eller administration eller forsøg på administration af en forbudt metode eller et forbudt stof, der er forbudt uden for konkurrence, til en idrætsudøveruden for konkurrence, eller medvirken til, opmuntring af, støtte til, hjælp med, dækken over eller en anden form for medvirken, der omfatter en overtrædelse af eller forsøg på overtrædelse af antidopingreglerne.

[Kommentar »b« til artikel 2: I henhold til kodekset er det ikke en overtrædelse af antidopingreglerne, hvis en idrætsudøver eller en anden person samarbejder med eller har forbindelse til støttepersoner til idrætsudøvere, der er udelukkede. En idrætsorganisation kan imidlertid vedtage sine egne regler, der forbyder en sådan adfærd].

ARTIKEL 3 BEVIS PÅ DOPING

3.1 Bevisbyrde og beviskrav.

Antidopingorganisationen har ansvaret for at bevise, at en overtrædelse af antidopingreglerne har fundet sted. Beviskravet er, at antidopingorganisationen skal kunne påvise en overtrædelse af antidopingreglerne på en måde, der tilfredsstiller det behandlende organ, når beskyldningens alvor tages i betragtning. I alle sager skal beviskravet være højere end en rimelig sandsynlighed for doping, men det kræves ikke, at enhver tvivl er fjernet. Hvor kodekset placerer bevisbyrden for at modbevise en formodning eller bevise specifikke fakta eller omstændigheder hos den idrætsudøver eller anden person, der er anklaget for overtrædelse af en antidopingregel, skal beviskravet være rimelig sandsynlighed, bortset fra bestemmelserne i artikel 10.4 og 10.6, hvor idrætsudøveren skal opfylde en strengere bevisbyrde.

[Kommentar til artikel 3.1: Dette beviskrav, der skal opfyldes af antidopingorganisationen, kan sammenlignes med det beviskrav, der gælder i de fleste lande i forbindelse med sager vedrørende tjenesteforseelser. Det anvendes også ofte af domstole og behandlende organer i dopingsager. Se f.eks. CAS-afgørelsen i N., J., Y., W. v. FINA, CAS 98/208, 22. december 1998].

3.2 Metoder til konstatering af fakta og antagelser.

Fakta om overtrædelser af antidopingreglerne kan tilvejebringes ved hjælp af alle pålidelige midler, herunder tilståelser. Følgende regler er gældende for bevis i dopingsager:

[Kommentar til artikel 3.2: En antidopingorganisation kan f.eks. fastslå en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.2 (Anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode) på basis af idrætsudøverens tilståelser, troværdigt vidneudsagn fra tredjemand, pålidelig dokumentation, pålidelige analysedata fra enten en A- eller B-prøve i henhold til kommentarerne til artikel 2.2, eller konklusioner på baggrund af profilen fra en række af idrætsudøverens blod- eller urinprøver].

3.2.1 Der gælder en formodning for, at laboratorier med WADA-akkreditering udfører analyser af prøver og overholder procedurer for opbevaring i henhold til den internationale standard for laboratorier. Idrætsudøveren eller en anden person kan imødegå denne formodning ved at bevise, at der er forekommet en afvigelse fra den internationale standard for laboratorier, der med rimelighed kan have medført det positive analyseresultat.

Hvis idrætsudøveren eller en anden person imødegår den foregående formodning ved at bevise, at afvigelse fra den internationale standard for laboratorier fandt sted, hvilket med rimelighed kan have medført det positive analyseresultat, skal antidopingorganisationen bevise, at en sådan afgivelse ikke medførte det positive analyseresultat.

[Kommentar til artikel 3.2.1: Det påhviler idrætsudøveren eller den anden person at bevise, med rimelig sandsynlighed, at afvigelsen fra den internationale standard for laboratorier, med rimelighed kunne have medført det positive analyseresultat. Hvis idrætsudøveren eller en anden person gør dette, overgår bevisbyrden til antidopingorganisationen, der skal bevise til det behandlende organs rimelige tilfredshed, at afvigelsen ikke medførte det positive analyseresultat].

3.2.2 Afvigelser fra eventuelle andre internationale standarder eller andre antidopingregler eller -politikker, der ikke medførte et positivt analyseresultat, eller andre overtrædelser af antidopingreglerne gør ikke sådanne resultater ugyldige. Hvis idrætsudøveren eller en anden person kan påvise, at der er sket afvigelser fra en anden international standard eller en anden antidopingregel eller -politik, der med rimelighed kan have medført det positive analyseresultat, eller der er forekommet en anden overtrædelse af antidopingreglerne, påhviler det antidopingorganisationen at påvise, at en sådan afvigelse ikke medførte det positive analyseresultat eller udgør den konkrete baggrund for overtrædelsen af antidopingreglerne.

3.2.3 De fakta, der fastslås ved en retskendelse eller et fagligt disciplinærtribunal med kompetent jurisdiktion, og som ikke er genstand for en verserende anke, er uigendriveligt bevis mod idrætsudøveren eller den anden person, som afgørelsen vedrørte, vedrørende sådanne fakta, medmindre idrætsudøveren eller den anden person beviser, at afgørelsen stred imod principperne om naturlig retfærdighed.

Det behandlende organ i en høring vedrørende overtrædelse af antidopingreglerne kan drage en følgeslutning, der går imod idrætsudøveren eller den anden person, der er anklaget for at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne, på basis af idrætsudøverens eller den anden persons afvisning, efter fremsættelse af en anmodning i rimelig tid forud for høringen, og at møde ved høringen (enten personligt eller telefonisk efter det behandlende organs anvisning) og af at besvare spørgsmål fra det behandlende organ eller den antidopingorganisation, der nedlægger påstand om overtrædelse af antidopingreglerne.

[Kommentar til artikel 3.2.4: En negativ følgeslutning under disse omstændigheder er anerkendt i adskillige CAS-afgørelser].

ARTIKEL 4 DOPINGLISTEN

4.1 Offentliggørelse og revision af Dopinglisten.

Så tit det er nødvendigt, og mindst en gang om året offentliggør WADADopinglisten som en international standard. Det foreslåede indhold til Dopinglisten med alle ændringer sendes omgående skriftligt til de underskrivende parter og regeringer til kommentering og høring. Hvert år fremsender WADA en version af Dopinglisten inklusive ændringer til de underskrivende parter og regeringer så hurtigt som muligt. Samtidig offentliggøres den på WADA's hjemmeside, og de underskrivende parter fremsender Dopinglisten til deres medlemmer og medlemsorganisationer. Antidopingorganisationernes regelsæt skal angive, at medmindre andet fremgår af Dopinglisten eller en revision, træder Dopinglisten med ændringer i kraft i henhold til antidopingorganisationens regler 3 (tre) måneder efter, at WADA har offentliggjort Dopinglisten, og uden at antidopingorganisationen behøver træffe yderligere foranstaltninger.

[Kommentar til artikel 4.1: Revision og offentliggørelse af Dopinglisten fremskyndes, når der opstår behov herfor. Af hensyn til forudsigeligheden offentliggøres en ny forbudt liste imidlertid hvert år, uanset om der er foretaget ændringer eller ej. WADA offentliggør altid den nyeste forbudte liste på sin hjemmeside. Dopinglisten er en integreret del af den internationale konvention mod doping i idræt. WADA informerer UNESCO's generaldirektør om eventuelle ændringer i Dopinglisten].

4.2 Forbudte stoffer og forbudte metoder opført på Dopinglisten.

4.2.1 Forbudte stoffer og forbudte metoder.

Dopinglisten identificerer de forbudte stoffer og forbudte metoder, der til enhver tid karakteriseres som doping (både under konkurrence og uden for konkurrence), fordi de potentielt kan forbedre en præstation i en fremtidig konkurrence eller på grund af deres evne til at sløre doping, samt de stoffer og metoder, der udelukkende er forbudte under konkurrence. Dopinglisten kan udvides af WADA for en bestemt idrætsgren. Forbudte stoffer og forbudte metoder kan opføres på Dopinglisten som en generel kategori (f.eks. anabole stoffer) eller med specifik henvisning til et bestemt stof eller en bestemt metode.

[Kommentar til artikel 4.2.1: Der findes én Dopingliste. De stoffer, der til enhver tid er forbudt, omfatter slørende stoffer og de stoffer, der ved anvendelse under træning kan have præstationsfremmende virkning på længere sigt, f.eks. anabole stoffer. Alle stoffer og metoder på Dopinglisten er forbudt under konkurrence. Anvendelse uden for konkurrence (artikel 2.2) af et stof, der kun er forbudt under konkurrence, er ikke en overtrædelse af antidopingreglerne, medmindre der indberettes et positivt analyseresultat for stoffet eller dets metabolitter i forbindelse med en prøve, der er taget under konkurrence (artikel 2.1).

Der findes kun ét dokument, der betegnes "Dopinglisten". WADA kan føje yderligere stoffer eller metoder til Dopinglisten i forbindelse med bestemte idrætsgrene (f.eks. indbefattelse af betablokkere for skydnings vedkommende), men dette afspejles også på den gældende Dopingliste. En bestemt idrætsgren kan ikke søge fritagelse fra den grundlæggende liste over forbudte stoffer (f.eks. fjernelse af anabole stoffer fra Dopinglisten i forbindelse med "tankeidræt"). Grundlaget for denne beslutning er, at der er visse grundlæggende dopingmidler, som ingen, der kalder sig idrætsudøver, bør indtage].

4.2.2 Specificerede stoffer.

Med henblik på anvendelse af artikel 10 (Sanktioner mod enkeltpersoner) er alle forbudte stoffer "specificerede stoffer", bortset fra stoffer i klasserne anabole stoffer og hormoner, og sådanne stimulerende midler og hormonantagonister og -modulatorer, der identificeres som sådan på Dopinglisten. Forbudte metoder er ikke specificerede stoffer.

[Kommentar til artikel 4.2.2: Ved udarbejdelsen af kodekset var der en betydelig debat blandt interessenterne vedrørende den korrekte balance mellem ufleksible sanktioner, der fremmer harmonisering i forbindelse med anvendelsen af reglerne, og mere fleksible sanktioner, der tager bedre højde for omstændighederne i hver enkelt sag. Denne balance blev fortsat diskuteret i forskellige CAS-afgørelser, der fortolker kodekset. Efter tre års erfaringer med kodekset er konsensus blandt interessenterne, at selvom forekomsten af en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører) og 2.2 (Anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode) stadig skal baseres på princippet om objektivt ansvar, skal kodeksets sanktioner gøres mere fleksibel i tilfælde, hvor en idrætsudøver eller en anden person tydeligt kan påvise, at denne ikke havde til hensigt at forbedre sin idrætspræstation. Ændringen af artikel 4.2 og de tilhørende ændringer i artikel 10 giver denne yderligere fleksibilitet i forbindelse med overtrædelser, der involverer mange forbudte stoffer. De regler, der er anført i artikel 10.5 (Bortfald eller nedsættelse af udelukkelsesperiode som følge af ekstraordinære omstændigheder) er stadig det eneste grundlag for at fjerne eller reducere en sanktion, der involverer anabole steroider og hormoner, samt de stimulerende midler og de hormonantagonister og -modulatorer, der identificeres som sådan på Dopinglisten eller i de forbudte metoder].

4.2.3 Nye typer forbudte stoffer.

Hvis WADA udvider Dopinglisten ved at tilføje en ny type forbudte stoffer i henhold til artikel 4.1, afgør WADA's eksekutivkomité om nogle eller alle forbudte stoffer inden for den nye type forbudte stoffer skal anses for specificerede stoffer i henhold til artikel 4.2.2.

4.3 Kriterier for optagelse af stoffer og metoder på Dopinglisten.

Når WADA skal beslutte, om et stof eller en metode skal optages på Dopinglisten, kan følgende kriterier indgå i vurderingen:

4.3.1 Hvis WADA afgør, at et stof eller en metode opfylder to af nedenstående tre kriterier, kan det overvejes, om stoffet eller metoden skal optages på Dopinglisten.

4.3.1.1 Medicinsk eller andet videnskabeligt bevis, farmakologisk virkning eller erfaringer, der viser, at stoffet eller metoden kan forbedre eller forbedrer idrætspræstationer alene eller i kombination med andre stoffer eller metoder.

[Kommentar til artikel 4.3.1.1: Ifølge denne artikel forventes det, at der kan være stoffer, der ikke er forbudte, når de anvendes alene, men som er forbudte, hvis de anvendes i kombination med visse andre stoffer. Et stof, der føjes til Dopinglisten fordi det kun har potentiale til at forbedre præstationer i kombination med et andet stof, mærkes således og er kun forbudt, hvis der er dokumentation vedrørende begge stoffer i kombination].

4.3.1.2 Medicinsk eller andet videnskabeligt bevis, farmakologisk virkning eller erfaring, der viser, at anvendelse af stoffet eller metoden udgør en faktisk eller potentiel sundhedsfare for idrætsudøveren.

4.3.1.3 WADA's beslutning om, at anvendelsen af stoffet eller metoden er i modstrid med idrættens ånd som beskrevet i indledningen til kodekset.

4.3.2 Et stof eller en metode kan også optages på Dopinglisten, hvis WADA beslutter, at der er medicinsk eller andet videnskabeligt bevis, en farmakologisk virkning eller erfaringer, der viser, at stoffet eller metoden kan sløre anvendelsen af andre forbudte stoffer eller forbudte metoder.

[Kommentar til artikel 4.3.2: Et stof skal overvejes til optagelse på Dopinglisten, hvis stoffet er et slørende middel eller opfylder to af følgende tre kriterier: (1) Det har potentiale til at forbedre eller forbedrer idrætspræstationer; (2) det udgør en potentiel eller faktisk sundhedsfare; eller (3) det strider mod idrættens ånd. Ingen af de tre kriterier er alene tilstrækkeligt grundlag for at føje et stof til Dopinglisten. Brugen af potentialet til at forbedre præstationer som det eneste kriterium ville f.eks. medtage fysisk og mental træning, rødt kød, kulhydratbelastning og træning i højder. Risikoen for skader ville medtage rygning. Det ville også være utilfredsstillende at kræve opfyldelse af alle tre kriterier. Brug af genetisk overførselsteknologi til at forbedre idrætspræstationer dramatisk bør f.eks. være forbudt, fordi det er i modstrid med idrættens ånd, selvom det ikke er skadeligt. Tilsvarende strider det potentielt usunde misbrug af visse stoffer uden behandlingsmæssig årsag på baggrund af den forkerte antagelse, at de forbedrer præstationerne, med sikkerhed mod idrættens ånd, uanset om forventningen om præstationsforbedring er realistisk. Som led i proceduren hvert år inviteres alle underskrivende parter, regeringer og andre interesserede personer til at fremsætte kommentarer til WADA vedrørende indholdet af Dopinglisten].

4.3.3 WADA's beslutning om, hvilke forbudte stoffer eller forbudte metoder, der skal optages på Dopinglisten, og hvordan stofferne skal klassificeres i kategorier på Dopinglisten, er endelig og kan ikke anfægtes af en idrætsudøver eller en anden person under henvisning til argumenter om, at stoffet eller metoden ikke er et slørende stof eller ikke har potentiale til at forbedre præstationer, ikke udgør en sundhedsfare eller ikke er i modstrid med idrættens ånd.

[Kommentar til artikel 4.3.3: Spørgsmålet om, hvorvidt et stof opfylder kriterierne i artikel 4.3 (Kriterier for at optage stoffer og metoder på Dopinglisten) i den konkrete sag, kan ikke rejses som forsvar for en overtrædelse af antidopingreglerne. Det kan f.eks. ikke påstås, at det konstaterede forbudte stof ikke ville have været præstationsforbedrende i den bestemte idrætsgren. Der er derimod tale om doping, når et stof på Dopinglisten findes i en idrætsudøvers prøve. Tilsvarende kan det ikke påstås, at et stof, der er anført under typen anabole midler, ikke hører hjemme i denne type].

4.4 Behandlingsmæssig anvendelse (TUE).

WADA har vedtaget en international standard for, hvordan dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) gives.

I forbindelse med idrætsudøvere på internationalt plan og andre idrætsudøvere, som deltager i et internationalt idrætsarrangement, skal de internationale forbund opstille en procedure for idrætsudøvere med en dokumenteret medicinsk tilstand, der kræver anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode, så de kan ansøge om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE). Idrætsudøvere, der er identificeret som optaget i deres internationale forbunds prioriterede testgruppe, kan kun opnå dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) i overensstemmelse med deres internationale forbunds regler. Hvert enkelt internationale forbund skal udgive en liste over de internationale idrætsarrangementer, til hvilke der kræves dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) fra det internationale forbund. De enkelte nationale antidopingorganisationer skal sikre, at der for alle de idrætsudøvere inden for organisationens jurisdiktion, som ikke er optaget i et internationalt forbunds prioriterede testgruppe, findes en procedure, der kan sikre, at idrætsudøvere med dokumenterede medicinske tilstande, som kræver anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode, kan ansøge om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE). Sådanne anmodninger skal vurderes i overensstemmelse med den internationale standard for dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse (TUE). Internationale forbund og nationale antidopingorganisationer skal straks indberette enhver imødekommelse af dispensation for behandlingsmæssig (TUE) anvendelse til WADA gennem ADAMS, bortset fra når det vedrører idrætsudøvere på nationalt plan, der ikke er optaget i den nationale antidopingorganisations prioriterede testgruppe.

WADA kan til enhver tid på eget initiativ gennemgå en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), der er udstedt til en idrætsudøverpå internationalt plan eller en idrætsudøver på nationalt plan, som er optaget i dennes nationale antidopingorganisations prioriterede testgruppe. Efter anmodning fra en sådan idrætsudøver, der har fået afslag på en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), kan WADA desuden revurdere et sådant afslag. Hvis WADA beslutter, at en udstedelse eller afvisning af en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) ikke var i overensstemmelse med den internationale standard for dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), kan WADA omstøde afgørelsen.

Hvis et internationalt forbund i strid med denne artikels krav ikke har en procedure, ved hjælp af hvilken idrætsudøvere kan anmode om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), kan en idrætsudøver på internationalt plan anmode WADA om at revurdere ansøgningen, som om den var blevet afvist.

Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører (artikel 2.1), anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode (artikel 2.2), besiddelse af forbudte stoffer og forbudte metoder (artikel 2.6) eller administration eller forsøg på administration af et forbudt stof eller en forbudt metode (artikel 2.8) i overensstemmelse med bestemmelserne i en gældende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) udstedt i henhold til den internationale standard for dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse(TUE) anses ikke for en overtrædelse af antidopingreglerne.

4.5 Overvågningsprogram.

I samråd med de underskrivende parter og regeringer etablerer WADA et overvågningsprogram for stoffer, som ikke er optaget på Dopinglisten, men som WADA ønsker at overvåge for at opdage et eventuelt misbrug inden for idræt. Før en prøvetagning offentliggør WADA, hvilke stoffer der testes for. For hver idrætsgren under ét rapporterer laboratorierne med jævne mellemrum anmeldt anvendelse eller konstateret tilstedeværelse af sådanne stoffer til WADA, samt om prøverne blev indsamlet under konkurrence eller uden for konkurrence. Rapporterne skal ikke omfatte yderligere oplysninger om de specifikke prøver. Mindst en gang årligt fremsender WADA statistiske oplysninger om de overvågede stoffer fordelt på hver enkelt idrætsgren til de internationale forbund og de nationale antidopingorganisationer. WADA implementerer forholdsregler, der sikrer fuldstændig anonymitet for de enkelte idrætsudøvere i forbindelse med sådanne rapporter. Anmeldt anvendelse eller konstateret tilstedeværelse af overvågede stoffer udgør ikke en overtrædelse af antidopingreglerne.

ARTIKEL 5 PRØVETAGNING

5.1 Testplanlægning.

Med forbehold for begrænsningerne i jurisdiktion for prøvetagningunder konkurrence i artikel 15.1 har hver enkelt nationale antidopingorganisation jurisdiktion til prøvetagning over alle idrætsudøvere, der er til stede i den nationale antidopingorganisations land, eller som er statsborgere, indbyggere, licensindehavere eller medlemmer af idrætsorganisationer i det pågældende land. Det enkelte internationale forbund har jurisdiktion til prøvetagning over alle idrætsudøvere, der er medlemmer af deres nationale medlemsforbund, eller som deltager i deres idrætsarrangementer. Alle idrætsudøvere skal efterkomme enhver anmodning om prøvetagning, som udstedes af en antidopingorganisation med jurisdiktion til prøvetagning. De enkelte antidopingorganisationer skal i samarbejde med andre antidopingorganisationer, der gennemfører prøvetagninger på den samme gruppe idrætsudøvere, og i overensstemmelse med den internationale standard for prøvetagning:

5.1.1 Planlægge og gennemføre et tilstrækkeligt antal prøvetagninger under konkurrence og uden for konkurrenceidrætsudøvere, over hvem de har jurisdiktion, herunder men ikke begrænset til idrætsudøvere i deres respektive prioriterede testgrupper. De internationale forbund opretter en prioriteret testgruppe af idrætsudøvere på internationalt plan inden for deres egen idrætsgren, og hver nationale antidopingorganisation opretter en national prioriteret testgruppe af idrætsudøvere, der er til stede i den nationale antidopingorganisations land, eller som er statsborgere, indbyggere, licenshavere eller medlemmer af en idrætsorganisation i det pågældende land. I overensstemmelse med artikel 14.3 er enhver idrætsudøver, der er optaget i en prioriteret testgruppe, underkastet de regler om opholdssted (whereabouts), der er anført i den internationale standard for prøvetagning.

5.1.2 Undtagen under særlige omstændigheder skal enhver prøvetagning uden for konkurrence fortages uden forudgående varsel.

5.1.3 Give førsteprioritet til målrettet prøvetagning.

5.1.4 Udføre prøvetagningidrætsudøvere, der aftjener en periode med udelukkelse eller midlertidig udelukkelse.

[Kommentar til artikel 5.1.3: Målrettet prøvetagning er specificeret, fordi tilfældig prøvetagning eller vægtet tilfældig prøvetagning ikke sikrer, at alle de relevante idrætsudøvere testes (f.eks. idrætsudøvere i verdensklasse, idrætsudøvere hvis præstationer er forbedret dramatisk i løbet af en kort periode, idrætsudøvere hvis trænere har andre idrætsudøvere, der er testet positive osv.).

Målrettet prøvetagning må naturligvis ikke anvendes til andre formål end legitim dopingkontrol. Kodekset gør det klart, at idrætsudøvere ikke har ret til at forvente, at de kun vil blive testet på et tilfældigt grundlag. Tilsvarende pålægger det ikke noget krav om rimelig mistanke eller sandsynlig årsag som grundlag for målrettet prøvetagning].

5.2 Standarder for prøvetagning.

Antidopingorganisationer med jurisdiktion til prøvetagning skal udføre disse i overensstemmelse med den internationale standard for prøvetagning.

5.3 Idrætsudøvere, der har trukket sig tilbage fra idræt, og som efterfølgende vender tilbage til konkurrence.

De enkelte antidopingorganisationer skal opstille en regel vedrørende optagelseskrav for idrætsudøvere, der ikke er diskvalificerede og trækker sig tilbage fra idrætten, mens de er optaget i en prioriteret testgruppe, og derefter søger at vende tilbage til aktiv deltagelse i idræt.

ARTIKEL 6 ANALYSE AF PRØVER

Prøver skal analyseres i overensstemmelse med følgende principper:

6.1 Anvendelse af godkendte laboratorier.

For så vidt angår artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører) må prøver kun analyseres i WADA-akkrediterede laboratorier eller laboratorier, der på anden måde er godkendt af WADA. Det WADA-akkrediterede laboratorium (eller et andet laboratorium eller en anden metode, der er godkendt af WADA), som anvendes til analyse af prøver, vælges suverænt af den antidopingorganisation, der har ansvaret for håndtering af resultaterne.

[Kommentar til artikel 6.1: Overtrædelser af artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører) kan kun konstateres ved en prøveanalyse, der udføres af et WADA-godkendt laboratorium eller et andet laboratorium, der specifikt er autoriseret af WADA. Overtrædelser af andre artikler kan konstateres ved hjælp af analyseresultater fra andre laboratorier, så længe resultaterne er pålidelige].

6.2 Formålet med indsamling og analyse af prøver.

Dopingkontrolprøver analyseres for at opdage forbudte stoffer og forbudte metoder, der optræder på Dopinglisten, samt andre stoffer, der er valgt af WADA i henhold til artikel 4.5 (Overvågningsprogram), eller for at hjælpe en antidopingorganisation med at profilere relevante parametre i en idrætsudøvers urin, blod eller anden matrix, herunder DNA- eller genomisk profilering med henblik på dopingbekæmpelse.

[Kommentar til artikel 6.2: Relevante profiloplysninger kan f.eks. anvendes som retningslinje for målrettet prøvetagning eller som støtte for en sag om overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til artikel 2.2 (Anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode) eller begge].

6.3 Forskning i prøver.

Prøver må ikke anvendes til andre formål, end hvad der er beskrevet i artikel 6.2, uden idrætsudøverens skriftlige samtykke. På prøver, der anvendes til andre formål, end hvad der er beskrevet i artikel 6.2, skal enhver form for identifikation fjernes, således at de ikke kan spores tilbage til en bestemt idrætsudøver.

6.4 Standarder for analyse og rapportering

Laboratorierne skal analysere dopingkontrolprøverne og rapporterer resultaterne i overensstemmelse med den internationale standard for laboratorier.

6.5 Genanalyse af prøver.

En prøve kan til enhver tid genanalyseres med henblik på bestemmelserne i artikel 6.2, udelukkende efter ordre fra den antidopingorganisation, der indsamlede prøven, eller WADA. Omstændigheder og betingelser for genanalyse af prøver skal opfylde kravene i den internationale standard for laboratorier.

[Kommentar til artikel 6.5: Selv om denne artikel er ny, har antidopingorganisationer altid haft bemyndigelse til at genanalysere prøver. Den internationale standard for laboratorier eller et nyt teknisk dokument, der gøres til en del af den internationale standard, harmoniserer protokollen for en sådan genanalyse].

ARTIKEL 7 RESULTATHÅNDTERING

Enhver antidopingorganisation, der håndterer resultater, skal etablere en procedure for, hvordan potentielle overtrædelser af antidopingreglerne skal håndteres, inden høringen. Proceduren skal overholde følgende principper:

[Kommentar til artikel 7: Forskellige underskrivende parter har oprettet deres egne fremgangsmåder med hensyn til håndtering af resultater. De forskellige fremgangsmåder har ikke været fuldstændig ensartede, men mange har vist sig at være rimelige og effektive systemer til håndtering af resultater. Kodekset erstatter ikke de enkelte underskrivende parters systemer til håndtering af resultater. Denne artikel specificerer imidlertid de grundlæggende principper med henblik på at sikre den elementære retfærdighed i den procedure til håndtering af resultater, der skal overholdes af de underskrivende parter. Hver enkelt underskrivende parts specifikke antidopingregler skal være i overensstemmelse med disse grundlæggende principper].

7.1 Indledende undersøgelse af positive analyseresultater

Når en antidopingorganisation, der har ansvaret for håndtering af resultater, modtager besked om en A-prøve med et positivt analyseresultat, skal den gennemføre en undersøgelse for at fastslå om: (a) der er eller vil blive givet dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) i henhold til den internationale standard for dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), eller (b) der kan konstateres en tydelig afvigelse fra den internationale standard for prøvetagning eller den internationale standard for laboratorier, som medførte det positive analyseresultat.

7.2 Underretning efter indledende undersøgelse vedrørende positive analyseresultater.

Hvis den indledende undersøgelse af et positivt analyseresultat i henhold til artikel 7.1 ikke afslører en gældende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) eller ret til en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) i henhold til den internationale standard for dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), eller en afvigelse, der medførte det positive analyseresultat, skal antidopingorganisationen straks underrette idrætsudøveren som fastlagt i organisationens regler om: (a) det positive analyseresultat; (b) den overtrådte antidopingregel; (c) idrætsudøverens ret til straks at anmode om analyse af B-prøven eller, hvis en sådan anmodning ikke fremsættes, at det vil blive fortolket, som om idrætsudøveren har givet afkald på en analyse af B-prøven; (d) planlagt dato, tidspunkt og sted for analyse af B-prøven, hvis idrætsudøveren eller antidopingorganisationen vælger at anmode om analyse af B-prøven; (e) idrætsudøverens og/eller idrætsudøverens repræsentants ret til at overvåge åbning og analyse af B-prøven inden for det tidspunkt, der er angivet i den internationale standard for laboratorier, hvis en sådan analyse ønskes, og (f) idrætsudøverens ret til at få udleveret kopier af dokumentationen fra det laboratorium, der analyserede A- og B-prøverne, herunder de oplysninger, der kræves i den internationale standard for laboratorier. Antidopingorganisationen skal også underrette de andre antidopingorganisationer, der er beskrevet i artikel 14.1.2.Hvis antidopingorganisationen beslutter ikke at fremlægge det positive analyseresultat som en overtrædelse af antidopingreglerne, skal den underrette idrætsudøveren og antidopingorganisationerne herom som beskrevet i artikel 14.1.2.

7.3 Undersøgelse af atypiske resultater.

I henhold til bestemmelserne i de internationale standarder skal laboratorier under visse omstændigheder indberette tilstedeværelsen af forbudte stoffer, der også kan være produceret endogent, som atypiske resultater, der skal undersøges nærmere. Når en antidopingorganisation, der har ansvaret for håndtering af resultater, modtager besked om en A-prøve med atypisk resultat, skal den gennemføre en undersøgelse for at fastslå om: (a) der er givet en gældende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), eller (b) der foreligger en tydelig afvigelse fra den internationale standard for prøvetagning eller den internationale standard for laboratorier, der har medført det atypiske resultat. Hvis en sådan undersøgelse ikke afslører en gældende dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) eller en afvigelse, der har medført et atypisk resultat, skal antidopingorganisationen gennemføre den påkrævede undersøgelse. Efter en sådan undersøgelse skal idrætsudøveren og andre antidopingorganisationer som anført i artikel 14.1.2 underrettes om, hvorvidt det atypiske resultat vil blive fremført som et positivt analyseresultat. Idrætsudøveren skal underrettes i henhold til bestemmelserne i artikel 7.2.

7.3.1 Antidopingorganisationen giver ikke meddelelse om et atypisk resultat, før den har gennemført sin undersøgelse og afgjort, om den vil fremsætte det atypiske resultat som et positivt analyseresultat, medmindre én af følgende omstændigheder foreligger:

a) Hvis antidopingorganisationen beslutter, at B-prøven skal analyseres før afslutningen af undersøgelsen i henhold til artikel 7.3, kan antidopingorganisationen gennemføre analysen af B-prøven efter at have underrettet idrætsudøveren, idet en sådan underretning skal indeholde en beskrivelse af det atypiske resultat og de oplysninger, der er anført i artikel 7.2 (b)-(f).

b) Hvis antidopingorganisationen modtager en anmodning, enten fra en organisation for en større idrætsbegivenhed kort før en af dennes internationale idrætsarrangementer eller en anmodning fra en idrætsorganisation med ansvar for overholdelse af en umiddelbart forestående deadline for valg af teammedlemmer til et internationalt idrætsarrangement, om at oplyse om en idrætsudøver på en liste, der leveres af organisationen for en større idrætsbegivenhed eller idrætsorganisationen, har et verserende atypisk resultat, skal antidopingorganisationen identificere en sådan idrætsudøver efter først at have givet idrætsudøveren besked om det atypiskeresultat.

[Kommentar til artikel 7.3.1 (b): Under de omstændigheder, der er beskrevet i artikel 7.3.1(b), vil muligheden for at handle være overladt til organisationen for større idrætsbegivenheder eller idrætsorganisationen i henhold til disses regler].

7.4 Undersøgelse af andre overtrædelser af antidopingreglerne, der ikke er omfattet af artikel 7.1-7.3.

Antidopingorganisationen eller en anden undersøgelsesinstans, der er oprettet af en sådan organisation, skal gennemføre eventuelle opfølgningsundersøgelser af en mulig overtrædelse af antidopingreglerne som krævet i henhold til de gældende antidopingregler og -politikker, som er vedtaget i henhold til kodekset, eller som antidopingorganisationen i øvrigt finder passende. Når antidopingorganisationen er sikker på, at der er sket en overtrædelse af en antidopingregel, skal denne straks underrette idrætsudøveren eller en anden person, der kan pålægges sanktioner, som beskrevet i organisationens regler, om den antidopingregel, der er overtrådt og baggrunden for overtrædelsen. Andre antidopingorganisationer skal underrettes i henhold til artikel 14.1.2.

[Kommentar til artikel 7.4: Et internationalt forbund vil f.eks. typisk underrette idrætsudøveren gennem idrætsudøverens nationale idrætsforbund].

7.5 Principper for midlertidig udelukkelse.

7.5.1 Obligatorisk midlertidig udelukkelse efter positivt analyseresultat i A-prøven.

Underskrivende parter skal vedtage regler, der gælder for alle idrætsarrangementer, som falder under den underskrivende parts ansvarsområde, eller for holdudvælgelsesprocedurer, som den underskrivende part er ansvarlig for, eller hvor den underskrivende part er det relevante internationale forbund eller er ansvarlig for håndtering af resultater for den påståede overtrædelse af antidopingreglerne, dog således at når der modtages et positivt analyseresultat for en A-prøve for et forbudt stof, bortset fra et specificeret stof, skal der pålægges en midlertidig udelukkelse straks efter den undersøgelse og underretning, der er beskrevet i artikel 7.1 og 7.2.

Der kan imidlertid ikke pålægges en midlertidig udelukkelse, medmindre idrætsudøveren får enten: (a) mulighed for en foreløbig høring, enten før den midlertidige udelukkelse træder i kraft eller kort tid derefter, eller (b) mulighed for at fremskynde høringen i overensstemmelse med artikel 8 (Ret til upartisk høring) kort tid efter, at den midlertidige udelukkelse træder i kraft.

7.5.2. Mulighed for en midlertidig udelukkelse på baggrund af en A-prøvespositive analyseresultat i forbindelse med specificerede stoffer eller en anden overtrædelse af en antidopingregel.

En underskrivende part kan vedtage regler, der gælder for alle idrætsarrangementer, som falder under den underskrivende parts ansvarsområde, eller for holdudvælgelsesprocedurer, som den underskrivende part er ansvarlig for, eller hvor den underskrivende part er det relevante internationale forbund eller er ansvarlig for håndtering af resultater for den påståede overtrædelse af antidopingreglerne, således at det tillades, at der pålægges midlertidige udelukkelser for andre overtrædelser af antidopingreglerne end positive analyseresultater, eller efter den undersøgelse og underretning, der er beskrevet i artikel 7.1 og 7.2 for specificerede stoffer, men forud for analysen af idrætsudøverens B-prøve eller den endelige høring som beskrevet i artikel 8 (Ret til upartisk høring).

Der kan imidlertid ikke pålægges en midlertidig udelukkelse, medmindre idrætsudøveren eller en anden person får enten: (a) mulighed for en foreløbig høring, enten før den midlertidige udelukkelse træder i kraft eller kort tid derefter, eller (b) mulighed for at fremskynde høringen i overensstemmelse med artikel 8 (Ret til upartisk høring) kort tid efter, at den midlertidige udelukkelse træder i kraft.

Hvis en midlertidig udelukkelse pålægges på baggrund af en A-prøvespositive analyseresultat, og en efterfølgende analyse af en B-prøve (efter anmodning fra idrætsudøveren eller antidopingorganisationen) ikke bekræfter resultatet af A-prøven, underkastes idrætsudøveren ikke yderligere midlertidig udelukkelse på grund af overtrædelse af artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører). I tilfælde hvor idrætsudøveren (eller idrætsudøverens hold, alt efter hvad der fremgår af det relevante internationale forbunds regler) er blevet fjernet fra en konkurrence på baggrund af en overtrædelse af artikel 2.1, og den efterfølgende analyse af B-prøven ikke bekræfter resultatet af A-prøven, kan idrætsudøveren eller holdet genoptage deltagelse i konkurrencen, hvis det stadig er muligt for idrætsudøveren eller holdet at deltage uden på anden måde at påvirke konkurrencen.

[Kommentar til artikel 7.5: Før en midlertidig udelukkelse kan pålægges ensidigt af en antidopingorganisation, skal den interne undersøgelse, der er specificeret i kodekset, først gennemføres. Desuden skal en underskrivende part, der pålægger en midlertidig udelukkelse, give idrætsudøveren mulighed for en foreløbig høring enten før eller straks efter pålæggelsen af den midlertidige udelukkelse eller en fremskyndet endelig høring i henhold til artikel 8 straks efter pålæggelsen af den midlertidige udelukkelse. Idrætsudøveren har ret til at appellere i henhold til artikel 13.2.

I de sjældne tilfælde, hvor analysen af B-prøven ikke bekræfter resultatet af A-prøven, vil den idrætsudøver, der er udelukket midlertidigt, hvor omstændighederne tillader det, få lov til at deltage i efterfølgende konkurrencer under idrætsarrangementet. Tilsvarende gælder det, afhængigt af de relevante regler hos det internationale forbund i en holdsport, at hvis holdet stadig er i konkurrencen, kan idrætsudøveren deltage i fremtidige konkurrencer.

Idrætsudøvere modregnes for en midlertidig udelukkelse i den udelukkelsesperiode, der i sidste ende pålægges i henhold til artikel 10.9.3].

7.6 Tilbagetrækning fra idræt.

Hvis en idrætsudøver eller anden person trækker sig tilbage fra idræt, imens en procedure til håndtering af resultater er i gang, bevarer den antidopingorganisation, der gennemfører håndteringen af resultaterne, jurisdiktionen til at fuldføre sin procedure til håndtering af resultater. Hvis en idrætsudøver eller anden person trækker sig tilbage, før en procedure til håndtering af resultater er påbegyndt, har den antidopingorganisation, der ville have haft jurisdiktion til håndtering af resultaterne i forhold til idrætsudøveren eller en anden person på det tidspunkt, hvor idrætsudøveren eller en anden person begik en overtrædelse af antidopingreglerne, jurisdiktion til at gennemføre håndteringen af resultaterne.

[Kommentar til artikel 7.6: En idrætsudøvers eller anden persons adfærd, før idrætsudøveren eller den anden person underlægges en antidopingorganisations jurisdiktion, udgør ikke en overtrædelse af antidopingreglerne, men kan være et legitimt grundlag for at nægte idrætsudøveren eller den anden person medlemskab af en idrætsorganisation.

ARTIKEL 8 RET TIL UPARTISK HØRING

8.1 Upartisk høring.

Hver enkelt antidopingorganisation med ansvar for håndtering af resultater skal etablere en høringsprocedure for personer, der anklages for at have overtrådt en antidopingregel. En sådan høringsprocedure skal afdække hvorvidt en antidopingregel er blevet overtrådt, og hvis det er tilfældet, de passende konsekvenser. Høringsproceduren skal overholde følgende principper:

en rettidigt afholdt høring;

et retfærdigt og uvildigt behandlende organ;

ret til at være repræsenteret ved en advokat for personens egen regning;

ret til at blive underrettet om overtrædelsen af antidopingreglen på retfærdig og rettidig vis;

ret til at forsvare sig mod den påståede overtrædelse af en antidopingregel og de heraf følgende konsekvenser;

hver parts ret til at fremlægge bevismateriale, herunder retten til at indkalde og afhøre vidner (og afhængigt af det behandlende organs godkendelse telefonisk eller skriftligt vidneudsagn);

en persons ret til tolkebistand under høringen, hvor det behandlende organ udpeger tolken og fastlægger, hvem der skal betale for tolkningen og

en rettidig, skriftlig, begrundet afgørelse, herunder specifikt en forklaring af grunden/grundene til en periode med udelukkelse.

[Kommentar til artikel 8.1: Denne artikel indeholder de grundlæggende principper med hensyn til at sikre en upartisk høring for personer, der hævdes at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne. Denne artikel har ikke til formål at erstatte de underskrivende parters egne regler for høringer, men snarere at sikre, at hver underskrivende part sørger for en høringsprocedure, der er i overensstemmelse med disse principper].

8.2 Høringer under idrætsarrangementer.

Høringer, der afholdes i forbindelse med idrætsarrangementer, kan gennemføres ved en fremskyndet procedure i henhold til reglerne for den relevante antidopingorganisation og det behandlende organ

[Kommentar til artikel 8.2: En høring kan f.eks. fremskyndes umiddelbart før et større idrætsarrangement, hvor afgørelsen af en overtrædelse af en antidopingregel er nødvendig for at afgøre, om idrætsudøveren er egnet til at deltage i idrætsarrangementet, eller under et idrætsarrangement, hvor afgørelsen af sagen påvirker gyldigheden af idrætsudøverens resultater eller dennes fortsatte deltagelse i idrætsarrangementet].

8.3 Fraskrivelse af høring.

Retten til en høring kan fraskrives enten udtrykkeligt, eller ved at idrætsudøveren eller en anden person undlader at protestere over en antidopingorganisations påstand om, at der er sket en overtrædelse af antidopingreglerne, inden for tidsfristen, der fremgår af antidopingorganisationens regler. Hvis der ikke afholdes en høring, skal den antidopingorganisation, der har ansvaret for håndtering af resultaterne, fremsende en begrundet afgørelse, der forklarer de skridt der er taget, til de personer, der er beskrevet i artikel 13.2.3.

ARTIKEL 9 AUTOMATISK DISKVALIFIKATION (ANNULLERING) AF INDIVIDUELLE RESULTATER

Overtrædelse af en antidopingregel i en individuel sport konstateret i en prøve taget under konkurrence fører automatisk til diskvalifikation (annullering) af det individuelle resultat, der er opnået i den pågældende konkurrence, med de deraf følgende konsekvenser, herunder fratagelse af eventuelle medaljer, point og præmier.

[Kommentar til artikel 9: Når en idrætsudøver vinder en guldmedalje med et forbudt stof i sin krop, er det urimeligt over for de andre idrætsudøvere i den pågældende konkurrence, uanset om guldmedaljevinderen var skyldig eller ej. Kun en "ren" idrætsudøver skal have lov til at nyde godt af sine konkurrenceresultater.

Vedrørende holdsport henvises til artikel 11 (Konsekvenser for hold).

I idrætsgrene, der ikke er en holdsport, men hvor der gives præmier til hold, sker diskvalifikation eller andre disciplinære skridt over for holdet, hvis ét eller flere holdmedlemmer har begået en overtrædelse af antidopingreglerne, i overensstemmelse med det internationale forbunds gældende regler].

ARTIKEL 10 SANKTIONER MOD ENKELTPERSONER

10.1 Diskvalifikation (annullering)af resultater fra idrætsarrangementer, hvor en antidopingregel er overtrådt.

Hvis en antidopingregel overtrædes under eller i forbindelse med et idrætsarrangement, kan det, hvis den organisation, der er ansvarlig for idrætsarrangementet, beslutter det, føre til, at alle idrætsudøverens individuelle resultater, som er opnået ved det pågældende idrætsarrangementdiskvalificeres (annulleres) med alle deraf følgende konsekvenser, herunder fratagelse af alle medaljer, point og præmier, undtagen i tilfælde der er dækket af artikel 10.1.1.

[Kommentar til artikel 10.1: Hvor artikel 9 (Automatisk diskvalifikation (annullering) af individuelle resultater) diskvalificerer resultatet i en enkelt konkurrence, hvori idrætsudøveren testes positiv (f.eks. 100-meter-brystsvømning), kan denne artikel medføre diskvalifikation af alle resultater i alle løb under idrætsarrangementet (f.eks. FINA-verdensmesterskaberne).

Blandt de faktorer, der skal medtages ved overvejelsen af, om andre resultater i et idrætsarrangement skal diskvalificeres (annulleres), er f.eks. hvor alvorlig idrætsudøverens overtrædelse af antidopingreglerne er, og om idrætsudøveren er testet positiv i de andre konkurrencer].

10.1.1 Hvis idrætsudøveren kan bevise, at der ikke foreligger egen skyld eller uagtsomhed ved overtrædelsen, diskvalificeres (annulleres) idrætsudøverens individuelle resultater i andre konkurrencer ikke, medmindre idrætsudøverens resultater i andre konkurrencer end den, hvor overtrædelsen af antidopingreglen finder sted, formentlig er påvirket af idrætsudøverens overtrædelse af en antidopingregel.

10.2 Udelukkelse på grund af tilstedeværelse, anvendelse eller forsøg på anvendelse eller besiddelse af forbudte stoffer og forbudte metoder.

Den udelukkelsesperiode, der pålægges for en overtrædelse af artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører), artikel 2.2 (Anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode) eller artikel 2.6 (Besiddelse af forbudte stoffer og forbudte metoder) er som følgende, medmindre betingelserne for bortfald eller nedsættelse af udelukkelsesperioden i henhold til artikel 10.4 og 10.5 eller betingelserne for at forlænge udelukkelsesperioden i henhold til artikel 10.6 er opfyldt:

Første overtrædelse: 2 (to) års udelukkelse.

[Kommentar til artikel 10.2: Harmonisering af sanktioner har været et af de mest diskuterede og debatterede områder inden for dopingbekæmpelse. Harmonisering betyder, at de samme regler og kriterier anvendes til vurdering af de unikke fakta i hver enkelt sag. Argumenterne mod krav om harmonisering af sanktionerne er baseret på forskellene mellem idrætsgrene, herunder f.eks. følgende: I nogle idrætsgrene er idrætsudøverne professionelle og har en betydelig indtægt fra deres sport, og i andre er idrætsudøverne ægte amatører; i idrætsgrene, hvor en idrætsudøvers karriere er kort (f.eks. idrætsgymnastik), har en udelukkelse på to år en meget større virkning på idrætsudøveren end i idrætsgrene, hvor karrieren traditionelt varer meget længere (f.eks. hestesport og skydning); i individuelle idrætsgrene kan idrætsudøveren bedre opretholde sine konkurrencefærdigheder gennem individuel træning under udelukkelsen end i andre idrætsgrene, hvor træningen som en del af et hold er vigtigere. Et primært argument til fordel for harmonisering er, at det simpelthen ikke er rimeligt, at to idrætsudøvere fra samme land, der testes positive for det samme forbudte stof under tilsvarende omstændigheder, modtager forskellige sanktioner, blot fordi de deltager i forskellige idrætsgrene. Desuden er fleksibilitet i sanktionerne ofte blevet set som en uacceptabel mulighed for, at nogle idrætsorganisationer kan være mere lemfældige i forhold til dopingmisbrugerne. Manglende harmonisering af sanktionerne har også ofte været en kilde til jurisdiktionsproblemer mellem internationale forbund og nationale antidopingorganisationer].

10.3 Udelukkelse på grund af andre overtrædelser af antidopingreglerne.

Andre overtrædelser af antidopingreglerne end dem, der er anført i artikel 10.2, medfører udelukkelse i følgende perioder:

10.3.1 Overtrædelse af artikel 2.3 (Nægte eller undlade at medvirke til afgivelse af en prøve) eller artikel 2.5 (Snyd eller forsøg på snyd med alle dele af dopingkontrollen) straffes med udelukkelse i 2 (to) år, medmindre betingelserne i artikel 10.5, eller betingelserne i artikel 10.6 er opfyldt.

10.3.2 Overtrædelse af artikel 2.7 (Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel) eller 2.8 (Administration eller forsøg på administration) straffes med udelukkelse i mindst 4 (fire) år og op til udelukkelse for livstid, medmindre de betingelser, der er anført i artikel 10.5, er opfyldt. En mindreårigs overtrædelse af en antidopingregel betragtes som en særlig alvorlig overtrædelse, og hvis den foretages af en idrætsudøversstøtteperson og omfatter andre end de specificerede stoffer, der henvises til i artikel 4.2.2, er straffen udelukkelse for livstid af idrætsudøverens støtteperson. Betydelige overtrædelser af artikel 2.7 eller 2.8, der muligvis også udgør en overtrædelse af ikke-sportsrelaterede love og vedtægter, skal rapporteres til de kompetente administrative, faglige eller juridiske myndigheder.

[Kommentar til artikel 10.3.2: Personer, der er involveret i doping af idrætsudøvere eller dækker over doping, skal kunne idømmes sanktioner, der er endnu alvorligere, end de idrætsudøvere, der testes positive. Da idrætsorganisationernes bemyndigelse normalt er begrænset til udelukkelse fra akkreditiver, medlemskab og andre idrætsfordele, er indberetning af idrætsudøvernes støttepersoner til de kompetente myndigheder et vigtigt skridt i bekæmpelsen af doping].

10.3.3 Overtrædelse af artikel 2.4 (Indberetningsfejl vedrørende oplysninger om opholdssted (»whereabouts«) og/eller mislykkede forsøg på dopingkontrol (»missed tests«)) straffes med udelukkelse i minimum 1 (et) år og maksimum 2 (to) år i overensstemmelse med graden af idrætsudøverens skyld.

[Kommentar til artikel 10.3.3: Sanktionen i henhold til artikel 10.3.3 er to år, hvis alle tre indberetningsfejl eller mislykkede forsøg på dopingkontrol (»missed tests«) er uden formildende omstændigheder. Ellers skal sanktionen vurderes inden for området to år til et år på baggrund af sagens omstændigheder. ].

10.4 Bortfald eller nedsættelse af udelukkelsesperiode for specificerede under ekstraordinære omstændigheder.

Hvis idrætsudøveren eller en anden person kan bevise, hvordan et specificeret stof kom ind i dennes krop eller dennes besiddelse, og at et sådant specificeret stof ikke var beregnet til at forbedre idrætsudøverens sportslige præstationer eller sløre anvendelsen af et præstationsfremmende stof, erstattes den udelukkelsesperiode, der er anført i artikel 10.2, med følgende:

Første overtrædelse: Som minimum en påtale og ingen udelukkelse fra fremtidige idrætsbegivenheder og maksimalt to års udelukkelse.

For at retfærdiggøre bortfald eller nedsættelse skal idrætsudøveren eller den anden person levere bevis ud over hans eller hendes ord, der til det behandlende organs tilfredshed påviser, at den pågældende ikke havde til hensigt at forbedre sine sportslige præstationer eller sløre anvendelsen af et præstationsfremmende stof. Idrætsudøverens eller den anden persons grad af skyld er kriteriet ved overvejelse af en reduktion i udelukkelsesperioden.

[Kommentar til artikel 10.4: Specificerede stoffer er ikke nødvendigvis mindre alvorlige midler med henblik på idrætsdoping end andre forbudte stoffer (f.eks. kan et stimulerende middel, der er anført som et specificeret stof, være meget effektivt for en idrætsudøver under konkurrence); derfor straffes en idrætsudøver, der ikke opfylder kriterierne i denne artikel, med udelukkelse i to år og kan straffes med udelukkelse i op til fire år i henhold til artikel 10.6. Det er imidlertid mere sandsynligt, at specificerede stoffer i modsætning til andre forbudte stoffer kan være omfattet af en troværdig, ikke-dopingrelateret forklaring.

Denne artikel gælder kun i de tilfælde, hvor det behandlende organ med rimelig tilfredshed ud fra sagens objektive omstændigheder er sikker på, at idrætsudøveren ved indtagelse eller besiddelse af et forbudt stof ikke havde til hensigt at forbedre sine sportslige præstationer. Eksempler på den type objektive omstændigheder, der i kombination kan medføre, at et behandlende organ er rimeligt sikker på manglende præstationsfremmende hensigt, omfatter: den kendsgerning, at arten af det specificerede stof eller timingen af dets indtagelse ikke ville have været en fordel for idrætsudøveren; idrætsudøverens åbenlyse anvendelse eller afsløring af sin anvendelse af det specificerede stof; samt en aktuel medicinsk journal, der beviser den ikke-idrætsrelaterede administration af det specificerede stof. Generelt gælder det, at jo større den potentielle præstationsfremmende fordel er, jo større er idrætsudøverens bevisbyrde med hensyn til manglende hensigt om at forbedre idrætspræstationen.

Selvom den manglende hensigt om at forbedre idrætspræstationen skal konstateres til det behandlende organs rimelige tilfredshed, kan idrætsudøveren fastslå, hvordan det specificerede stof kom ind i kroppen med rimelig sandsynlighed.

Ved vurdering af graden af idrætsudøverens eller en anden persons skyld skal de omstændigheder, der overvejes, være specifikke og relevante med henblik på at forklare idrætsudøverens eller en anden persons afvigelse fra den forventede og normale adfærd. Således vil f.eks. den kendsgerning, at en idrætsudøver mister muligheden for at tjene store beløb i en udelukkelsesperiode, eller den kendsgerning, at idrætsudøveren kun har kort tid tilbage i sin karriere eller. idrættens årsplan ikke være relevante faktorer, der skal overvejes i forbindelse med en reduktion af udelukkelsesperioden i henhold til denne artikel. Det forventes, at udelukkelsesperioden kun bortfalder helt i de mest ekstraordinære tilfælde].

10.5 Bortfald eller nedsættelse af udelukkelsesperiode som følge af ekstraordinære omstændigheder.

10.5.1 Uden egen skyld eller uagtsomhed.

Hvis en idrætsudøver i en personsag kan bevise, at han eller hun er uden egen skyld eller uagtsomhed, bortfalder den ellers gældende udelukkelsesperiode. Når et forbudt stof eller dets markører eller metabolitter konstateres i en idrætsudøvers prøve og udgør en overtrædelse af artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører), skal idrætsudøveren også påvise, hvordan det forbudte stof kom ind i hans eller hendes krop, hvis udelukkelsen skal bortfalde. Hvis bestemmelserne i denne artikel anvendes, og den gældende udelukkelse bortfalder, betragtes overtrædelsen af antidopingreglen ikke som en overtrædelse, hvis man udelukkende skal fastlægge udelukkelsesperioden for gentagne overtrædelser i henhold til artikel 10.7.

10.5.2 Uden væsentlig skyld eller uagtsomhed.

Hvis en idrætsudøver eller anden person i en personsag kan påvise, at han eller hun ikke udviser nogen væsentlig skyld eller uagtsomhed, kan den ellers gældende udelukkelsesperiode reduceres, men den reducerede udelukkelsesperiode må ikke være mindre end halvdelen af den udelukkelsesperiode, der ellers ville være gældende. Hvis den ellers gældende udelukkelsesperiode er livstid, kan den reducerede periode i henhold til denne artikel ikke være mindre end 8 (otte) år. Når et forbudt stof eller dets markører eller metabolitter konstateres i en idrætsudøvers prøve og udgør en overtrædelse af artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører), skal idrætsudøveren også påvise, hvordan det forbudte stof kom ind i hans eller hendes krop, hvis udelukkelsen skal reduceres.

[Kommentar til artikel 10.5.1 og 10.5.2: Kodekset indeholder bestemmelser om en mulig reduktion eller et bortfald af udelukkelsesperioden i den unikke situation, hvor idrætsudøveren kan påvise, at han eller hun var uden egen skyld eller uagtsomhed eller ikke nogen væsentlig skyld eller uagtsomhed i forbindelse med overtrædelsen. Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med de grundlæggende menneskerettighedsprincipper og udgør en balance mellem de antidopingorganisationer, der taler for en meget snævrere undtagelse eller slet ingen, og dem, der ønsker at reducere en udelukkelse på to år på baggrund af en række andre faktorer, selvom idrætsudøveren har indrømmet sin skyld. Disse artikler gælder kun for idømmelse af sanktioner; de gælder ikke for konstateringen af, om der er sket en overtrædelse af antidopingreglerne. Artikel 10.5.2 kan anvendes i forbindelse med enhver overtrædelse af antidopingreglerne, skønt det er særligt vanskeligt at opfylde kriterierne for en reduktion for de overtrædelser af antidopingreglerne, hvis viden er et element i overtrædelsen.

Artikel 10.5.1 og 10.5.2 har kun til formål at have en virkning i tilfælde, hvor omstændighederne virkelig er ekstraordinære og ikke i størstedelen af sagerne.

For at illustrere anvendelsen af artikel 10.5.1 medfører et eksempel på uden egen skyld eller uagtsomhed fuldstændigt bortfald af en sanktion, hvis en idrætsudøver kan bevise, at han eller hun trods al behørig omhu blev saboteret af en konkurrent. Omvendt kan en sanktion ikke bortfalde fuldstændig på baggrund af princippet om uden egen skyld eller uagtsomhed under følgende omstændigheder: (a) en positiv test, der skyldes et forkert mærket eller kontamineret vitamin- eller kosttilskud (idrætsudøvere er ansvarlige for det, de indtager (artikel 2.1.1) og er advaret mod risikoen for kontaminering af vitamin- og kosttilskud); (b) administration af et forbudt stof udført af idrætsudøverens personlige læge eller træner uden idrætsudøverens viden (idrætsudøverne er ansvarlige for deres valg af lægefagligt personale og for at underrette det lægefaglige personale om, at de ikke må få et forbudt stof); og (c) sabotage af idrætsudøverens mad eller drikkevarer udført af en ægtefælle, træner eller en anden af idrætsudøverens tilknyttede personer (idrætsudøverne er ansvarlige for det, de indtager, og for adfærden hos de personer, som de giver adgang til deres mad og drikkevarer). Afhængigt af de unikke fakta i en bestemt sag kan en eller flere af de omtalte situationer imidlertid medføre en reduceret sanktion på basis af princippet om uden væsentlig skyld eller uagtsomhed. (En reduktion kan f.eks. meget vel være hensigtsmæssig i eksempel (a), hvis idrætsudøveren kan bevise, at årsagen til den positive prøve var kontaminering af et almindeligt multivitaminprodukt, der er købt fra en kilde uden forbindelse til forbudte stoffer, og at idrætsudøveren udviste omhu ved ikke at tage andre kosttilskud).

I forbindelse med en vurdering af graden af idrætsudøverens eller en anden persons skyld i henhold til artikel 10.5.1 og 10.5.2 skal de omstændigheder, der tages i betragtning, være specifikke og relevante med henblik på at forklare idrætsudøverens eller en anden persons afvigelse fra den forventede adfærdsstandard. Således vil f.eks. den kendsgerning, at en idrætsudøver mister muligheden for at tjene store beløb i en udelukkelsesperiode, eller den kendsgerning, at idrætsudøveren kun har kort tid tilbage i sin karriere eller idrætskalenderens timing ikke være relevante faktorer, der skal overvejes i forbindelse med en reduktion af udelukkelsesperioden i henhold til denne artikel.

Mindreårige får ikke i sig selv særbehandling ved fastsættelse af den gældende sanktion, men ungdom og manglende erfaring er bestemt relevante faktorer, der skal vurderes ved fastlæggelsen af idrætsudøverens eller en anden persons skyld i henhold til artikel 10.5.2 samt artikel 10.3.3, 10.4 og 10.5.1.

Artikel 10.5.2 må ikke anvendes i tilfælde, hvor artikel 10.3.3 eller 10.4 er gældende, idet disse artikler allerede tager hensyn til idrætsudøverens eller en anden persons grad af skyld med henblik på at fastslå den gældende udelukkelsesperiode].

10.5.3 Omfattende assistance til afsløring eller påvisning af overtrædelser af antidopingreglerne.

En antidopingorganisation med ansvar for håndtering af resultater vedrørende en overtrædelse af antidopingreglerne kan, forud for en endelig appelafgørelse i henhold til artikel 13 eller udløbet af appelfristen, ophæve en del af den udelukkelsesperiode, der er pålagt i en personsag, hvor idrætsudøveren eller en anden person har ydet omfattende assistance til en antidopingorganisation, strafferetlig myndighed eller fagligt disciplinært organ, der medfører, at antidopingorganisationen opdager eller konstaterer en anden persons overtrædelse af antidopingreglerne, eller som medfører, at et strafferetligt eller disciplinært organ opdager eller konstaterer en anden persons lovovertrædelse eller brud på faglige regler. Efter en endelig appelafgørelse i henhold til artikel 13 eller udløbet af appelfristen kan en antidopingorganisation kun ophæve en del af den ellers gældende udelukkelsesperiode efter godkendelse fra WADA og det relevante internationale forbund. Det omfang, i hvilket den ellers gældende udelukkelsesperiode kan ophæves, skal baseres på alvoren af den overtrædelse af antidopingreglerne, der er begået af idrætsudøveren eller den anden person, samt betydningen af den omfattende assistance, som idrætsudøveren eller den anden person har ydet til bestræbelserne på at fjerne doping inden for idræt. Højst tre fjerdedele af den ellers gældende udelukkelsesperiode kan ophæves. Hvis den ellers gældende udelukkelsesperiode er livstid, kan den ikke-ophævede periode i henhold til denne artikel ikke være mindre end 8 (otte) år. Hvis antidopingorganisationen ophæver en del af den ellers gældende udelukkelsesperiode i henhold til denne artikel, skal antidopingorganisationen straks fremsætte en skriftlig begrundelse for sin afgørelse til hver af de antidopingorganisationer, der har ret til at appellere afgørelsen. Hvis antidopingorganisationen efterfølgende genindfører en del af den ophævede udelukkelsesperiode, fordi idrætsudøveren eller en anden person har undladt at yde den forventede omfattende assistance, kan idrætsudøveren eller den anden person appellere genindførelsen i henhold til artikel 13.2.

[Kommentar til artikel 10.5.3: Et samarbejde med idrætsudøvere, idrætsudøveres støttepersonale og andre personer, der anerkender deres fejltagelser og er villige til at bringe andre overtrædelser af antidopingreglerne frem i lyset, er vigtigt for at opnå en ren idræt.

Eksempler på faktorer, der skal overvejes ved vurdering af betydningen af den omfattende assistance, omfatter bl.a. antal indblandede personer, de pågældende enkeltpersoners status inden for idrætsgrenen, om en plan med ulovlig handel i henhold til artikel 2.7 eller administration i henhold til artikel 2.8 er involveret, og om overtrædelsen involverer et stof eller en metode, der ikke er let at spore ved prøvetagning. Den maksimale ophævelse af udelukkelsesperioden må kun anvendes i meget ekstraordinære tilfælde. En yderligere factor, der skal overvejes i forbindelse med alvorsgraden af overtrædelsen af antidopingreglen, er en eventuel præstationsfremmende fordel, som den person, der yder omfattende assistance, sandsynligvis stadig nyder godt af. Generelt gælder det, at jo tidligere i proceduren til håndtering af resultater, den omfattende assistance ydes, jo større en procentdel af den ellers gældende udelukkelsesperiode kan ophæves.

Hvis idrætsudøveren eller en anden person, der hævdes at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne, hævder at være berettiget til en ophævelse af en del af udelukkelsesperioden i henhold til denne artikel i forbindelse med idrætsudøverens eller en anden persons fraskrivelse af en høring i henhold til artikel 8.3 (Fraskrivelse af høring), afgør antidopingorganisationen, om ophævelse af en del af udelukkelsesperioden er relevant i henhold til denne artikel. Hvis idrætsudøveren eller en anden person hævder at være berettiget til ophævelse af en del af udelukkelsesperioden før afslutningen af en høring i henhold til artikel 8 vedrørende overtrædelsen af antidopingreglerne, skal det behandlende organ afgøre, om en ophævelse af en del af den ellers gældende udelukkelsesperiode er hensigtsmæssig i henhold til denne artikel, samtidig med at det behandlende organ beslutter, om idrætsudøveren eller den anden person har begået en overtrædelse af antidopingreglerne. Hvis en del af udelukkelsesperioden ophæves, skal afgørelsen ledsages af en forklaring på grundlaget for konklusionen om, at de afgivne oplysninger var troværdige og var vigtige for at kunne opdage eller bevise overtrædelsen af antidopingreglerne eller et andet retsbrud. Hvis idrætsudøveren eller en anden person hævder at være berettiget til en ophævelse af en del af udelukkelsesperioden efter en endelig afgørelse, hvor det konstateres, at der er begået en overtrædelse af antidopingreglerne, som ikke underkastes appel i henhold til artikel 13, men idrætsudøveren eller en anden person stadig er omfattet af udelukkelsesperioden, kan idrætsudøveren eller den anden person henvende sig til den antidopingorganisation, der havde ansvar for håndtering af resultaterne for overtrædelsen af antidopingreglerne med henblik på at overveje en ophævelse af en del af udelukkelsesperioden i henhold til denne artikel. En sådan eventuel ophævelse af den ellers gældende udelukkelsesperiode kræver godkendelse fra WADA og det relevante internationale forbund. Hvis en betingelse, på hvilken ophævelsen af en udelukkelsesperiode baseres, ikke er opfyldt, skal antidopingorganisationen med ansvar for håndtering af resultater genoprette den udelukkelsesperiode, der ellers ville være gældende. Afgørelser truffet af antidopingorganisationer i henhold til denne artikel kan appelleres i henhold til artikel 13.2.

Dette er den eneste omstændighed i henhold til kodekset, hvor ophævelse af en ellers gældende udelukkelsesperiode er tilladt].

10.5.4 Indrømmelse af en overtrædelse af antidopingreglerne, i tilfælde af, at der mangler andre beviser.

Hvis en idrætsudøver eller anden person frivilligt indrømmer at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne, før vedkommende har modtaget meddelelse om en prøvetagning, der evt. kan konstatere en overtrædelse af antidopingreglerne (eller, i tilfælde af anden overtrædelse af antidopingreglerne end i henhold til artikel 2.1, før modtagelse af første meddelelse om den begåede overtrædelse i henhold til artikel 7), og denne indrømmelse er det eneste pålidelige bevis på overtrædelsen på tidspunktet for indrømmelsen, kan udelukkelsesperioden reduceres, men ikke til under halvdelen af den udelukkelsesperiode, der ellers ville være gældende.

[Kommentar til artikel 10.5.4: Formålet med denne artikel er, at den skal gælde, når en idrætsudøver eller anden person står frem og indrømmer en overtrædelse af antidopingreglerne under omstændigheder, hvor ingen antidopingorganisation er klar over, at der kan have været begået en overtrædelse af antidopingreglerne. Det er ikke hensigten, at den skal gælde for omstændigheder, hvor indrømmelsen afgives, efter at idrætsudøveren eller en anden person mener, at han eller hun er tæt på at blive opdaget].

10.5.5 Når en idrætsudøver eller en anden person konstaterer berettigelse til reduktion af en sanktion i henhold til mere end én bestemmelse i denne artikel.

Før anvendelse af en reduktion eller ophævelse i henhold til artikel 10.5.2, 10.5.3 eller 10.5.4 skal den ellers gældende udelukkelsesperiode fastslås i henhold til artikel 10.2, 10.3, 10.4 og 10.6. Hvis idrætsudøveren eller en anden person konstaterer berettigelse til en reduktion eller ophævelse af udelukkelsesperioden i henhold til to eller flere af artiklerne 10.5.2, 10.5.3 eller 10.5.4, kan udelukkelsesperioden reduceres eller ophæves, men ikke til under en fjerdedel af den ellers gældende udelukkelsesperiode.

[Kommentar til artikel 10.5.5: Den relevante sanktion fastlægges i en sekvens bestående af fire trin. Først afgør det behandlende organ, hvilken af de grundlæggende sanktioner (artikel 10.2, artikel 10.3, artikel 10.4 eller artikel 10.6), der gælder for den pågældende overtrædelse af antidopingreglerne. I det næste trin konstaterer det behandlende organ, om der er grundlag for ophævelse, bortfald eller reduktion af sanktionen (artikel 10.5.1-10.5.4). Bemærk imidlertid, at ikke alle grunde til udelukkelse, bortfald eller reduktion kan kombineres med bestemmelserne om grundlæggende sanktioner. Artikel 10.5.2 gælder f.eks. ikke i tilfælde vedrørende artikel 10.3.3 eller 10.4, idet det behandlende organ i henhold til artikel 10.3.3 og 10.4 allerede har fastlagt udelukkelsesperioden på baggrund af graden af idrætsudøverens eller den anden persons skyld. I et tredje trin afgør det behandlende organ i henhold til artikel 10.5.5, om idrætsudøveren eller den anden person er berettiget til bortfald, reduktion eller ophævelse i henhold til mere end én bestemmelse i artikel 10.5. Endelig træffer det behandlende organ afgørelse om, hvornår udelukkelsesperioden i henhold til artikel 10.9 skal starte.

Følgende fire eksempler viser den korrekte analysesekvens:

Eksempel 1.

Fakta: Et positivt analyseresultat involverer tilstedeværelse af et anabolt steroid; idrætsudøveren indrømmer straks overtrædelsen af antidopingreglerne som påstået; idrætsudøveren påviser, at denne er uden væsentlig skyld (artikel 10.5.2); og idrætsudøveren yder omfattende assistance (artikel 10.5.3).

Anvendelse af artikel 10:

1. Den grundlæggende sanktion er to år i henhold til artikel 10.2. Skærpende omstændigheder (artikel 10.6) vil ikke komme i betragtning, fordi idrætsudøveren straks indrømmer overtrædelsen. Artikel 10.4 gælder ikke, idet et steroid ikke er et specifikt stof).

2. Baseret udelukkende på princippet om uden væsentlig skyld kan sanktionen reduceres med op til halvdelen af de to år. Baseret udelukkende på princippet om omfattende assistance kan sanktionen reduceres med op til tre fjerdedele af de to år.

3. I henhold til artikel 10.5.5 ved overvejelse af den mulige reduktion pga. uden væsentlig skyld og omfattende assistance tilsammen kan sanktionen højst reduceres med op til tre fjerdele af de to år. Således vil den mindste sanktion være en seks måneders udelukkelsesperiode.

4. I henhold til artikel 10.9.2 gælder det, at fordi idrætsudøveren straks indrømmer overtrædelsen af antidopingreglerne, kan udelukkelsesperioden starte allerede på prøvetagningsdagen, men under alle omstændigheder skal idrætsudøveren afsone mindst halvdelen af udelukkelsesperioden (mindst tre måneder) efter datoen for høringsafgørelsen.

Eksempel 2.

Fakta: Et positivt analyseresultat involverer tilstedeværelse af et anabolt steroid; der foreligger skærpende omstændigheder, og idrætsudøveren er ude af stand til at påvise, at han ikke bevidst begik overtrædelsen af antidopingreglerne; idrætsudøveren indrømmer ikke straks overtrædelsen af antidopingreglerne som påstået; men idrætsudøveren yder omfattende assistance (artikel 10.5.3).

Anvendelse af artikel 10:

1. Den grundlæggende sanktion er mellem to og fire års udelukkelse i henhold til artikel 10.6.

2. På baggrund af princippet om omfattende assistance kan sanktionen reduceres med op til tre fjerdedele af de maksimale fire år.

3. Artikel 10.5.5 gælder ikke.

4. I henhold til artikel 10.9.2 starter udelukkelsesperioden på datoen for høringsafgørelsen.

Eksempel 3.

Fakta: Et positivt analyseresultat involverer tilstedeværelse af et specifceret stof; idrætsudøveren påviser, hvordan det specificerede stof er kommet ind i hans eller hendes krop, samt at han eller hun ikke havde til hensigt at forbedre sine sportslige præstationer; idrætsudøveren påviser, at denne var uden væsentlig skyld; og idrætsudøveren yder omfattende assistance (artikel 10.5.3).

Anvendelse af artikel 10:

1. Eftersom det positive analyseresultat involverer et specifceret stof, og idrætsudøveren opfylder de øvrige betingelser i artikel 10.4, ligger den grundlæggende sanktion i området mellem en påtale og to års udelukkelse. Det behandlende organ vurderer idrætsudøverens skyld ved idømmelsen af en sanktion inden for dette område. (Det kan eksempelvis antages, at det behandlende organ ellers ville pålægge en udelukkelsesperiode på otte måneder).

2. På baggrund af princippet om omfattende assistance kan sanktionen reduceres med op til tre fjerdedele af de otte måneder. (Men mindst to måneder). Princippet om uden væsentlig skyld (artikel 10.2) gælder ikke, idet idrætsudøverens grad af skyld allerede er taget i betragtning ved fastlæggelsen af udelukkelsesperioden på otte måneder i trin 1.

3. Artikel 10.5.5 gælder ikke.

4. I henhold til artikel 10.9.2 gælder det, at fordi idrætsudøveren straks indrømmer overtrædelsen af antidopingreglerne, kan udelukkelsesperioden starte allerede på prøvetagningsdagen, men under alle omstændigheder skal idrætsudøveren afsone mindst halvdelen af udelukkelsesperioden efter datoen for høringsafgørelsen. (Mindst en måned).

Eksempel 4.

Fakta: En idrætsudøver, der aldrig har haft et positivt analyseresultat eller aldrig er blevet konfronteret med en overtrædelse af antidopingreglerne, indrømmer spontant, at han bevidst har brugt flere forbudte stoffer for at forbedre sine præstationer. Idrætsudøveren yder også omfattende assistance (artikel 10.5.3).

Anvendelse af artikel 10:

1. Bevidst anvendelse af flere forbudte stoffer for at forbedre sine præstationer vil normalt medføre overvejelse af skærpende omstændigheder (artikel 10.6), men idrætsudøverens spontane indrømmelse betyder, at artikel 10.6 ikke gælder. Den kendsgerning, at idrætsudøverens anvendelse af forbudte stoffer havde til formål at forbedre præstationerne, betyder også, at artikel 10.4 ikke skal anvendes, uanset om de anvendte forbudte stoffer var specificerede stoffer eller ej. Således er artikel 10.2 gældende, og den grundlæggende udelukkelsesperiode, der vil blive pålagt, er to år.

2. Alene på baggrund af idrætsudøverens spontane indrømmelser (artikel 10.5.4) kan udelukkelsesperioden reduceres med op til halvdelen af de to år. Alene på baggrund af idrætsudøverens omfattende assistance (artikel 10.5.3) kan udelukkelsesperioden reduceres med op til tre fjerdedele af de to år.

3. I henhold til artikel 10.5.5 ved overvejelse af den spontane indrømmelse og den omfattende assistance tilsammen kan sanktionen højst reduceres med op til tre fjerdedele af de to år. (Den mindst mulige udelukkelsesperiode er seks måneder).

4. Hvis det behandlende organ tager højde for artikel 10.5.4 ved beregningen af minimumsperioden på seks måneder i trin 3, vil udelukkelsesperioden starte på den dato, hvor det behandlende organ idømmer sanktionen. Men hvis det behandlende organ ikke tager hensyn til anvendelse af artikel 10.5.4 ved at reducere udelukkelsesperioden i trin 3, kan udelukkelsesperioden i henhold til artikel 10.9.2 starte allerede på den dato, hvor overtrædelsen af antidopingreglerne blev begået, forudsat at halvdelen af perioden (mindst tre måneder) vil skulle afsones efter datoen for det behandlende organs afgørelse].

10.6 Skærpende omstændigheder, der kan forlænge udelukkelsesperioden.

Hvis antidopingorganisationen i en personsag vedrørende en anden overtrædelse af antidopingreglerne end overtrædelser i henhold til artikel 2.7 (Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel) og 2.8 (Administration eller forsøg på administration) påviser, at der foreligger skærpende omstændigheder, der retfærdiggør idømmelse af en udelukkelsesperiode, der er længere end standardsanktionen, skal den ellers gældende udelukkelsesperiode forlænges til maksimalt 4 (fire) år, medmindre idrætsudøveren eller en anden person kan bevise til det behandlende organs rimelige tilfredshed, at han eller hun ikke forsætligt begik overtrædelsen af antidopingreglerne.

En idrætsudøver eller en anden person kan undgå anvendelse af denne artikel ved at indrømme overtrædelsen af antidopingreglerne som påstået straks efter at være blevet konfronteret med overtrædelsen af antidopingreglerne af en antidopingorganisation.

[Kommentar til artikel 10.6: Eksempler på skærpende omstændigheder, der kan retfærdiggøre idømmelse af en udelukkelsesperiode, der er længere end standardsanktionen, er: idrætsudøveren eller den anden person begik overtrædelsen af antidopingreglerne som led i en dopingplan, det være sig individuelt eller i en sammensværgelse eller et samarbejde med henblik på at begå overtrædelser af antidopingreglerne; idrætsudøveren eller den anden person anvendte eller var i besiddelse af flere forbudte stoffer eller forbudte metoder, eller anvendte eller var i besiddelse af et forbudt stof eller en forbudt metode ved flere lejligheder; en normal person ville sandsynligvis nyde godt af de præstationsfremmende virkninger af overtrædelsen/overtrædelserne af antidopingreglerne ud over den ellers gældende udelukkelsesperiode; idrætsudøveren eller personen udviste vildledende eller obstruerende adfærd for at undgå sporing eller behandling af en overtrædelse af antidopingreglerne.

For at undgå enhver tvivl skal det bemærkes, at de eksempler på skærpende omstændigheder, der er nævnt i denne kommentar til artikel 10.6, ikke er udtømmende, og at andre skærpende omstændigheder også kan retfærdiggøre idømmelse af en længere udelukkelsesperiode. Overtrædelser i henhold til artikel 2.7 (Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel) og 2.8 (Administration eller forsøg på administration) er ikke indeholdt i anvendelsen af artikel 10.6, idet sanktionerne for disse overtrædelser (fra fire års udelukkelse til udelukkelse for livstid) allerede indeholder tilstrækkelig mulighed for at tillade overvejelse af eventuelle skærpende omstændigheder].

10.7 Regler for gentagne overtrædelser.

10.7.1Anden overtrædelse af antidopingreglerne.

I forbindelse med en idrætsudøvers eller en anden persons første overtrædelse af antidopingreglerne fremgår udelukkelsesperioden af artikel 10.2 og 10.3 (med forbehold for bortfald, reduktion eller ophævelse i henhold til artikel 10.4 eller 10.5 eller en forøgelse i henhold til artikel 10.6). I forbindelse med en anden overtrædelse af antidopingreglerne er udelukkelsesperioden inden for det interval, der fremgår af nedenstående tabel.

AK724_4_1.jpg

Definitioner i forbindelse med tabellen over anden overtrædelse af antidopingreglerne:

RS (Reduced Sanction:) (reduceret sanktion for specificerede stoffer i henhold til artikel 10.4): Overtrædelsen af antidopingreglerne blev sanktioneret eller skulle sanktioneres med en reduceret sanktion i henhold til artikel 10.4, fordi den drejede sig om et specifikt stof, og de øvrige betingelser i artikel 10.4 var opfyldt.

FFMT (Filing Failures and/or Missed Tests): (indberetningsfejl og/eller mislykkede forsøg på dopingkontrol (»missed tests«): Overtrædelsen af antidopingreglerne blev sanktioneret eller skulle sanktioneres i henhold til artikel 10.3.3 (indberetningsfejl og/eller mislykkede forsøg på dopingkontrol (»missed tests«).

NSF (Reduced Sanction for No Significant Fault or Negligence) (reduceret sanktion i henhold til princippet om ingen væsentlig skyld eller uagtsomhed): Overtrædelsen af antidopingreglerne blev sanktioneret eller skulle sanktioneres med en reduceret sanktion i henhold til artikel 10.5.2, fordi idrætsudøveren beviste, at han eller hun var uden væsentlig skyld eller uagtsomhed.

St (Standard Sanction) (standardsanktion i henhold til artikel 10.2 eller 10.3.1): Overtrædelsen af antidopingreglerne blev sanktioneret eller skulle sanktioneres med standardsanktionen på 2 (to) år i henhold til artikel 10.2 eller 10.3.1.

AS (Aggravated sanction) (skærpet sanktion): Overtrædelsen af antidopingreglerne blev sanktioneret eller skulle sanktioneres med en skærpet sanktion i henhold til artikel 10.6, fordi antidopingorganisationen påviste de betingelser, der er anført i artikel 10.6.

TRA (Trafficking or Attempted Trafficking and administration or Attempted administration) (Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel og Administration eller forsøg på administration): Overtrædelsen af antidopingreglerne blev sanktioneret eller skulle sanktioneres med en sanktion i henhold til artikel 10.3.2.

[Kommentar til artikel 10.7.1: Tabellen anvendes ved at placere idrætsudøverens eller den anden persons første overtrædelse af antidopingreglerne i venstre kolonne og derefter bevæge sig tværs over tabellen til højre til den kolonne, der repræsenterer den anden overtrædelse. Antag som et eksempel, at en idrætsudøver idømmes en standard-udelukkelsesperiode for en første overtrædelse i henhold til artikel 10.2 og derefter begår en ny overtrædelse, for hvilken han idømmes en reduceret sanktion for et specificeret stof i henhold til artikel 10.4. Tabellen anvendes til at fastslå udelukkelsesperioden for overtrædelse nummer to. I dette eksempel anvendes tabellen ved at starte i venstre kolonne og gå ned til fjerde række, der er "St" for standardsanktion, og derefter bevæge sig tværs over tabellen til den første kolonne, der er "RS" for reduceret sanktion for et specifikt stof, således at man kommer frem til en 2-4 års udelukkelsesperiode for overtrædelse nr. to. Idrætsudøverens eller den anden persons grad af skyld er kriteriet ved overvejelse af en udelukkelsesperiode inden for det relevante interval].

[Kommentar til artikel 10.7.1 RS-definition: Se artikel 25.4 med hensyn til anvendelse af artikel 10.7.1 på overtrædelser af antidopingreglerne i perioden før kodekset].

10.7.2 Anvendelse af artikel 10.5.3 og 10.5.4 i forbindelse med anden overtrædelse af antidopingreglerne.

Hvis en idrætsudøver eller en anden person, der begår en anden overtrædelse af antidopingreglerne, påviser, at vedkommende er berettiget til suspension eller reduktion af en del af udelukkelsesperioden i henhold til artikel 10.5.3 eller artikel 10.5.4, skal det behandlende organ først fastslå den ellers gældende udelukkelsesperiode inden for det interval, der er fastlagt i tabellen i artikel 10.7.1, og derefter anvende den relevante suspension eller reduktion af udelukkelsesperioden. Den resterende udelukkelsesperiode efter eventuel suspension eller reduktion i henhold til artikel 10.5.3 og 10.5.4 skal være mindst en fjerdedel af den ellers gældende udelukkelsesperiode.

10.7.3 Tredje overtrædelse af antidopingreglerne.

En tredje overtrædelse af antidopingreglerne vil altid medføre udelukkelse på livstid, bortset fra hvis den tredje overtrædelse opfylder betingelsen for bortfald eller reduktion af udelukkelsesperioden i henhold til artikel 10.4 eller vedrører en overtrædelse af artikel 2.4 ((indberetningsfejl og/eller mislykkede forsøg på dopingkontrol (»missed tests«). I disse særlige tilfælde er udelukkelsesperioden fra 8 (otte) år til livstid.

10.7.4 Yderligere regler for visse gentagne overtrædelser.

For at kunne idømme sanktioner i henhold til artikel 10.7, anses en overtrædelse af en antidopingregel kun for en anden overtrædelse, hvis antidopingorganisationen kan påvise, at idrætsudøveren eller en anden person begik den anden overtrædelse af antidopingreglerne, efter at idrætsudøveren eller en anden person modtog underretning i henhold til artikel 7 (Håndtering af resultater), eller efter at antidopingorganisationen har gjort et rimeligt forsøg på at underrette vedkommende om den første overtrædelse af antidopingreglerne; hvis antidopingorganisationen ikke kan bevise dette, er overtrædelserne at betragte som en førstegangsovertrædelse, og sanktionen skal tage udgangspunkt i den overtrædelse, der medfører den hårdeste straf; forekomsten af gentagne overtrædelser kan imidlertid anses for en faktor, der skal tages i betragtning ved konstatering af skærpende omstændigheder (artikel 10.6).

Hvis en antidopingorganisation efter afgørelse om en første overtrædelse af antidopingreglerne opdager kendsgerninger, der involverer idrætsudøverens eller en anden persons overtrædelse af antidopingreglerne, som har fundet sted forud for underretning om den første overtrædelse, skal antidopingorganisationen pålægge endnu en sanktion på baggrund af den sanktion, der kunne være blevet idømt, hvis de to overtrædelser var blevet idømt samtidig. Resultater i alle konkurrencer i perioden tilbage til den første overtrædelse af antidopingreglerne diskvalificeres (annulleres) i henhold til artikel 10.8. For at undgå muligheden for en afgørelse lydende på skærpende omstændigheder (artikel 10.6) på grundlag af den tidligere begåede, men senere opdagede overtrædelse, skal idrætsudøveren eller en anden person frivilligt indrømme den tidligere overtrædelse af antidopingreglerne rettidigt efter underretning om den overtrædelse, for hvilken han eller hun først anklages. Den samme regel gælder også, når antidopingorganisationen opdager kendsgerninger, der involverer endnu en forudgående overtrædelse efter pådømmelse af en anden overtrædelse af antidopingreglerne.

[Kommentar til artikel 10.7.4: I en hypotetisk situation begår en idrætsudøver en overtrædelse af antidopingreglerne den 1. januar 2008, som antidopingorganisationen ikke opdager før den 1. december 2008. I mellemtiden begår idrætsudøveren en anden overtrædelse af antidopingreglerne den 1. marts 2008, og idrætsudøveren underrettes om denne overtrædelse af antidopingorganisationen den 30. marts 2008, og et behandlende organ træffer afgørelse den 30. juni 2008 om, at idrætsudøveren den 1. marts 2008 begik en overtrædelse af antidopingreglerne. Den senere opdagede overtrædelse, der fandt sted den 1. januar 2008, vil være grundlag for skærpende omstændigheder, fordi idrætsudøveren ikke frivilligt og rettidigt indrømmede overtrædelsen, efter at idrætsudøveren modtog underretning om den senere overtrædelse den 30. marts 2008].

10.7.5 Gentagne overtrædelser af antidopingreglerne i løbet af en periode på otte år.

Med hensyn til artikel 10.7 skal den enkelte overtrædelse af antidopingreglerne finde sted inden for den samme periode på otte år for at kunne betragtes som gentagne overtrædelser.

10.8 Diskvalifikation (annullering) af resultater i konkurrencer efter prøvetagning eller overtrædelse af en antidopingregel.

Ud over automatisk diskvalifikation (annullering) af resultaterne i den konkurrence, hvori der er fundet en positiv prøve i henhold til artikel 9 (Automatisk diskvalifikation (annullering) af individuelle resultater), skal alle andre konkurrenceresultater, der er opnået fra den dato, hvor der er taget en positiv prøve (uanset om dette sker under konkurrence eller uden for konkurrence), eller hvor en antidopingregel er overtrådt, indtil en midlertidig udelukkelse eller udelukkelse træder i kraft, annulleres med fratagelse af medaljer, point og præmier til følge, medmindre andet bestemmes af retfærdighedshensyn.

10.8.1 Som betingelse for at opnå ny kvalifikation efter at det er påvist, at idrætsudøveren har begået en overtrædelse af antidopingreglerne, skal idrætsudøveren først tilbagebetale alle pengepræmier, der fortabes i henhold til denne artikel.

10.8.2 Fordeling af mistede pengepræmier.

Medmindre det internationale forbund foreskriver, at mistede pengepræmier skal tildeles andre idrætsudøvere, skal pengene først anvendes til at refundere prøvetagningsudgifterne for den antidopingorganisation, der tog de nødvendige skridt til at indkassere pengepræmien, og derefter til at refundere udgifterne for den antidopingorganisation, der udførte håndteringen af resultaterne i sagen, således at et eventuelt overskydende beløb tildeles i henhold til det internationale forbunds regler.

[Kommentar til artikel 10.8.2: Intet i kodekset forhindrer, at rene idrætsudøvere eller andre personer, der har lidt skade på grund af handlinger udført af en person, der har begået en overtrædelse af antidopingreglerne, forfølger enhver ret, som de ellers ville have til at kræve skadeserstatning fra en sådan person].

10.9 Startdato for udelukkelsesperiode.

Medmindre andet fremgår af nedenstående, træder udelukkelsesperioden i kraft på den dato, hvor idrætsudøveren ved en høring er idømt en sanktion i form af udelukkelse, eller hvis høringen frafaldes, på den dato hvor udelukkelsen accepteres eller på anden vis pålægges. En midlertidig udelukkelse (uanset om den pålægges eller accepteres frivilligt) skal modregnes i den samlede udelukkelsesperiode.

10.9.1 Forsinkelser, der ikke kan henføres til idrætsudøveren eller en anden person.

I tilfælde af væsentlige forsinkelser i høringsproceduren eller andre aspekter af dopingkontrollen, som idrætsudøveren eller den anden person er uden skyld i, kan den instans, der pålægger sanktionen, fremskynde udelukkelsen, så den allerede træder i kraft den dato, hvor prøverne blev indsamlet, eller på datoen for en anden overtrædelse af antidopingreglerne.

10.9.2 Rettidig indrømmelse.

Hvis idrætsudøveren eller en anden person straks (hvilket under alle omstændigheder for en idrætsudøver betyder før idrætsudøveren konkurrerer igen) indrømmer overtrædelsen af antidopingreglerne efter at være blevet konfronteret med overtrædelsen af antidopingreglerne af antidopingorganisationen, kan udelukkelsen træde i kraft allerede på datoen for prøvetagningen eller på den dato, hvor en anden overtrædelse af antidopingreglerne senest forekom. I hvert enkelt tilfælde, hvor denne artikel anvendes, skal idrætsudøveren eller den anden person mindst afsone halvdelen af udelukkelsesperioden fra den dato, hvor idrætsudøveren eller den anden person accepterede idømmelsen af sanktionen, den dato hvor afgørelsen om idømmelsen af sanktionen afgives, eller den dato, hvor sanktionen på anden måde idømmes.

[Kommentar til artikel 10.9.2: Denne artikel gælder ikke, hvis udelukkelsen allerede er reduceret i henhold til artikel 10.5.4 (Indrømmelse af en overtrædelse af antidopingreglerne, i tilfælde af, at der mangler andre beviser)].

10.9.3 Hvis en midlertidig udelukkelse pålægges og respekteres af idrætsudøveren, modregnes en sådan midlertidig udelukkelse i en eventuel udelukkelse, der i sidste ende pålægges.

10.9.4 Hvis en idrætsudøver frivilligt accepterer en midlertidig udelukkelse skriftligt fra en antidopingorganisation med ansvar for håndtering af resultater og derefter afstår fra at deltage i konkurrencer, modregnes en sådan periode med midlertidig udelukkelse i en eventuel udelukkelse, der i sidste ende måtte blive pålagt. Et eksemplar/kopi af idrætsudøverens frivillige accept af en midlertidig udelukkelse skal straks leveres til hver af de parter, der er berettiget til at modtage underretning om en potentiel overtrædelse af en antidopingregel i henhold til artikel 14.1.

[Kommentar til artikel 10.9.4: En idrætsudøvers frivillige accept af en midlertidig udelukkelse udgør ikke en indrømmelse fra idrætsudøverens side og må ikke på nogen måde anvendes til at drage en negativ konklusion over for idrætsudøveren].

10.9.5 Der foretages ikke modregning for en periode før den dato, hvor den midlertidigeudelukkelse eller den frivillige midlertidige udelukkelse træder i kraft, uanset om idrætsudøveren har valgt ikke at konkurrere eller er suspenderet af sit hold.

[Kommentar til artikel 10.9: Teksten i artikel 10.9 er revideret for at gøre det klart, at forsinkelser som idrætsudøveren er uden skyld i, rettidig indrømmelse fra idrætsudøverens side og midlertidig udelukkelse er de eneste gyldige grunde til at starte udelukkelsen tidligere end datoen for høringsafgørelsen. Denne ændring afhjælper uensartet fortolkning og anvendelse af den foregående tekst].

10.10 Status under udelukkelse.

10.10.1 Forbud mod deltagelse i konkurrencer under udelukkelsen.

En idrætsudøver eller anden person, der er udelukket, må ikke på nogen måde under udelukkelsen deltage i konkurrencer eller aktiviteter (bortset fra godkendte oplysningsprogrammer om antidoping eller rehabiliteringsprogrammer), som er godkendt eller arrangeret af en af de underskrivende parter, de underskrivende parters medlemsorganisationer, eller en klub eller anden medlemsorganisation under en underskrivende parts medlemsorganisation, eller i konkurrencer, der godkendes eller arrangeres af en professionel liga eller en organisation, der arrangerer idrætsarrangementer på internationalt eller nationalt plan.

En idrætsudøver eller en anden person, der pålægges en udelukkelse på mere end fire år, kan efter de fire års udelukkelse deltage i lokale idrætsarrangementer inden for andre idrætsgrene end den, i hvilken idrætsudøveren eller den anden person begik overtrædelsen af antidopingreglerne, men kun så længe det lokale idrætsarrangement ikke er på et niveau, der ellers kunne kvalificere en sådan idrætsudøver eller anden person direkte eller indirekte til at konkurrere i (eller samle point til) et nationalt mesterskab eller et internationalt idrætsarrangement.

En idrætsudøver eller en anden person, der er pålagt en udelukkelse, er fortsat forpligtet til at lade sig teste.

[Kommentar til artikel 10.10.1: En udelukket idrætsudøver kan f.eks. ikke deltage i en træningslejr, opvisning eller træning, der organiseres af dennes nationale forbund eller en klub, som er medlem af det pågældende nationale forbund. Desuden må en udelukket idrætsudøver ikke konkurrere i en professionel liga, der ikke hører under en underskrivende part (f.eks. National Hockey League, National Basketball Association osv.), internationale idrætsarrangementer organiseret af en ikke-underskrivende part eller nationale idrætsarrangementer organiseret af en ikke-underskrivende part, uden at udløse de konsekvenser, der er anført i artikel 10.10.2. Sanktioner inden for én idrætsgren anerkendes også af andre idrætsgrene (se artikel 15.4 Gensidig anerkendelse)].

10.10.2 Overtrædelse af forbuddet mod deltagelse under udelukkelse.

Hvis en idrætsudøver eller en anden person, der er erklæret udelukket, overtræder forbuddet mod deltagelse under udelukkelsen som beskrevet i artikel 10.10.1, diskvalificeres (annulleres) resultaterne af en sådan deltagelse, og den oprindelige udelukkelsesperiode starter forfra fra datoen for overtrædelsen. Den nye udelukkelsesperiode kan reduceres i henhold til artikel 10.5.2, hvis idrætsudøveren eller en anden person påviser, at han eller hun ikke bærer nogen væsentlig skyld eller uagtsomhed for overtrædelsen af forbuddet mod deltagelse. Om en idrætsudøver eller anden person har overtrådt forbuddet mod deltagelse, og om en reduktion i henhold til artikel 10.5.2 er relevant, afgøres af den antidopingorganisation, hvis resultathåndtering førte til pålæggelse af den første udelukkelsesperiode.

[Kommentar til artikel 10.10.2: Hvis det påstås, at en idrætsudøver eller en anden person har overtrådt forbuddet mod deltagelse i en udelukkelsesperiode, skal den antidopingorganisation, der havde ansvar for håndtering af resultater for den overtrædelse af antidopingreglerne, der medførte udelukkelsen, afgøre om idrætsudøveren eller den anden person overtrådte forbuddet, og i så fald om idrætsudøveren eller den anden person har fremsat grunde til en reduktion af den genstartede periode med udelukkelse i henhold til 10.5.2. Afgørelser truffet af antidopingorganisationer i henhold til denne artikel kan appelleres i henhold til artikel 13.2.

Hvis en idrætsudøvers støttepersonale eller andre personer i væsentlig grad hjælper en idrætsudøver til at overtræde forbuddet mod deltagelse under udelukkelsen, kan en antidopingorganisation med jurisdiktion over et sådant støttepersonale eller andre personer pålægge relevante sanktioner i henhold til sine egne disciplinære regler for en sådan assistance].

10.10.3 Tilbageholdelse af økonomisk støtte under udelukkelse.

I forbindelse med en overtrædelse af antidopingreglerne, der ikke involverer en reduceret sanktion for specificerede stoffer som beskrevet i artikel 10.4, vil sportsrelateret økonomisk støtte eller andre sportsrelaterede fordele, som en sådan person modtager, blive tilbageholdt af de underskrivende parter, underskrivende parters medlemsorganisationer og regeringer.

10.11 Prøvetagning i forbindelse med genoptagelse af deltagelse på aktivt plan.

Som betingelse for at generhverve retten til deltagelse efter udløbet af en specifik periode, hvor en idrætsudøver har været udelukket, skal idrætsudøveren under enhver midlertidig udelukkelse eller udelukkelse stille sig selv til rådighed for prøvetagninguden for konkurrence for enhver antidopingorganisation, der har bemyndigelse til at foretage prøvetagning, og skal om nødvendigt give præcise og aktuelle oplysninger om sit opholdssted (»Whereabouts«). Hvis en idrætsudøver, der er idømt en sanktion i form af udelukkelse, trækker sig fra aktiv deltagelse i sin idrætsgren og slettes fra testgrupper uden for konkurrence (prioriteret testgruppe) og på et senere tidspunkt igen ønsker at deltage på aktivt plan i sin idrætsgren, kan dette først ske, når vedkommende har underrettet relevante antidopingorganisationer og har været underlagt prøvetagning uden for konkurrence i en periode svarende til den resterende periode for en udelukkelse på det tidspunkt, hvor vedkommende havde trukket sig fra aktiv deltagelse.

10.12 Pålæggelse af økonomiske sanktioner.

Antidopingorganisationer kan efter deres egne regler have regler om økonomiske sanktioner på grund af overtrædelser af antidopingreglerne. Ingen økonomisk sanktion kan imidlertid komme i betragtning som grundlag for at reducere udelukkelsesperioden eller en anden sanktion, der ellers ville være gældende i henhold til kodekset.

[Kommentar til artikel 10.12: Hvis f.eks. et behandlende organ i en sag finder, at den kumulative virkning af en sanktion, der gælder i henhold til kodekset, og en økonomisk sanktion i henhold til en antidopingorganisations regler vil medføre en konsekvens, der er for streng, vil antidopingorganisationens økonomiske sanktion vige, og ikke den anden kodeks' sanktion (f.eks. udelukkelse og tab af resultater)].

ARTIKEL 11 KONSEKVENSER FOR HOLD

11.1 Prøvetagning inden for holdsport.

Såfremt mere end én holddeltager i en holdsport er underrettet om en mulig overtrædelse af en antidopingregel i henhold til artikel 7 i forbindelse med et idrætsarrangement, skal organet med ansvar for idrætsarrangementet gennemføre relevant, målrettet prøvetagning af holdet i arrangementsperioden.

11.2 Konsekvenser for holdsport.

Hvis mere end to holddeltagere i en holdsport findes skyldige i at have overtrådt antidopingreglerne i arrangementsperioden, kan idrætsarrangementets organiserende organ idømme holdet en relevant sanktion (f.eks. tab af point, diskvalificering fra en konkurrence eller et idrætsarrangement eller en anden sanktion) ud over eventuelle konsekvenser, der pålægges den enkelte idrætsudøver, der begår overtrædelsen af antidopingreglerne.

11.3 Organet med ansvar for idrætsarrangementet kan fastlægge strengere konsekvenser for holdsport.

Organet med ansvar for et idrætsarrangement kan vælge at fastlægge regler for idrætsarrangementet, der pålægger konsekvenser for holdsport, der er strengere end de sanktioner, der er anført i artikel 11.2, for idrætsarrangementet.

[Kommentar til artikel 11.3: Den Internationale Olympiske Komité kan f.eks. fastlægge regler, der kræver diskvalifikation af et hold fra de Olympiske Lege på basis af et mindre antal overtrædelser af antidopingreglerne i løbet af de Olympiske Lege].

ARTIKEL 12 SANKTIONER MOD IDRÆTSORGANISATIONER

Intet i dette kodeks forhindrer en underskrivende part eller en regering, der accepterer kodekset, i at håndhæve sine egne regler med det formål at pålægge en anden idrætsorganisation, som den underskrivende part eller regeringen har bemyndigelse over, sanktioner.

[Kommentar til artikel 12: Denne artikel gør det klart, at kodekset ikke begrænser eventuelle disciplinære rettigheder, der ellers måtte eksistere mellem organisationerne].

ARTIKEL 13 APPEL

13.1 Afgørelser, der kan appelleres.

Afgørelser truffet i henhold til kodekset eller regler vedtaget i henhold til kodekset kan appelleres som anført nedenfor i artikel 13.2-13.4 eller i henhold til andre bestemmelser i kodekset. Sådanne afgørelser skal fortsat være gældende under appelsagen, medmindre andet foreskrives af appelinstansen. Før en appelsag påbegyndes, skal alle muligheder for prøvelse af afgørelsen i henhold til antidopingorganisationens regler være udtømt, forudsat at prøvelsen respekterer de i artikel 13.2.2 nedenfor anførte principper (bortset fra hvad der fremgår af artikel 13.1.1).

13.1.1 Det kræves ikke, at WADA udtømmer de interne retsmidler.

Når WADA har ret til at appellere i henhold til artikel 13, og ingen anden part har appelleret en endelig afgørelse inden for antidopingorganisationens procedure, kan WADA appellere en sådan afgørelse direkte til CAS uden at skulle udtømme andre retsmidler i antidopingorganisationens procedure.

[Kommentar til artikel 13.1.1: Hvis der er truffet en afgørelse før det sidste trin i en antidopingorganisations procedure (f.eks. en første høring), og ingen parter vælger at appellere den pågældende afgørelse til næste niveau i antidopingorganisationens procedure (f.eks. bestyrelsen), kan WADA omgå de resterende trin i antidopingorganisationens interne procedure og appellere direkte til CAS].

13.2 Appel af afgørelser om overtrædelser af antidopingregler, konsekvenser og midlertidige udelukkelser.

Afgørelser om overtrædelse af antidopingreglerne; afgørelser, hvorefter der pålægges sanktioner af en overtrædelse af antidopingreglerne; afgørelser om at der ikke er begået en overtrædelse af antidopingreglerne; afgørelser om at en sag om overtrædelse af antidopingreglerne ikke kan fortsætte af proceduremæssige årsager (herunder f.eks. forældelse); afgørelser i henhold til artikel 10.10.2 (Overtrædelse af forbuddet mod deltagelse under udelukkelse); afgørelser om at antidopingorganisationen mangler jurisdiktion til at træffe afgørelse i en sag om påstået overtrædelse af antidopingreglerne eller deres konsekvenser; afgørelser fra en antidopingorganisation om ikke at fremføre et positivt analyseresultat eller et atypisk resultat som en overtrædelse af antidopingreglerne, eller en afgørelse om ikke at gå videre med en overtrædelse af antidopingreglerne efter en undersøgelse i henhold til artikel 7.4; og afgørelser om midlertidig udelukkelse som følge af en foreløbig høring eller i strid med artikel 7.5 kan udelukkende appelleres som anført i nærværende artikel 13.2.

Appelsager, der involverer idrætsudøvere på internationalt plan.

I sager, der udspringer af deltagelse i et internationalt idrætsarrangement, eller i sager, som involverer idrætsudøvere på internationalt plan, kan afgørelsen udelukkende appelleres til CAS i overensstemmelse med de regler, der gælder ved denne ret.

[Kommentar til artikel 13.2.1: CAS-afgørelser er endelige og bindende, bortset fra en eventuel undersøgelse, der kræves af lovgivningen vedrørende annullering eller gennemtvingelse af voldgiftskendelser].

Appelsager, der involverer idrætsudøvere på nationalt plan.

I sager, der involverer idrætsudøvere på nationalt plan, som disse er defineret af den enkelte nationale antidopingorganisation, og som ikke har ret til at appellere i henhold til artikel 13.2.1, kan afgørelsen appelleres til et uafhængigt og uvildigt organ i overensstemmelse med de af den nationale antidopingorganisation fastsatte regler. Reglerne for en sådan appel skal overholde følgende principper:

en rettidigt afholdt høring;

et retfærdigt, uvildigt og uafhængigt behandlende organ;

ret til at være repræsenteret ved en advokat for personens egen regning og

en skriftlig, begrundet, rettidigt afgivet afgørelse.

[Kommentar til artikel 13.2.2: En antidopingorganisation kan vælge at overholde denne artikel ved at give sine idrætsudøvere på nationalt plan retten til at appellere direkte til CAS].

13.2.3 Personer med ret til at appellere.

I sager i henhold til artikel 13.2.1 har følgende parter ret til at appellere til CAS: (a) idrætsudøveren eller den anden person, som er genstand for den afgørelse, der appelleres, (b) den anden part i den sag, hvori afgørelsen blev afsagt, (c) det relevante internationale forbund, (d) den nationale antidopingorganisation i personens bopælsland eller lande, hvor personen er statsborger eller licenshaver, (e) henholdsvis Den Internationale Olympiske Komité eller Den Internationale Paralympiske Komité, såfremt afgørelsen kan have virkning i relation til de olympiske lege eller paralympiske lege, herunder afgørelser, der påvirker kvalificeringen til de olympiske lege eller de paralympiske lege, og (f) WADA.

I sager i henhold til artikel 13.2.2 skal den nationale antidopingorganisations regler afgøre, hvilke parter der har ret til at appellere til en prøvelsesinstans på nationalt plan, men det skal som minimum omfatte følgende parter: (a) den idrætsudøver eller anden person, som er genstand for den afgørelse, der appelleres, (b) den anden part i den sag, hvori afgørelsen blev truffet, (c) det relevante internationale forbund, (d) den nationale antidopingorganisation i personens bopælsland, og (e) WADA. Hvad angår sager i henhold til artikel 13.2.2 skal WADA og det internationale forbund også have ret til at appellere til CAS med hensyn til den nationale prøvelsesinstans’ afgørelse. En part, der indsender en appel, har ret til assistance fra CAS med henblik på at indhente alle relevante oplysninger fra den antidopingorganisation, hvis afgørelse appelleres, og oplysningerne skal stilles til rådighed, hvis CAS giver ordre hertil.

Indsendelsesfristen for en appel eller intervention, der indsendes af WADA, er det seneste af følgende tidspunkter:

a) 21 (enogtyve) dage efter sidste dato på hvilken en anden part i sagen kunne have appelleret, eller

b) 21 (enogtyve) dage efter WADA's modtagelse af de fuldstændige akter vedrørende afgørelsen.

Uanset alle andre heri indeholdte bestemmelser er de eneste personer, der kan appellere en midlertidig udelukkelse, den idrætsudøver eller anden person, som er blevet pålagt midlertidig udelukkelse.

13.3 En antidopingorganisations manglende afgivelse af rettidig afgørelse.

Hvis en antidopingorganisation i bestemte sager undlader at træffe en afgørelse, med hensyn til hvorvidt der er begået en overtrædelse af antidopingreglerne, inden for en rimelig frist fastsat af WADA, kan WADA vælge at appellere direkte til CAS, som om antidopingorganisationen havde afgivet en afgørelse, der ikke konstaterede overtrædelse af antidopingreglerne. Hvis det behandlende CAS-panel afgør, at en overtrædelse af antidopingreglerne er begået, og at WADA har handlet rimeligt ved at vælge at appellere direkte til CAS, skal WADA's omkostninger og advokathonorarer i forbindelse med retsforfølgning af appellen refunderes til WADA af antidopingorganisationen.

[Kommentar til artikel 13.3: På grund af de forskellige omstændigheder ved hver enkelt undersøgelse af overtrædelser af antidopingreglerne og håndteringen af resultaterne er det ikke muligt at fastlægge en fast periode, i hvilken en antidopingorganisation skal træffe en afgørelse, før WADA kan intervenere ved at appellere direkte til CAS. Før WADA gør dette, vil organisationen imidlertid rådføre sig med antidopingorganisationen og give antidopingorganisationen mulighed for at forklare, hvorfor den endnu ikke har truffet en afgørelse. Intet i denne artikel forhindrer et internationalt forbund i også at have regler, der bemyndiger det til at påtage sig jurisdiktion i sager, hvor håndtering af resultaterne, der udføres af et af dets nationale forbund, er blevet uhensigtsmæssigt forsinket].

13.4 Appel af afgørelser, der meddeler eller nægter dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE).

Afgørelser truffet af WADA, der omstøder en meddelelse af eller et afslag på dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), kan udelukkende appelleres til CAS af idrætsudøveren eller den antidopingorganisation, hvis afgørelse blev omstødt. Afgørelser truffet af andre antidopingorganisationer end WADA, hvorefter der gives afslag på dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), som ikke omstødes af WADA, kan af idrætsudøvere på internationalt plan appelleres til CAS og af andre idrætsudøvere til den i artikel 13.2.2 beskrevne nationale prøvelsesinstans. Såfremt den nationale prøvelsesinstans omstøder afgørelsen om afslag på dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), kan WADA appellere denne afgørelse til CAS.

Såfremt en antidopingorganisation undlader at reagere på en korrekt fremsendt ansøgning om dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) inden for rimelig tid, kan antidopingorganisationens undladelse af at træffe en afgørelse anses for en afvisning med hensyn til appelretten i denne artikel.

13.5 Appel af afgørelser i henhold til del tre og del fire af kodekset.

Med hensyn til en WADA-indberetning om manglende overholdelse i henhold til artikel 23.4.5 eller eventuelle konsekvenser, der er pålagt i henhold til del tre (Funktioner og ansvarsområder) i kodekset, skal den enhed, som WADA-indberetningen vedrører, eller som konsekvenserne pålægges i henhold til kodeksets del tre, udelukkende have ret til at appellere til CAS i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for en sådan domstol.

13.6 Appel af afgørelser, der suspenderer eller ophæver et laboratoriums akkreditering.

Afgørelser truffet af WADA om at suspendere eller ophæve et laboratoriums WADA-akkreditering kan kun appelleres af det pågældende laboratorium, og afgørelsen kan kun appelleres til CAS.

[Kommentar til artikel 13: Formålet med kodekset er at få antidopingsager løst gennem rimelige og overskuelige interne procedurer med en endelig appelmulighed. Antidopingafgørelser truffet af antidopingorganisationer gøres gennemskuelige i artikel 14. Specificerede personer og organisationer, herunder WADA, får således mulighed for at appellere sådanne afgørelser. Bemærk, at definitionen af interesserede personer og organisationer med ret til appel i henhold til artikel 13 ikke omfatter idrætsudøvere eller deres forbund, der eventuelt kan have fordel af at få en anden konkurrencedeltager diskvalificeret].

ARTIKEL 14 FORTROLIGHED OG RAPPORTERING

Principperne for koordinering af antidopingresultater, offentlig gennemskuelighed og ansvarlighed samt respekt for, at enkeltpersoner, der påstås at have overtrådt antidopingreglerne, har ret til beskyttelse af privatlivets fred:

14.1 Oplysninger vedrørende positive analyseresultater, atypiske resultater og andre potentielle overtrædelser af antidopingreglerne.

14.1.1 Meddelelse til idrætsudøvere og andre personer.

En idrætsudøver, hvis prøve har resulteret i et positivt analyseresultat efter den indledende undersøgelse i henhold til artikel 7.1 eller 7.3, eller en idrætsudøver eller anden person, der påstås at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne efter den første vurdering i henhold til artikel 7.4, skal underrettes af den antidopingorganisation, der er ansvarlig for håndtering af resultater som anført i artikel 7 (Håndtering af resultater).

14.1.2 Meddelelse til nationale antidopingorganisationer, internationale forbund og WADA.

Den samme antidopingorganisation skal ligeledes underrette idrætsudøverensnationale antidopingorganisation, det internationale forbund og WADA senest ved afslutningen af den i artikel 7.1-7.4 beskrevne procedure.

14.1.3 Meddelelsens indhold.

Meddelelsen skal indeholde: Idrætsudøverens navn, land, idrætsgren og disciplin inden for idrætsgrenen, idrætsudøverens konkurrenceniveau, om testen blev foretaget under konkurrence eller uden for konkurrence, datoen for indsamling af prøven og det af laboratoriet indberettede analyseresultat.

14.1.4 Statusrapporter.

De samme personer og antidopingorganisationer skal regelmæssigt ajourføres mht. status for og resultater af eventuelle undersøgelser eller sager, der gennemføres i henhold til artikel 7 (Håndtering af resultater), artikel 8 (Ret til upartisk høring) eller artikel 13 (Appel), og skal have en omgående skriftlig, begrundet forklaring eller beslutning, der forklarer afgørelsen.

14.1.5 Fortrolighed.

De modtagende organisationer må ikke videregive disse oplysninger til andre end de personer, der har behov for at kende dem (herunder det relevante personale i den relevante Nationale Olympiske Komité, det nationale forbund og holdet i en holdsport), før den antidopingorganisation, der er ansvarlig for håndteringen af resultater, har offentliggjort dem eller ikke har offentliggjort dem i henhold til artikel 14.2 nedenfor.

[Kommentar til artikel 14.1.5: Den enkelte antidopingorganisation skal i sine egne antidopingregler opstille procedurer for beskyttelse af fortrolige oplysninger og til undersøgelse og påtale af forkert videregivelse af fortrolige oplysninger udført af enhver medarbejder eller agent for antidopingorganisationen].

14.2 Offentliggørelse.

14.2.1 Identiteten af en idrætsudøver eller en anden person, der af en antidopingorganisation anklages for at have begået en overtrædelse af antidopingreglerne, kan offentliggøres af den antidopingorganisation, der er ansvarlig for håndteringen af resultater, men dog tidligst efter, at der er givet meddelelse til idrætsudøveren eller den anden person i overensstemmelse med artikel 7.2, 7.3 eller 7.4 og til de relevante antidopingorganisationer i overensstemmelse med artikel 14.1.2.

14.2.2 Senest 20 (tyve) dage efter, at det i en høring i overensstemmelse med artikel 8 er blevet fastslået, at der er sket en overtrædelse af en antidopingregel, eller en sådan høring er opgivet, eller der ikke i tide er gjort indsigelse mod påstanden om, at der er sket en overtrædelse af en antidopingregel, skal den antidopingorganisation, der er ansvarlig for håndteringen af resultater, offentliggøre afgørelsen i antidopingsagen, herunder idrætsgrenen, den overtrådte antidopingregel, navnet på idrætsudøveren eller den anden person, der har begået overtrædelsen, det forbudte stof eller den forbudte metode samt de pålagte konsekvenser. Den samme antidopingorganisation skal også inden for 20 (tyve) dage offentliggøre appelafgørelser vedrørende overtrædelserne af antidopingreglerne. Antidopingorganisationen skal også inden for tidsfristen for offentliggørelse sende alle hørings- og appelafgørelser til WADA.

14.2.3 I tilfælde, hvor det efter en høring eller appel fastslås, at idrætsudøveren eller en anden person ikke begik en overtrædelse af antidopingreglerne, kan afgørelsen kun offentliggøres med samtykke fra idrætsudøveren eller den anden person, der er genstand for afgørelsen. Antidopingorganisationen med ansvar for håndtering af resultater skal bestræbe sig rimeligt på at indhente et sådant samtykke, og hvis samtykket opnås, skal den offentliggøre afgørelsen i sin helhed eller i en sådan redigeret form, som idrætsudøveren eller den anden person måtte godkende.

14.2.4 Med hensyn til artikel 14.2 skal offentliggørelsen som minimum ske ved at anbringe de nødvendige oplysninger på antidopingorganisationens hjemmeside og lade oplysningerne stå i mindst et 1 (et) år.

14.2.5 Ingen antidopingorganisation eller WADA-akkrediteret laboratorium eller nogen officials deri må offentligt kommentere de specifikke fakta vedrørende en verserende sag (i modsætning til den generelle beskrivelse af procedurer og videnskab), bortset fra som svar på offentlige kommentarer, der kan henføres til idrætsudøveren, den anden person eller deres repræsentanter.

14.3 Oplysninger om idrætsudøverens opholdssted (»whereabouts«).

Som yderligere anført i den internationale standard for prøvetagning skal idrætsudøvere, der af deres internationale forbund eller nationale antidopingorganisation er udvalgt til en prioriteret testgruppe, afgive præcise og aktuelle oplysninger om opholdssted (»whereabouts«). De internationale forbund og nationale antidopingorganisationer skal koordinere identifikationen af idrætsudøvere og indsamlingen af aktuelle oplysninger om opholdssted (»whereabouts«) og skal sende disse til WADA. Disse oplysninger vil være tilgængelige via ADAMS, hvor det med rimelighed er muligt, for andre antidopingorganisationer, der har jurisdiktion til at teste idrætsudøveren i henhold til artikel 15. Disse oplysninger skal til enhver tid holdes strengt fortrolige, skal udelukkende anvendes i forbindelse med planlægning, koordinering og gennemførelse af prøvetagning og skal destrueres, når de ikke længere er relevante for disse formål.

14.4 Statistisk rapportering.

Antidopingorganisationer skal mindst én gang om året offentliggøre en generel statistisk rapport om deres aktiviteter inden for dopingkontrol med en kopi til WADA. Antidopingorganisationer kan også offentliggøre rapporter, der viser navnet på alle testede idrætsudøvere samt datoen for hver prøvetagning.

14.5 Central for udveksling afoplysninger om dopingkontrol.

WADA skal fungere som central for udveksling af data og resultater fra dopingkontroltest for idrætsudøvere på internationalt plan og idrætsudøvere på nationalt plan, der indgår i deres nationale antidopingorganisations prioriterede testgruppe. Med henblik på at lette den koordinerede testplanlægning og undgå, at de forskellige antidopingorganisationer foretager unødvendige dobbelttest, skal hver enkelt antidopingorganisation rapportere enhver dopingtest, der foretages under konkurrence og uden for konkurrence på de pågældende idrætsudøvere, til WADA's central for udveksling af oplysninger så hurtigt som muligt, efter at testen er udført. Disse oplysninger stilles til rådighed for idrætsudøveren, idrætsudøverens nationale forbund, Den Nationale Olympiske Komité eller Den Nationale Paralympiske Komité, den nationale antidopingorganisation, det internationale forbund og Den Internationale Olympiske Komité eller Den Internationale Paralympiske Komité.

For at kunne virke som central for udveksling af oplysninger om dopingkontroltest har WADA udviklet et databaseværktøj, ADAMS, der afspejler de nye principper om databeskyttelse. WADA har især udviklet ADAMS for at være i overensstemmelse med statutter og normer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for WADA og andre organisationer, der anvender ADAMS. Personlige oplysninger vedrørende en idrætsudøver, idrætsudøverens støttepersonale eller andre, der er involveret i antidopingaktiviteter, skal føres af WADA, der overvåges af de canadiske databeskyttelsesmyndigheder, i streng fortrolighed og i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende beskyttelse af privatlivets fred. WADA skal mindst en gang om året offentliggøre statistiske rapporter, der opsummerer de modtagne oplysninger, idet det til enhver tid skal sikres, at idrætsudøvernes personlige oplysninger respekteres, og skal stille sig til rådighed for diskussioner med nationale og regionale databeskyttelsesmyndigheder.

14.6 Beskyttelse af personlige data.

Ved udføring af deres forpligtelser i henhold til kodekset kan antidopingorganisationerne indsamle, opbevare, bearbejde eller videregive personlige oplysninger om idrætsudøvere og tredjeparter. Den enkelte antidopingorganisation skal sikre, at den opfylder de gældende love om databeskyttelse og privatlivets fred med hensyn til deres håndtering af sådanne oplysninger samt den internationale standard for beskyttelse af personlige oplysninger, som WADA skal vedtage for at sikre, at idrætsudøvere og ikke-idrætsudøvere er fuldt informeret om, og – hvor det er nødvendigt – accepterer håndteringen af deres personlige oplysninger i forbindelse med antidopingaktiviteter, der opstår i henhold til kodekset.

ARTIKEL 15 AFKLARING AF ANSVARSOMRÅDER INDEN FOR DOPINGKONTROL

[Kommentar til artikel 15: For at være effektiv skal antidopingbestræbelserne involvere mange antidopingorganisationer, der gennemfører omfattende programmer på både internationalt og nationalt plan. I stedet for at begrænse ansvarsområderne for den ene gruppe til fordel for den anden gruppes eksklusive kompetence håndterer kodekset potentielle problemer i forbindelse med overlappende ansvarsområder; for det første ved at skabe et meget højere niveau af samlet harmonisering og for det andet ved at etablere regler vedrørende præcedens og samarbejde inden for specifikke områder].

15.1 Prøvetagning ved idrætsarrangementer.

Indsamlingen af prøver til dopingkontrol bør finde sted og finder sted både ved internationale og nationale idrætsarrangementer. Dog bør kun en enkelt organisation være ansvarlig for at iværksætte og styre prøvetagningen i arrangementsperioden, medmindre andet er anført nedenfor. Ved internationale idrætsarrangementer skal indsamlingen af dopingkontrolprøver iværksættes og styres af den internationale organisation, der fungerer som det overordnede organ for idrætsarrangementet (f.eks. Den Internationale Olympiske Komité for de Olympiske Lege, det internationale forbund for et verdensmesterskab og den panamerikanske idrætsorganisation for de panamerikanske lege). Ved nationale idrætsarrangementer skal indsamlingen af dopingkontrolprøver iværksættes og styres af den udpegede nationale antidopingorganisation i det pågældende land.

15.1.1 Hvis en antidopingorganisation, som ikke er ansvarlig for at iværksætte og styre prøvetagningen ved et idrætsarrangement, alligevel ønsker at udføre yderligere prøvetagningidrætsudøvere ved idrætsarrangementet i arrangementsperioden, skal antidopingorganisationen først konferere med det overordnede organ for idrætsarrangementet for at opnå tilladelse til at udføre og for at koordinere en eventuel yderligere prøvetagning. Hvis antidopingorganisationen ikke er tilfreds med reaktionen fra det overordnede organ for idrætsarrangementet, kan antidopingorganisationen bede WADA om tilladelse til at gennemføre en yderligere prøvetagning og til at afgøre, hvordan en sådan yderligere prøvetagning skal koordineres. WADA skal ikke give godkendelse til en sådan yderligere prøvetagning, før de har rådført sig med og informeret det overordnede organ for idrætsarrangementet.

[Kommentar til artikel 15.1.1: Før en national antidopingorganisation får godkendelse til at iværksætte og gennemføre prøvetagning ved et internationalt idrætsarrangement, skal WADA rådføre sig med den internationale organisation, der er det overordnede organ for idrætsarrangementet. Før et internationalt forbund får godkendelse til at iværksætte og gennemføre prøvetagning ved et nationalt idrætsarrangement, skal WADA rådføre sig med den nationale antidopingorganisation i det land, hvor idrætsarrangementet finder sted. Den antidopingorganisation, der "iværksætter og styrer prøvetagningen", kan, hvis den ønsker det, indgå aftaler med andre organisationer, til hvilke den kan uddelegere ansvar for prøvetagning eller andre aspekter af dopingkontrolproceduren].

15.2 Prøvetagning uden for konkurrence.

Prøvetagning uden for konkurrence iværksættes og styres af både internationale og nationale organisationer. Prøvetagning uden for konkurrence kan iværksættes og styres af: (a) WADA; (b) Den Internationale Olympiske Komité eller Den Internationale Paralympiske Komité i forbindelse med de olympiske lege eller de paralympiske lege; (c) idrætsudøverens internationale forbund, eller (d) en anden antidopingorganisation, der har jurisdiktion til prøvetagning over idrætsudøveren i henhold til artikel 5.1 (Testplanlægning). Prøvetagning uden for konkurrence koordineres gennem ADAMS, hvor det med rimelighed er muligt, for at opnå den optimale effekt af den kombinerede prøvetagningsindsats og for at undgå, at de enkelte idrætsudøvere udsættes for unødvendig gentagen prøvetagning.

[Kommentar til artikel 15.2: Yderligere bemyndigelse til at udføre prøvetagning kan gives ved hjælp af bilaterale eller multilaterale aftaler blandt de underskrivende parter og regeringer].

15.3 Håndtering af resultater samt høringer og sanktioner.

Med undtagelse af bestemmelsen i artikel 15.3.1 nedenfor skal den antidopingorganisation, som iværksatte og styrede indsamlingen af prøver (eller, hvor der ikke foregår indsamling af prøver, den organisation, der opdagede overtrædelsen), være ansvarlig for håndtering af resultater og høringer, og den pågældende antidopingorganisations procedureregler skal være gældende. Hvis den pågældende antidopingorganisation ikke har bemyndigelse til at udføre håndtering af resultater, skal beføjelsen til håndtering af resultater som standard overgå til det relevante internationale forbund. Uanset hvilken organisation der håndterer resultater eller høringer, skal de i artikel 7 og 8 opstillede principper respekteres, og de i indledningen til del 1 anførte regler, der skal indarbejdes uden væsentlige ændringer, skal følges.

[Kommentar til artikel 15.3: I nogle tilfælde kan procedurereglerne for den antidopingorganisation, der iværksatte og styrede indsamlingen af prøver, specificere, at håndtering af resultater forestås af en anden organisation (f.eks. idrætsudøverens nationale forbund). I så fald er det antidopingorganisationens ansvar at bekræfte, at den anden organisations regler er i overensstemmelse med kodekset.

Idrætsudøverens eller en anden persons internationale forbund er gjort til endelig myndighed for håndtering af resultater for at undgå risikoen for, at ingen antidopingorganisation har beføjelse til at udføre håndteringen af resultater. Et internationalt forbund kan naturligvis frit anføre i sine egne antidopingregler, at idrætsudøverens eller den anden persons nationale forbund skal udføre håndteringen af resultater].

15.3.1 Håndtering af resultater og afholdelse af høringer for en overtrædelse af antidopingreglerne på baggrund af en test udført eller opdaget af en national antidopingorganisation, der involverer en idrætsudøver, som ikke er statsborger, har bopæl, er licenshaver eller medlem af en idrætsorganisation i det pågældende land, skal håndteres som anført i det relevante internationale forbunds regler. Håndtering af resultater og afholdelse af høringer på baggrund af en test foretaget af Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité eller en organisation for en større idrætsbegivenhed skal henvises til det relevante internationale forbund, for så vidt angår sanktioner ud over diskvalifikation fra idrætsarrangementet eller annullering af resultaterne i idrætsarrangementet.

[Kommentar til artikel 15.3.1: Der er ikke opstillet en absolut regel for håndtering af resultater og gennemførelse af høringer, når en national antidopingorganisation tester en udenlandsk idrætsudøver, som den ikke har jurisdiktion over, bortset fra idrætsudøverens tilstedeværelse i den nationale antidopingorganisations land. I henhold til denne artikel overlades det til det internationale forbund at afgøre i henhold til sine egne regler, om håndtering af sagen f.eks. skal henvises til idrætsudøverens nationale antidopingorganisation, forblive hos antidopingorganisationen, der har indsamlet prøven, eller overtages af det internationale forbund].

15.4 Gensidig anerkendelse.

15.4.1 Med forbehold for retten til at appellere som angivet i artikel 13, skal alle afgørelser om prøvetagning, dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) og høringsresultater samt andre endelige afgørelser truffet af en underskrivende part, der er i overensstemmelse med kodekset og inden for den pågældende underskrivende parts bemyndigelse, anerkendes og respekteres af alle andre underskrivende parter.

[Kommentar til artikel 15.4.1: Der har tidligere været nogen forvirring i forbindelse med fortolkningen af denne artikel med hensyn til dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse (TUE). Medmindre andet fremgår af et internationalt forbunds regler eller en aftale med et internationalt forbund, har nationale antidopingorganisationer ikke "bemyndigelse" til at give dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) til idrætsudøvere på internationalt plan].

15.4.2 De underskrivende parter skal anerkende de samme foranstaltninger truffet af andre organer, der ikke har indført kodekset, såfremt sådanne organers regler i øvrigt er i overensstemmelse med kodekset.

[Kommentar til artikel 15.4.2: Hvis en afgørelse truffet af et organ, der ikke har accepteret kodekset, i nogle henseender er i overensstemmelse med kodekset og i andre henseender ikke er i overensstemmelse med kodekset, skal de underskrivende parter forsøge at anvende afgørelsen i overensstemmelse med principperne i kodekset. Hvis en ikke-underskrivende part f.eks. i en procedure, der er i overensstemmelse med kodekset, har fundet, at en idrætsudøver har begået en overtrædelse af en antidopingregel på grund af tilstedeværelse af et forbudt stof i dennes krop, men den gældende udelukkelsesperiode er kortere end den periode, der er anført i kodekset, skal alle underskrivende parter anerkende, at der er konstateret en overtrædelse af en antidopingregel, og idrætsudøverens nationale antidopingorganisation skal gennemføre en høring, der er i overensstemmelse med artikel 8, for at afgøre om den længere udelukkelsesperiode, der er anført i kodekset, skal pålægges].

ARTIKEL 16 DOPINGKONTROL AF DYR, DER KONKURRERER I IDRÆT

16.1 I enhver idrætsgren, som omfatter dyr i konkurrence, skal det internationale forbund for den pågældende idrætsgren opstille og implementere antidopingregler for de dyr, som idrætsgrenen omfatter. Antidopingreglerne skal indeholde en liste over forbudte stoffer, passende procedurer for prøvetagning og en liste over godkendte laboratorier til analyse af prøver.

16.2 Med hensyn til fastsættelse af overtrædelser af antidopingreglerne, håndtering af resultater, upartiske høringer, konsekvenser og appelsager vedrørende dyr, der deltager i idræt, skal det internationale forbund for den pågældende idrætsgren opstille og implementere regler, som generelt er i overensstemmelse med kodeksets artikel 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 og 17.

ARTIKEL 17 FORÆLDELSESFRISTER

En sag mod en idrætsudøver eller anden person for overtrædelse af en antidopingregel, der er omfattet af kodekset, skal indledes inden 8 (otte) år efter den dato, hvor overtrædelsen påstås at være begået.

DEL TO

OPLYSNING OG FORSKNING

ARTIKEL 18 OPLYSNING

18.1 Grundlæggende princip og overordnet mål.

Det grundlæggende princip for oplysningsprogrammer for dopingfri idræt er at bevare sportens ånd som beskrevet i indledningen til kodekset og forhindre, at den undermineres af doping. Det overordnede mål med sådanne programmer er forebyggelse. Formålet er at forhindre, at idrætsudøvere bevidst eller ubevidst anvenderforbudte stoffer og forbudte metoder.

Alle underskrivende parter skal inden for deres midler og ansvarsområder og i samarbejde med hinanden planlægge, implementere, evaluere og overvåge oplysningsprogrammer for dopingfri idræt.

18.2 Programmer og aktiviteter.

Disse programmer skal give idrætsudøverne og andre personer opdaterede og præcise oplysninger om minimum følgende emner:

Stoffer og metoder på Dopinglisten

Overtrædelser af antidopingreglerne

Konsekvenser af doping, herunder sanktioner, sundhedsmæssige og sociale konsekvenser

Procedurer for dopingkontrol

Idrætsudøvernes og idrætsudøvernes støttepersoners rettigheder og ansvar

Dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse (TUE)

Håndtering af risici ved kosttilskud

Dopings skadelige effekt på idrættens ånd

Programmerne skal støtte idrættens ånd med henblik på at skabe et miljø, der bidrager kraftigt til en dopingfri idræt og har en positiv og langsigtet indflydelse på de valg, som idrætsudøverne og andre personer træffer.

Sådanne programmer skal rettes mod unge mennesker, passende til deres udviklingsstadium, i skoler og sportsklubber, mod forældre, voksne idrætsudøvere, officials, trænere, lægefagligt personale og medierne. (Medierne skal også samarbejde ved at støtte og sprede disse oplysninger).

Idrætsudøvernes støttepersoner skal rådgive og informere idrætsudøverne vedrørende antidopingpolitikker og -regler, der er indført i henhold til kodekset.

Alle underskrivende parter skal fremme og støtte aktiv deltagelse fra idrætsudøvernes og idrætsudøvernes støttepersoners side i oplysningsprogrammer for dopingfri idræt.

[Kommentar til artikel 18.2: Informative og uddannelsesmæssige antidopingprogrammer skal ikke begrænses til idrætsudøvere på nationalt og internationalt plan, men skal omfatte alle personer, herunder unge mennesker, der deltager i idræt under en underskrivende part, regering eller anden idrætsorganisation, der accepterer kodekset. (Se definition af idrætsudøver). Disse programmer skal også omfatte idrætsudøvernes støttepersoner.

Disse principper er i overensstemmelse med UNESCO's konvention med hensyn til uddannelse og oplæring].

18.3 Professionelle adfærdskodekser.

Alle underskrivende parter skal samarbejde med hinanden og regeringer med henblik på at opfordre relevante, kompetente professionelle foreninger og institutioner til at udvikle og implementere hensigtsmæssige adfærdskodekser, god praksis og etik vedrørende idræt med hensyn til antidoping samt sanktioner, der er i overensstemmelse med kodekset.

18.4 Koordinering og samarbejde.

WADA skal virke som central for udveksling af informative og uddannelsesmæssige ressourcer og/eller programmer, der er udviklet af WADA eller antidopingorganisationer.

Alle underskrivende parter og idrætsudøvere og andre personer skal samarbejde med hinanden og regeringer for at koordinere oplysningsaktiviteter og uddannelse med henblik på at udveksle erfaringer og sikre, at disse programmer er effektive med henblik på at forhindre doping i idræt.

ARTIKEL 19 FORSKNING

19.1 Formålet med antidopingforskning.

Antidopingforskning bidrager til udvikling og implementering af effektive programmer inden for dopingkontrol og til oplysninger og uddannelse vedrørende dopingfri idræt.

Alle underskrivende parter skal i samarbejde med hinanden og regeringer opfordre til og fremme en sådan forskning og træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at resultaterne af en sådan forskning anvendes til at fremme de mål, der er i overensstemmelse med kodeksets principper.

19.2 Former for forskning.

Relevant antidopingforskning kan f.eks. omfatte sociologisk, adfærdsmæssig, juridisk og etnisk forskning foruden medicinske, analytiske og fysiologiske undersøgelser. Undersøgelser af udtænkning og evaluering af virkningen af videnskabeligt baserede fysiologiske og psykologiske uddannelsesprogrammer, der er i overensstemmelse med principperne i kodekset og respekterer de menneskelige deltageres integritet, samt undersøgelser vedrørende anvendelse af nye stoffer eller metoder, som er resultater af videnskabelig udvikling, skal gennemføres.

19.3 Koordinering af forskning og udveksling af resultater.

Koordinering af antidopingforskning gennem WADA tilskyndes. Med forbehold for immaterielle rettigheder skal kopier af forskningsresultater på antidopingområdet fremsendes til WADA, og hvor det er relevant, bør disse deles med de relevante underskrivende parter og idrætsudøvere og andre personer.

19.4 Forskningspraksis.

Antidopingforskning skal overholde internationalt anerkendte procedurer for etik.

19.5 Forskning i forbudte stoffer og forbudte metoder.

Ved gennemførelse af forskningsaktiviteter skal administration af forbudte stoffer og forbudte metoder til idrætsudøvere undgås.

19.6 Misbrug af resultater.

Der skal tages passende forholdsregler for at sikre, at forskningsresultater på antidopingområdet ikke misbruges eller anvendes i dopingøjemed.

DEL TRE

FUNKTIONER OG ANSVARSOMRÅDER

Alle underskrivendeparter skal handle i samarbejdets ånd for at sikre en vellykket kamp mod doping i idræt og respekt for kodekset.

[Kommentar: Ansvarsområder for de underskrivende parter og idrætsudøvere eller andre personer behandles i forskellige artikler i kodekset, og de ansvarsområder, der er anført i denne del, er ud over sådanne ansvarsområder].

ARTIKEL 20 YDERLIGERE FUNKTIONER OG ANSVARSOMRÅDER – UNDERSKRIVENDE PARTER

20.1 Funktioner og ansvarsområder – Den Internationale Olympiske Komité.

20.1.1 At indføre og implementere antidopingpolitikker og -regler for de olympiske lege, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.1.2 At stille krav om, at internationale forbund inden for den olympiske bevægelse overholder kodekset som betingelse for at opnå anerkendelse fra Den Internationale Olympiske Komité.

20.1.3 At tilbageholde en del af eller al olympisk støtte til idrætsorganisationer, der ikke overholder kodekset.

20.1.4 At gennemføre relevante aktiviteter for at forhindre overtrædelse af kodekset som anført i artikel 23.5.

At godkende og fremme det uafhængige observatørprogram.

20.1.6 At opstille krav om, at alle idrætsudøvere og alle idrætsudøvernes støttepersoner, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i de olympiske lege, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.1.7 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.1.8 Kun at acceptere tilbud om afholdelse af de olympiske lege fra lande, hvor regeringen har ratificeret, accepteret, godkendt eller underlagt sig UNESCO-konventionen, og hvor den nationale olympiske komité, den nationale paralympiske komité og den nationale antidopingorganisation overholder kodekset.

20.1.9 At fremme antidopingoplysning.

20.1.10 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.2 Funktioner og ansvarsområder – Den Internationale Paralympiske Komité.

20.2.1 At indføre og implementere antidopingpolitikker og -regler for de paralympiske lege, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.2.2 At stille krav om, at nationale paralympiske komiteer inden for den paralympiske bevægelse overholder kodekset som betingelse for at opnå anerkendelse fra Den Internationale Paralympiske Komité.

20.2.3 At tilbageholde en del af eller al paralympisk støtte til idrætsorganisationer, der ikke overholder kodekset.

20.2.4 At gennemføre relevante aktiviteter for at forhindre overtrædelse af kodekset som anført i artikel 23.5.

20.2.5 At godkende og fremme det uafhængige observatørprogram.

20.2.6 At opstille krav om, at alle idrætsudøvere og alle idrætsudøvernes støttepersoner, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i de paralympiske lege, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.2.7 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.2.8 At fremme antidopingoplysning.

20.2.9 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.3 Funktioner og ansvarsområder – internationale forbund.

20.3.1 At indføre og implementere antidopingpolitikker og -regler, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.3.2 At opstille krav om, at nationale forbunds politikker, regler og programmer overholder kodekset som betingelse for medlemskab.

20.3.3 At opstille krav om, at alle idrætsudøvere og alle idrætsudøvernes støttepersoner, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i en konkurrence eller aktivitet, der er godkendt eller organiseret af det internationale forbund eller en af dets medlemsorganisationer, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.3.4 At opstille krav om, at idrætsudøvere, der ikke er faste medlemmer af et internationalt forbund eller af et af de nationale forbund under dette forbund, stiller sig til rådighed i forbindelse med indsamling af prøver og giver nøjagtige og opdaterede oplysninger om opholdssted (»whereabouts«), hvis dette kræves som led i det internationale forbunds prioriterede testgruppe i overensstemmelse med betingelserne for deltagelse som anført af det internationale forbund eller, hvor dette er relevant, den pågældende organisation for større idrætsbegivenheder.

[Kommentar til artikel 20.3.4: Dette omfatter f.eks. idrætsudøvere fra professionelle ligaer].

20.3.5 At opstille krav om, at hvert enkelt nationale forbund opstiller regler, der kræver, at alle idrætsudøvere og alle idrætsudøvernes støttepersoner, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i en konkurrence eller aktivitet, som er godkendt eller organiseret af et nationalt forbund eller en af dets medlemsorganisationer, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.3.6 At gennemføre relevante aktiviteter for at forhindre overtrædelse af kodekset som anført i artikel 23.5.

20.3.7 At godkende og fremme det uafhængige observatørprogram ved internationale idrætsarrangementer.

20.3.8 At tilbageholde en del af eller al støtte til nationale forbund, der ikke overholder kodekset.

20.3.9 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.3.10 Efter den 1. januar 2010 at gøre alt for kun at tildele verdensmesterskaber til lande, hvor regeringen har ratificeret, accepteret, godkendt eller underlagt sig UNESCO-konventionen, og hvor den nationale olympiske komité, den nationale paralympiske komité og den nationale antidopingorganisation overholder kodekset.

20.3.11 At fremme antidopingoplysning.

20.3.12 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.4 Funktioner og ansvarsområder – nationale olympiske komiteer og nationale paralympiske komiteer.

20.4.1 At sikre, at deres antidopingpolitikker og -regler er i overensstemmelse med kodekset.

20.4.2 At opstille krav om, at nationale forbunds antidopingpolitikker og -regler overholder kodekset som betingelse for medlemskab eller anerkendelse.

20.4.3 At opstille krav om, at idrætsudøvere, der ikke er faste medlemmer af et nationalt forbund, stiller sig til rådighed i forbindelse med indsamling af prøver og giver præcise og opdaterede oplysninger om opholdssted (»whereabouts«) som led i den nationale prioriterede testgruppe i året op til afholdelse af de olympiske lege og paralympiske lege som betingelse for deltagelse i disse lege.

20.4.4 At samarbejde med deres nationale antidopingorganisation.

20.4.5 At opstille krav om, at hvert enkelt nationale forbund opstiller regler, der kræver, at alle idrætsudøvernes støttepersoner, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i en konkurrence eller aktivitet, som er godkendt eller organiseret af et nationalt forbund eller en af dets medlemsorganisationer, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.4.6 At tilbageholde en del af eller al støtte til en idrætsudøver eller idrætsudøvers støttepersoner, der har overtrådt antidopingreglerne, i en hvilken som helst periode, hvori denne er udelukket fra deltagelse.

20.4.7 At tilbageholde en del af eller al støtte til medlemmer eller anerkendte nationale forbund, der ikke overholder kodekset.

20.4.8 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.4.9 At fremme antidopingoplysning.

20.4.10 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.5 Funktioner og ansvarsområder – nationale antidopingorganisationer.

20.5.1 At indføre og implementere antidopingregler og -politikker, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.5.2 At samarbejde med andre relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.5.3 At tilskynde til indbyrdes prøvetagning mellem nationale antidopingorganisationer.

20.5.4 At fremme antidopingforskning.

20.5.5 Hvor der ydes støtte, at tilbageholde en del af eller al støtte til en idrætsudøver eller idrætsudøvers støttepersoner, der har overtrådt antidopingreglerne i en hvilken som helst periode, hvori denne er udelukket fra deltagelse.

20.5.6 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.5.7 At fremme antidopingoplysning.

20.6 Funktioner og ansvarsområder – organisationer for større idrætsbegivenheder.

20.6.1 At indføre og implementere antidopingpolitikker og -regler for deres idrætsarrangementer, som er i overensstemmelse med kodekset.

20.6.2 At gennemføre relevante aktiviteter for at forhindre overtrædelse af kodekset som anført i artikel 23.5.

20.6.3 At godkende og fremme det uafhængige observatørprogram.

20.6.4 At opstille krav om, at alle idrætsudøvere og alle idrætsudøvernes støttepersoner, der deltager som vejleder, træner, manager, holdpersonale, official, lægefagligt eller paramedicinsk personale i idrætsarrangementet, accepterer at være bundet af antidopingreglerne i overensstemmelse med kodekset som forudsætning for en sådan deltagelse.

20.6.5 Entusiastisk at forfølge alle potentielle overtrædelser af antidopingreglerne inden for sin jurisdiktion, herunder undersøgelse af, om idrætsudøvernes støttepersoner eller andre personer kan have været involveret i de enkelte dopingtilfælde.

20.6.6 Efter den 1. januar 2010 at gøre alt for kun at tildele idrætsarrangementer til lande, hvor regeringen har ratificeret, accepteret, godkendt eller underlagt sig UNESCO-konventionen, og hvor den nationale olympiske komité, den nationale paralympiske komité og den nationale antidopingorganisation overholder kodekset.

20.6.7 At fremme antidopingoplysning.

20.6.8 At samarbejde med relevante nationale organisationer og organer og andre antidopingorganisationer.

20.7 Funktioner og ansvarsområder – WADA.

20.7.1 At indføre og implementere politikker og procedurer, der er i overensstemmelse med kodekset.

20.7.2 At føre tilsyn med de underskrivende parters overholdelse af kodekset.

20.7.3 At godkende internationale standarder, der gælder for implementeringen af kodekset.

20.7.4 At akkreditere og genakkreditere laboratorier til analyse af prøver eller at godkende andre organer til analyse af prøver.

20.7.5 At udvikle og godkende modeller for bedste praksis.

20.7.6 At fremme, gennemføre, igangsætte, yde økonomisk støtte til og koordinere antidopingforskning og at fremme antidopingoplysningen.

20.7.7 At opstille og gennemføre et effektivt uafhængigt observatørprogram.

20.7.8 At gennemføre dopingkontroller på foranledning af andre antidopingorganisationer og at samarbejde med relevante nationale og internationale organisationer og organer, herunder men ikke begrænset til, at fremme forespørgsler og undersøgelser.

ARTIKEL 21 YDERLIGERE FUNKTIONER OG ANSVARSOMRÅDER – IDRÆTSUDØVERE OG ANDRE PERSONER

21.1 Funktioner og ansvarsområder – idrætsudøvere.

21.1.1 At have kendskab til og overholde alle gældende antidopingpolitikker og -regler, der er indført i henhold til kodekset.

21.1.2 At stille sig til rådighed for indsamling af prøver.

21.1.3 At være ansvarlig i antidopingsammenhæng for, hvad de indtager og anvender.

21.1.4 At oplyse lægefagligt personale om deres forpligtelse til ikke at anvende forbudte stoffer og forbudte metoder og at være ansvarlige for at sikre, at ingen medicinsk behandling, som de modtager, overtræder antidopingpolitikker og -regler, der er indført i henhold til kodekset.

21.2 Funktioner og ansvarsområder – idrætsudøvernes støttepersoner.

21.2.1 At have kendskab til og overholde alle antidopingpolitikker og ‑regler, der er indført i henhold til kodekset, og som gælder for dem eller de idrætsudøvere, som de arbejder for.

21.2.2 At samarbejde med programmet for prøvetagning for idrætsudøvere.

21.2.3 At påvirke idrætsudøverens værdier og adfærd med henblik på at skabe en holdning mod doping.

ARTIKEL 22 REGERINGERS ENGAGEMENT

Den enkelte regering giver sit tilsagn til kodekset ved at underskrive den københavnske erklæring om dopingbekæmpelse i idræt af 3. marts 2003 og ved at ratificere, acceptere, godkende eller tiltræde UNESCO-konventionen. Nedenstående artikler opstiller de underskrivende parters forventninger.

22.1Den enkelte regering skal træffe alle nødvendige forholdsregler til at overholde UNESCO-konventionen.

22.2 Den enkelte regering skal opfordre alle sine offentlige kontorer eller organer til at udveksle oplysninger med antidopingorganisationer, der kunne være nyttige i bekæmpelsen af doping, og hvor dette ellers ikke ville være forbudt i henhold til lovgivningen.

22.3Den enkelte regering skal respektere voldgift som den foretrukne metode til løsning af dopingrelaterede stridigheder.

22.4Ethvert andet regeringsmæssigt engagement på antidopingområdet skal bringes i overensstemmelse med kodekset.

22.5Regeringerne skal opfylde denne artikels forventninger senest den 1. januar 2010.

22.6 Dersom en regering ikke ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder UNESCO-konventionen senest den 1. januar 2010 eller ikke overholder UNESCO-konventionen derefter, kan dette medføre, at et sådant land ikke er kvalificeret til at byde på afholdelse af idrætsarrangementer i henhold til artikel 20.1.8 (Den Internationale Olympiske Komité), 20.3.10 (internationalt forbund) og 20.6.6 (organisationer for større idrætsbegivenheder), og det kan medføre yderligere konsekvenser, f.eks. frakendelse af embeder og stillinger i WADA; diskvalifikation eller udelukkelse fra kandidatur til afholdelse af et internationalt idrætsarrangement i et land, aflysning af internationale idrætsarrangementer, symbolske konsekvenser og andre konsekvenser i henhold til det olympiske charter.

[Kommentar til artikel 22: De fleste regeringer kan ikke være parter i eller forpligtes af private, ikke-regeringsmæssige instrumenter som kodekset. Derfor anmodes regeringerne ikke om at være underskrivende parter i kodekset, men derimod om at underskrive den københavnske erklæring og ratificere, acceptere, godkende eller tilslutte sig UNESCO-konventionen. Godkendelsesmekanismerne kan være forskellige, men bestræbelserne på at bekæmpe doping gennem det koordinerede og harmoniserede program, der afspejles i kodekset, er i høj grad en fælles bestræbelse mellem idrætsbevægelserne og regeringerne].

DEL FIRE

TILTRÆDELSE, OVERHOLDELSE, ÆNDRING OG FORTOLKNING

ARTIKEL 23 TILTRÆDELSE, OVERHOLDELSE OG ÆNDRING

23.1 Tiltrædelse af kodekset.

23.1.1 Nedenstående instanser er de underskrivende parter, der kan tiltræde kodekset: WADA, Den Internationale Olympiske Komité, internationale forbund, Den Internationale Paralympiske Komité, nationale olympiske komiteer, nationale paralympiske komiteer, organisationer for større idrætsbegivenheder og nationale antidopingorganisationer. Disse instanser tiltræder kodekset ved at underskrive en tiltrædelseserklæring efter godkendelse fra alle deres respektive overordnede organer.

[Kommentar til artikel 23.1.1: De enkelte tiltrædende underskrivende parter underskriver hver især et identisk eksemplar af en standardtiltrædelseserklæring og sender den til WADA. Tiltrædelsen sker i henhold til bestemmelserne for hver enkelt organisations styrende organer. For eksempel kongressen i et internationalt forbund og bestyrelsen hos WADA.

23.1.2 Andre idrætsorganisationer, der måske ikke er under tilsyn af en underskrivende part, kan på WADA's opfordring også tiltræde kodekset.

[Kommentar til artikel 23.1.2: De professionelle ligaer, der ikke i øjeblikket er under en regerings eller et internationalt forbunds jurisdiktion, opfordres til at tiltræde kodekset].

23.1.3 En liste over alle tiltrædelser offentliggøres af WADA.

23.2 Implementering af kodekset.

23.2.1 De underskrivende parter skal implementere de gældende bestemmelser i kodekset gennem politikker, love, regler eller vedtægter inden for deres bemyndigelse og inden for rammerne af de pågældende ansvarsområder.

23.2.2 Nedenstående artikler (og tilhørende kommentarer), alt efter hvad der relevant for omfanget af den antidopingaktivitet, som antidopingorganisationen udfører, skal implementeres af de underskrivende parter uden væsentlig ændring (idet der tages højde for eventuelle ikke-væsentlige ændringer i sproget i forbindelse med henvisning til organisationens navn, idrætsgren, sektionsnumre osv.):

Artikel 1 (Definition af doping)

Artikel 2 (Overtrædelser af antidopingreglerne)

Artikel 3 (Bevis på doping)

Artikel 4.2.2 (Specificerede stoffer)

Artikel 4.3.3 (WADA's fastlæggelse af Dopinglisten

Artikel 7.6 (Tilbagetrækning fra idræt)

Artikel 9 (Automatisk diskvalifikation (annullering) af individuelle resultater)

Artikel 10 (Sanktioner mod enkeltpersoner)

Artikel 11 (Konsekvenser for hold)

Artikel 13 (Appel) med undtagelse af 13.2.2 og 13.5

Artikel 15.4 (Gensidig anerkendelse)

Artikel 17 (Forældelsesfrister)

Artikel 24 (Fortolkning af kodekset)

Appendiks 1 – Definitioner

Der må ikke føjes yderligere bestemmelser, der ændrer virkningen af de i denne artikel anførte artikler, til en underskrivende parts regler.

[Kommentar til artikel 23.2.2: Intet i dette kodeks forhindrer en antidopingorganisation i at vedtage og gennemtvinge sine egne specifikke disciplinære regler for adfærd udvist af idrætsudøvernes støttepersoner, hvilken adfærd vedrører doping, men som ikke i sig selv udgør en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til kodekset. Et nationalt eller internationalt forbund kan f.eks. nægte at forny en træners licens, når flere idrætsudøvere har begået overtrædelser af antidopingreglerne, mens de var under den pågældende træners opsyn].

23.2.3 Ved implementering af kodekset opfordres de underskrivende parter til at anvende de modeller for bedste praksis, der anbefales af WADA.

23.3 Overholdelse af kodekset.

23.3.1 De underskrivende parter kan først betragtes som organisationer, der overholder kodekset, når de har tiltrådt og implementeret kodekset i henhold til artikel 23.1 og 23.2. De anses ikke længere for organisationer, der overholder kodekset, når tiltrædelsen er trukket tilbage.

23.4 Kontrol af overholdelse af kodekset og UNESCO-konventionen.

23.4.1 Overholdelse af kodekset kontrolleres af WADA eller på anden vis efter aftale med WADA. Overholdelse af de forpligtelser, der er indeholdt i UNESCO-konventionen, kontrolleres i henhold til den beslutning, som er truffet ved en konference afholdt mellem UNESCO-konventionens parter efter samråd med landene og WADA. WADA rådgiver regeringer vedrørende de underskrivende parters implementering af kodekset og rådgiver de underskrivende parter vedrørende regeringers ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse af UNESCO-konventionen.

23.4.2 Med henblik på at lette kontrollen skal de enkelte underskrivende parter give WADA oplysninger om deres overholdelse af kodekset hvert andet år samt anføre begrundelser for manglende overholdelse.

23.4.3 Dersom en underskrivende part ikke leverer oplysninger om overholdelse, som WADA anmoder om med hensyn til artikel 23.4.2, eller hvis en underskrivende part ikke sender oplysninger til WADA i henhold til andre artikler i kodekset, kan dette anses for manglende overholdelse af kodekset.

23.4.4 Alle WADA-overholdelsesrapporter skal godkendes af WADA's bestyrelse. WADA skal indgå i en dialog med en underskrivende part, før den pågældende underskrivende part indberettes for manglende overholdelse. En WADA-rapport, der konkluderer, at en underskrivende part ikke overholder kodekset, skal godkendes af WADA's bestyrelse på et møde, der afholdes, efter at den underskrivende part har fået lejlighed til at fremsende sine skriftlige argumenter til WADA's bestyrelse. Hvis WADA's bestyrelse konkluderer, at en underskrivende part ikke overholder kodekset, kan afgørelsen appelleres i henhold til artikel 13.5.

23.4.5 WADA skal udfærdige rapporter om overholdelse til Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, internationale forbund og organisationer for større idrætsbegivenheder. Disse rapporter skal også offentliggøres.

23.4.6 WADA skal tage stilling til begrundelser for overtrædelse og kan i ekstraordinære situationer henstille til Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, internationale forbund og organisationer for større idrætsbegivenheder, at de midlertidigt accepterer en sådan overtrædelse.

[Kommentar til artikel 23.4.6: WADA anerkender, at der blandt underskrivende parter og regeringer vil være betydelige forskelle i erfaringer med dopingbekæmpelse, ressourcer og den juridiske kontekst, i hvilken antidopingaktiviteterne udføres. Ved overvejelse af om en organisation overholder kodekset, vil WADA tage højde for disse forskelle].

23.5 Yderligere konsekvenser af en underskrivendeparts manglende overholdelse af kodekset.

En underskrivende parts overtrædelse af kodekset kan medføre konsekvenser ud over manglende kvalifikation til at byde på idrætsarrangementer i henhold til artikel 20.1.8 (Den Internationale Olympiske Komité), 20.3.10 (internationale forbund) og 20.6.6 (organisationer for større idrætsbegivenheder), f.eks.: frakendelse af embeder og stillinger i WADA; diskvalifikation eller udelukkelse fra kandidatur til afholdelse af et internationalt idrætsarrangement i et land; aflysning af internationale idrætsarrangementer; symbolske konsekvenser og andre konsekvenser i henhold til det Olympiske Charter.

Sådanne konsekvenser kan appelleres til CAS af den pågældende underskrivende part i henhold til artikel 13.5.

23.6 Ændring af kodekset.

23.6.1 WADA har ansvaret for at kontrollere kodeksets udvikling og forbedring. Idrætsudøvere og alle underskrivende parter og regeringer tilskyndes til at deltage i denne proces.

23.6.2 WADA skal udarbejde forslag til ændringer i kodekset og iværksætte en rådgivningsproces for både at modtage og reagere på anbefalinger og således lette gennemgangen og tilbagemeldingen fra idrætsudøvere, underskrivende parter og regeringer med hensyn til anbefalede ændringer.

23.6.3 Ændringer i kodekset skal efter samråd godkendes af WADA's bestyrelse med to tredjedeles flertal, herunder et flertal af de afgørende stemmer afgivet af offentligt udpegede medlemmer og den olympiske bevægelses medlemmer. Medmindre andet er angivet, skal ændringer træde i kraft 3 (tre) måneder efter en sådan godkendelse.

23.6.4 De underskrivende parter skal ændre deres regler, så 2009-kodekset indarbejdes før den 1. januar 2009 med ikrafttræden den 1. januar 2009. De underskrivende parter skal implementere enhver efterfølgende gældende ændring af kodekset senest 1 år efter godkendelse i WADA's bestyrelse.

23.7 Tilbagekaldelse af tiltrædelse af kodekset.

De underskrivende parter kan med 6 måneders skriftligt varsel til WADA tilbagekalde deres tiltrædelse af kodekset.

ARTIKEL 24 FORTOLKNING AF KODEKSET

24.1 WADA er ansvarlig for den officielle tekst i kodekset, som skal offentliggøres på engelsk og fransk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske og franske version er den engelske version gældende.

24.2 Kommentarer i form af noter til forskellige bestemmelser i kodekset er medtaget for at lette fortolkningen af kodekset.

24.3 Kodekset er at fortolke som en uafhængig og selvstændig tekst og ikke som henvisning til de underskrivende parters eller regeringers eksisterende love og regler.

24.4 De anvendte overskrifter i de enkelte dele og artikler i kodekset er udelukkende medtaget for overskuelighedens skyld og anses ikke for at udgøre en indholdsmæssig del af kodekset og påvirker ikke på nogen måde det sproglige indhold i de bestemmelser, som de henviser til.

24.5 Kodekset har ikke tilbagevirkende kraft for så vidt angår sager, der er startet på et tidspunkt, der ligger før det tidspunkt, hvor en underskrivende part tiltræder og implementerer kodekset i sine regler. Overtrædelser af antidopingreglerne, der ligger før kodekset, vil imidlertid tælle som "første overtrædelse" eller "anden overtrædelse" med henblik på fastlæggelse af sanktioner i henhold til artikel 10 for efterfølgende overtrædelser efter kodekset.

24.6 Formål med, omfang og organisation af det internationale antidopingprogram og kodekset og APPENDIKS I DEFINITIONER skal anses for en integreret del af kodekset.

ARTIKEL 25 OVERGANGSBESTEMMELSER

25.1 Generel gyldighed for 2009-kodekset

2009-kodekset skal have fuld virkning efter den 1. januar 2009 ("Ikrafttrædelsesdatoen").

25.2 Ikke tilbagevirkende kraft, medmindre princippet "lex mitior" er gældende

Med hensyn til enhver sag om overtrædelse af antidopingreglerne, der er påbegyndt før ikrafttrædelsesdatoen, og enhver sag om overtrædelse af antidopingreglerne, der er påbegyndt efter ikrafttrædelsesdatoen på baggrund af en overtrædelse af en antidopingregel, der fandt sted før ikrafttrædelsesdatoen, skal sagen være underlagt de væsentlige antidopingregler, der var i kraft på tidspunktet for den påståede overtrædelse af antidopingreglerne, medmindre det behandlende organ fastslår, at princippet "lex mitior" med rette er gældende i henhold til sagens omstændigheder.

25.3 Anvendelse på afgørelser, der er afgivet forud for 2009-kodekset

Med hensyn til sager, hvor en endelig afgørelse finder, at der er begået en overtrædelse af antidopingreglerne før ikrafttrædelsesdatoen, men hvor idrætsudøveren eller en anden person stadig afsoner udelukkelsesperioden på ikrafttrædelsesdatoen, kan idrætsudøveren eller en anden person ansøge antidopingorganisationen med ansvar for håndtering af resultater vedrørende overtrædelsen af antidopingreglerne om at overveje en reduktion af udelukkelsesperioden i lyset af 2009-kodekset. En sådan ansøgning skal fremsættes, før udelukkelsesperioden er udløbet. Antidopingorganisationens afgørelse kan appelleres i henhold til artikel 13.2. 2009-kodekset gælder ikke for sager om overtrædelse af antidopingreglerne, hvor der er afsagt en endelig afgørelse, der konstaterer en overtrædelse af antidopingreglerne, og hvor udelukkelsesperioden er udløbet.

25.4 Anvendelse på specifikke overtrædelser forud for kodekset

Med henblik på anvendelse af artikel 10.7.1 gælder det, at for en overtrædelse af antidopingreglerne forud for kodekset, hvor overtrædelsen omfattede et stof, der kategoriseres som et specifikt stof i henhold til 2009-kodekset, og den pålagte udelukkelsesperiode var under 2 (to) år, anses overtrædelsen forud for kodekset for en reduceret sanktion (RS).

[Kommentar til artikel 25.4: Bortset fra den situation, der beskrives i artikel 25.3, hvor en endelig afgørelse, der konstaterer en overtrædelse af en antidopingregel, er afsagt forud for kodekset eller under kodekset før 2009-kodekset, og den pålagte udelukkelsesperiode er aftjent fuldt ud, kan 2009-kodekset ikke anvendes til at genkarakterisere den tidligere overtrædelse].

25.5 Yderligere kodeks-ændringer

Eventuelle yderligere ændringer af kodekset træder i kraft i henhold til bestemmelserne i artikel 23.6.

APPENDIKS 1

DEFINITIONER

ADAMS: Anti-Doping Administration and Management System er et webbaseret databasestyringsværktøj til indføring, opbevaring, deling og indberetning af data, der har til formål at hjælpe interessenter og WADA med deres antidopingaktiviteter sammen med databeskyttelseslovgivningen.

Positivt analyseresultat: En rapport fra et laboratorium eller en anden WADA-godkendt enhed, der i overensstemmelse med den internationale standard for laboratorier og tilhørende tekniske dokumenter identificerer tilstedeværelsen i en prøve af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører (herunder forhøjede mængder af endogene stoffer) eller tegn på anvendelse af en forbudt metode.

Antidopingorganisation: En underskrivende part, der er ansvarlig for indførelse af regler til igangsættelse, implementering eller håndhævelse af en hvilken som helst del af processen i forbindelse med en dopingkontrol. Dette omfatter bl.a. Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, andre organisationer for større idrætsbegivenheder, der foretager prøvetagning ved sådanne idrætsarrangementer, WADA, internationale forbund og nationale antidopingorganisationer.

Idrætsudøver: Enhver person, der deltager i idræt på internationalt plan (som defineret af det internationale forbund), på nationalt plan (som defineret af den nationale antidopingorganisation, herunder men ikke begrænset til personerne i dennes prioriterede testgruppe), samt enhver anden idrætsudøver, som i øvrigt er underkastet jurisdiktionen hos enhver underskrivende part eller anden idrætsorganisation, der har accepteret dette kodeks. Alle bestemmelser i kodekset, herunder bl.a. kontrol og dispensationer pga. behandlingsmæssig anvendelse (TUE), skal anvendes på deltagere på internationalt og nationalt plan. Nogle nationale antidopingorganisationer kan vælge at teste og anvende antidopingregler på idrætsudøvere på fritidsniveau eller seniorniveau, der ikke er nuværende eller potentielle idrætsudøvere på nationalt plan. Det kræves imidlertid ikke, at nationale antidopingorganisationer anvender alle aspekter af kodekset på sådanne personer. Der kan etableres specifikke nationale regler for dopingkontrol for idrætsudøvere på ikke-internationalt plan eller ikke-nationalt plan, uden at dette er i modstrid med kodekset. Således kan et land vælge at teste idrætsudøvere på motionistniveau, men ikke kræve dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) eller oplysninger om opholdssted (»whereabouts«). På samme måde kan en organisation for en større idrætsbegivenhed, der afholder et idrætsarrangement udelukkende for deltagere på seniorniveau, vælge at teste deltagerne, men ikke kræve dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) på forhånd eller oplysninger om opholdssted (»whereabouts«). Med hensyn til Artikel 2.8 (Administration eller forsøg på administration) og med hensyn til antidopingoplysninger og -uddannelse er enhver person, der deltager i idræt under enhver underskrivende part, regering eller anden idrætsorganisation, der har accepteret dette kodeks, en idrætsudøver.

[Kommentar: Denne definition gør det klart, at alle idrætsudøvere på internationalt og nationalt niveau er underlagt kodeksets antidopingregler, med de præcise definitioner af idræt på internationalt og nationalt plan, der skal opstilles i antidopingreglerne for henholdsvis de internationale forbund og de nationale antidopingorganisationer. På nationalt plan gælder de antidopingregler, der er vedtaget i henhold til kodekset, som minimum for alle personer på landshold og alle personer, der har kvalificeret sig til at deltage i et nationalt mesterskab inden for en hvilken som helst idrætsgren. Det betyder imidlertid ikke, at alle sådanne idrætsudøvere skal medtages i en national antidopingorganisations prioriterede testgruppe. Definitionen tillader også hver enkelt nationale antidopingorganisation, hvis denne vælger dette, at udvide sit antidopingprogram ud over idrætsudøvere på nationalt plan til også at omfatte deltagere i konkurrencer på et lavere niveau. Deltagere i konkurrencer på alle planer skal nyde godt af antidopingoplysninger og -uddannelse].

Idrætsudøvernes støttepersoner: Alle instruktører, trænere, managere, agenter, teammedarbejdere, officials, læger, paramedicinske medarbejdere, forældre samt alle andre personer, der arbejder sammen med, behandler eller hjælper en idrætsudøver, som deltager i eller forbereder sig til en konkurrence.

Forsøg: Enhver forsætlig handling, der udgør en væsentlig del af en række handlinger, som vil føre til overtrædelse af en antidopingregel. Der foreligger dog ikke overtrædelse af en antidopingregel, hvis overtrædelsen udelukkende beror på et forsøg på overtrædelse, for så vidt personen træder frivilligt tilbage fra forsøget, før det opdages af en tredjepart, der ikke er involveret i det pågældende forsøg.

Atypiske resultater: En rapport fra et laboratorium eller en anden WADA-godkendt enhed, der kræver yderligere undersøgelse i henhold til den internationale standard for laboratorier eller tilhørende tekniske dokumenter, forud for konstatering af et positivt analyseresultat.

CAS: Voldgiftsretten for idræt (The Court of Arbitration for Sport).

Kodeks: Det internationale kodeks for antidoping.

Konkurrence: Et enkelt løb, en enkelt match, en enkelt kamp eller en specifik idrætsbegivenhed. For eksempel en basketballkamp eller finalerne i det olympiske 100-meter-løb. I forbindelse med løb, der er opdelt i flere etaper eller enkeltkonkurrencer, og andre idrætskonkurrencer, hvor der dagligt eller løbende uddeles præmier, er forskellen mellem en konkurrence og et idrætsarrangement som anført i det pågældende internationale forbunds regler.

Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler: En idrætsudøvers eller anden persons overtrædelse af en antidopingregel kan medføre en eller flere af følgende sanktioner: (a) Diskvalifikationbetyder, at idrætsudøverens resultater i en specifik konkurrence eller et specifikt idrætsarrangement annulleres med tab af point og fratagelse af medaljer og præmier til følge; (b) Udelukkelsebetyder, at idrætsudøveren eller en anden person i en nærmere angivet periode udelukkes fra deltagelse i enhver konkurrence eller anden aktivitet eller økonomisk støtte som anført i artikel 10.9; og (c) Midlertidig udelukkelsebetyder, at idrætsudøveren eller en anden person for en tid udelukkes fra deltagelse i enhver konkurrence, indtil der er truffet en endelig afgørelse ved en høring i henhold til artikel 8 (Ret til upartisk høring).

Diskvalifikation: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

Dopingkontrol: Det forløb, der omfatter testplanlægning til og med en endelig håndtering af en eventuel appel, herunder alle trin og processer undervejs, f.eks. fremskaffelse af oplysninger om opholdssted (»whereabouts«), indsamling og håndtering af prøver, laboratorieanalyser, dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), håndtering af resultater og høringer.

Idrætsarrangement: En række enkeltstående konkurrencer, der afholdes på samme tid i regi af et overordnet organ (f.eks. de olympiske lege, FINA's verdensmesterskab i svømning eller de panamerikanske lege).

Arrangementsperiode: Perioden mellem et idrætsarrangements start og afslutning i henhold til den organisation, der styrer idrætsarrangementet.

Under konkurrence: Med mindre andet er angivet i et internationalt forbunds eller en anden relevant antidopingorganisations regler, definerer "under konkurrence" den periode, der starter tolv timer før en konkurrence, hvori idrætsudøveren efter planen skal deltage, og som varer indtil afslutningen af en sådan konkurrence, og den procedure for indsamling af prøver, der vedrører en sådan konkurrence.

Uafhængigt observatørprogram: En gruppe observatører, der under WADA's opsyn overvåger og eventuelt yder vejledning vedrørende forløbet af en dopingkontrol ved visse idrætsarrangementer, og som rapporterer de foretagne observationer.

Udelukkelse: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

Individuel sport: Enhver idrætsgren, der ikke er en holdsport.

Internationalt idrætsarrangement: Et idrætsarrangement, hvor Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, et internationalt forbund, en organisation for en større idrætsbegivenhed eller en anden international idrætsorganisation er det overordnede organ for eller udpeger de tekniske officials for idrætsarrangementet.

Idrætsudøver på internationalt plan: Idrætsudøvere, der er udpeget af et eller flere internationale forbund som tilhørende den prioriterede testgruppe for et internationalt forbund.

International standard: En standard, som WADA har godkendt til støtte for sit kodeks. Overholdelse af en international standard (i modsætning til en anden alternativ standard, praksis eller procedure) er tilstrækkelig til at konkludere, at de procedurer, som den internationale standard vedrører, er fulgt på korrekt vis. Internationale standarder omfatter alle tekniske dokumenter, der er udstedt i henhold til den internationale standard.

Organisationer for større idrætsbegivenheder: De kontinentale forbund af nationale olympiske komiteer og andre internationale organisationer for flere forskellige idrætsgrene, der fungerer som det overordnede organ for ethvert kontinentalt, regionalt eller andet internationalt idrætsarrangement.

Markør: En kemisk forbindelse eller en gruppe af kemiske forbindelser eller biologiske parametre, der påviser anvendelsen af et forbudt stof eller en forbudt metode.

Metabolit: Ethvert stof, der fremstilles ved en biotransformationsproces.

Mindreårig: En person, der endnu ikke er myndig i henhold til de gældende love i den pågældendes hjemland.

National antidopingorganisation: De(n) instans(er), som er udpeget af det enkelte land som den øverste myndighed med det overordnede ansvar for at indføre og implementere antidopingregler, forestå indsamlingen af prøver, håndtere testresultater og lede høringer på nationalt plan. Dette omfatter en enhed, der kan være udpeget af flere lande som regional antidopingorganisation for sådanne lande. Hvis denne udpegning ikke er foretaget af de(n) kompetente myndighed(er), skal instansen være det pågældende lands nationale olympiske komité eller et af denne udpeget organ.

Nationalt idrætsarrangement: Et idrætsarrangement med deltagelse af idrætsudøvere på internationalt eller nationalt plan, som ikke er et internationalt idrætsarrangement.

National olympisk komité: Den af Den Internationale Olympiske Komité anerkendte nationale organisation. Udtrykket national olympisk komité omfatter også det nationale idrætsforbund i de lande, hvor det nationale idrætsforbund har ansvaret for typiske opgaver som den nationale olympiske komité på antidopingområdet.

Dopingkontrol uden varsel: En dopingkontrol, der gennemføres uden forudgående varsel til idrætsudøveren, og hvor idrætsudøveren er under konstant opsyn fra det tidspunkt, hvor idrætsudøveren indkaldes til kontrol, og til det tidspunkt, hvor prøven er afgivet.

Uden egen skyld eller uagtsomhed: Det forhold, at idrætsudøveren fastslår, at vedkommende ikke havde kendskab til eller mistanke om og ikke med rette kunne have haft kendskab til eller mistanke om – selv ved at udvise den største grad af omhu – at have anvendt eller været under behandling med det forbudte stof eller den forbudte metode.

Uden væsentlig skyld eller uagtsomhed: Det forhold, at idrætsudøveren fastslår, at vedkommendes skyld eller uagtsomhed – set i lyset af alle omstændigheder og i betragtning af kriterierne for uden egen skyld eller uagtsomhed – ikke var afgørende for overtrædelsen af den pågældende antidopingregel.

Uden for konkurrence: Enhver dopingkontrol, der ikke foretages under konkurrence.

Deltager: Enhver idrætsudøver eller støtteperson.

Person: En person eller en organisation eller anden instans.

Besiddelse: Konkret, fysisk besiddelse eller formodet besiddelse (kun hvis personen som den eneste har kontrol over det forbudte stof eller den forbudte metode eller har kontrol over de lokaler, hvori der forefindes et forbudt stof eller en forbudtmetode); i det tilfælde at personen ikke som den eneste har kontrol over det forbudte stof eller den forbudte metode eller ikke har kontrol over de lokaler, hvori der forefindes et forbudt stof eller en forbudt metode, er der kun tale om formodet besiddelse, hvis personen havde kendskab til tilstedeværelsen af det forbudte stof eller tilstedeværelsen af den forbudte metode og havde i sinde at udøve kontrol derover eller dermed. Der foreligger ikke overtrædelse af en antidopingregel, hvis overtrædelsen udelukkende beror på besiddelse, for så vidt at personen, før denne har modtaget meddelelse om, at vedkommende har overtrådt en antidopingregel, har truffet konkrete forholdsregler, der fastslår, at vedkommende aldrig har haft til hensigt at være i besiddelse heraf og har givet afkald på besiddelsen ved udtrykkeligt at erklære dette over for en antidopingorganisation.Uanset eventuelle modstridende oplysninger i denne definition gælder det, at køb (herunder køb ved brug af elektroniske eller andre metoder) af et forbudt stof eller en forbudt metode udgør besiddelse fra den købende persons side.

[Kommentar: I henhold til denne definition vil steroider, der findes i en idrætsudøvers bil, udgøre en overtrædelse, medmindre idrætsudøveren påviser, at en anden har brugt bilen; i så fald skal antidopingorganisationen påvise, at idrætsudøveren, selvom denne ikke som den eneste havde kontrol med bilen, havde kendskab til steroiderne og havde til hensigt at have kontrol med steroiderne. Tilsvarende gælder det, at hvis der findes steroider i et medicinskab i hjemmet, der er under en idrætsudøvers og dennes ægtefælles fælles kontrol, skal antidopingorganisationen påvise, at idrætsudøveren vidste, at steroiderne befandt sig i skabet, og at idrætsudøveren havde til hensigt at udøve kontrol over steroiderne].

Forbudt liste (Dopinglisten): Liste over forbudte stoffer og forbudte metoder.

Forbudt metode: Enhver metode, der er anført på Dopinglisten.

Forbudt stof: Ethvert stof, der er anført på Dopinglisten).

Foreløbig høring: For så vidt angår artikel 7.5, en fremskyndet, kortvarig høring, der finder sted før en høring, som afholdes i henhold til artikel 8 (Ret til upartisk høring), hvor idrætsudøveren tilsiges til at møde og har mulighed for at fremlægge sin sag enten skriftligt eller mundtligt.

Midlertidig udelukkelse: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

Offentliggøre: At udbrede eller udsende oplysninger til offentligheden eller andre personer end dem, der er berettiget til at blive underrettet på et tidligt tidspunkt i henhold til artikel 14.

Prioriteret testgruppe: Den gruppe af idrætsudøvere på topplan, der fastsættes af det enkelte internationale forbund og den enkelte nationale antidopingorganisation, og som er underlagt prøvetagning både under konkurrence og uden for konkurrence som en del af det pågældende internationale forbunds eller den pågældende nationale antidopingorganisations testplanlægning. Det enkelte internationale forbund skal offentliggøre en liste, der identificerer de idrætsudøvere, der er inkluderet i dets prioriterede testgruppe enten ved navn eller ved klart definerede, specifikke kriterier.

Prøve: Biologisk materiale, der indsamles med henblik på dopingkontrol.

[Kommentar: Det er i nogle tilfælde blevet hævdet, at indsamling af blodprøver er i strid med visse religiøse eller kulturelle gruppers principper. Det er slået fast, at der ikke er basis for en sådan påstand].

Underskrivende parter: Instanser, der underskriver og er indforstået med at overholde kodekset, herunder Den Internationale Olympiske Komité, internationale forbund, Den Internationale Paralympiske Komité, nationale olympiske komiteer, nationale paralympiske komiteer, organisationer for større idrætsbegivenheder, nationale antidopingorganisationer og WADA.

Omfattende assistance: Med hensyn til artikel 10.5.3 skal en person, der yder omfattende assistance: (1) i en underskrevet, skriftlig erklæring videregive alle oplysninger, som han eller hun er i besiddelse af vedrørende overtrædelser af antidopingregler og (2) samarbejde i fuld udstrækning i forbindelse med undersøgelser og pådømmelser af enhver sag med relation til sådanne oplysninger, herunder f.eks. afgive vidneudsagn under en høring, hvis denne anmodes herom af en antidopingorganisation eller et behandlende organ. Desuden skal de afgivne oplysninger være troværdige og udgøre en vigtig del af enhver sag, der igangsættes, eller de skal, hvis der ikke iværksættes en sag, have udgjort tilstrækkelig basis for iværksættelse af en sag.

Snyd: Ændring til et forkert formål eller på en forkert måde; uretmæssig udnyttelse af indflydelse; uretmæssig indgriben; obstruktion, vildledning eller udøvelse af uretmæssig adfærd med henblik på at ændre resultater eller forhindre gennemførelse af standardprocedurer; eller afgivelse af falske oplysninger til en antidopingorganisation.

Målrettet prøvetagning: Udvælgelse af idrætsudøvere til prøvetagning, hvor specifikke idrætsudøvere eller grupper af idrætsudøvere udvælges på et ikke-tilfældigt grundlag til prøvetagning på et nærmere specificeret tidspunkt.

Holdsport: En idrætsgren, hvor udskiftning af spillere er tilladt under en konkurrence.

Prøvetagning: De dele af forløbet af en dopingkontrol, der omfatter testplanlægning, indsamling af prøver, håndtering af prøver og transport af prøver til laboratoriet.

Ulovlig handel: Salg, videregivelse, transport, afsendelse, levering eller distribution af et forbudt stof eller en forbudt metode (det være sig fysisk eller elektronisk eller på nogen anden måde) udført af en idrætsudøver, idrætsudøverens støttepersoner eller en anden person, der er underlagt en antidopingorganisations jurisdiktion, til en tredjepart; dog således at denne definition ikke omfatter handlinger udført i god tro af lægefagligt personale, som involverer et forbudt stof, der anvendes til ægte og lovlige behandlingsmæssige formål eller en anden acceptabel årsag, og således at den ikke omfatter handlinger, som involverer forbudte stoffer, der ikke er forbudt i forbindelse med prøvetagning uden for konkurrencer, medmindre omstændighederne som helhed viser, at sådanne forbudte stoffer ikke er beregnet til ægte og lovlige behandlingsmæssige formål.

UNESCO-konventionen: Den internationale konvention mod doping i idræt, der blev vedtaget på UNESCO’s 33. generalforsamling den 19. oktober 2005, inklusive alle ændringer, der er vedtaget af de stater, der deltager i konventionen, og parterne i den internationale konvention mod doping i idræt.

Anvendelse: Udnyttelse, brug, nedsvælgelse, indsprøjtning eller indtagelse af ethvert forbudt stof eller anvendelse af enhver forbudt metode på enhver tænkelig måde.

WADA: Det internationale antidopingagentur (World Anti-doping Agency).

APPENDIKS 1

DEFINITIONER

(Samme tekster som ovenfor men sorteret alfabetisk)

ADAMS: Anti-Doping Administration and Management System er et webbaseret databasestyringsværktøj til indføring, opbevaring, deling og indberetning af data, der har til formål at hjælpe interessenter og WADA med deres antidopingaktiviteter sammen med databeskyttelseslovgivningen.

Antidopingorganisation: En underskrivende part, der er ansvarlig for indførelse af regler til igangsættelse, implementering eller håndhævelse af en hvilken som helst del af processen i forbindelse med en dopingkontrol. Dette omfatter bl.a. Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, andre organisationer for større idrætsbegivenheder, der foretager prøvetagning ved sådanne idrætsarrangementer, WADA, internationale forbund og nationale antidopingorganisationer.

Anvendelse: Udnyttelse, brug, nedsvælgelse, indsprøjtning eller indtagelse af ethvert forbudt stof eller anvendelse af enhver forbudt metode på enhver tænkelig måde.

Arrangementsperiode: Perioden mellem et idrætsarrangements start og afslutning i henhold til den organisation, der styrer idrætsarrangementet.

Atypiske resultater: En rapport fra et laboratorium eller en anden WADA-godkendt enhed, der kræver yderligere undersøgelse i henhold til den internationale standard for laboratorier eller tilhørende tekniske dokumenter, forud for konstatering af et positivt analyseresultat.

Besiddelse: Konkret, fysisk besiddelse eller formodet besiddelse (kun hvis personen som den eneste har kontrol over det forbudte stof eller den forbudte metode eller har kontrol over de lokaler, hvori der forefindes et forbudt stof eller en forbudtmetode); i det tilfælde at personen ikke som den eneste har kontrol over det forbudte stof eller den forbudte metode eller ikke har kontrol over de lokaler, hvori der forefindes et forbudt stof eller en forbudt metode, er der kun tale om formodet besiddelse, hvis personen havde kendskab til tilstedeværelsen af det forbudte stof eller tilstedeværelsen af den forbudte metode og havde i sinde at udøve kontrol derover eller dermed. Der foreligger ikke overtrædelse af en antidopingregel, hvis overtrædelsen udelukkende beror på besiddelse, for så vidt at personen, før denne har modtaget meddelelse om, at vedkommende har overtrådt en antidopingregel, har truffet konkrete forholdsregler, der fastslår, at vedkommende aldrig har haft til hensigt at være i besiddelse heraf og har givet afkald på besiddelsen ved udtrykkeligt at erklære dette over for en antidopingorganisation.Uanset eventuelle modstridende oplysninger i denne definition gælder det, at køb (herunder køb ved brug af elektroniske eller andre metoder) af et forbudt stof eller en forbudt metode udgør besiddelse fra den købende persons side.

[Kommentar: I henhold til denne definition vil steroider, der findes i en idrætsudøvers bil, udgøre en overtrædelse, medmindre idrætsudøveren påviser, at en anden har brugt bilen; i så fald skal antidopingorganisationen påvise, at idrætsudøveren, selvom denne ikke som den eneste havde kontrol med bilen, havde kendskab til steroiderne og havde til hensigt at have kontrol med steroiderne. Tilsvarende gælder det, at hvis der findes steroider i et medicinskab i hjemmet, der er under en idrætsudøvers og dennes ægtefælles fælles kontrol, skal antidopingorganisationen påvise, at idrætsudøveren vidste, at steroiderne befandt sig i skabet, og at idrætsudøveren havde til hensigt at udøve kontrol over steroiderne].

CAS: Voldgiftsretten for idræt (The Court of Arbitration for Sport).

Deltager: Enhver idrætsudøver eller støtteperson.

Diskvalifikation: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

Dopingkontrol: Det forløb, der omfatter testplanlægning til og med en endelig håndtering af en eventuel appel, herunder alle trin og processer undervejs, f.eks. fremskaffelse af oplysninger om opholdssted (»whereabouts«), indsamling og håndtering af prøver, laboratorieanalyser, dispensationer for behandlingsmæssig anvendelse (TUE), håndtering af resultater og høringer.

Dopingkontrol uden varsel: En dopingkontrol, der gennemføres uden forudgående varsel til idrætsudøveren, og hvor idrætsudøveren er under konstant opsyn fra det tidspunkt, hvor idrætsudøveren indkaldes til kontrol, og til det tidspunkt, hvor prøven er afgivet.

Forbudt liste (Dopinglisten): Liste over forbudte stoffer og forbudte metoder.

Forbudt metode: Enhver metode, der er anført på Dopinglisten.

Forbudt stof: Ethvert stof, der er anført på Dopinglisten).

Foreløbig høring: For så vidt angår artikel 7.5, en fremskyndet, kortvarig høring, der finder sted før en høring, som afholdes i henhold til artikel 8 (Ret til upartisk høring), hvor idrætsudøveren tilsiges til at møde og har mulighed for at fremlægge sin sag enten skriftligt eller mundtligt.

Forsøg: Enhver forsætlig handling, der udgør en væsentlig del af en række handlinger, som vil føre til overtrædelse af en antidopingregel. Der foreligger dog ikke overtrædelse af en antidopingregel, hvis overtrædelsen udelukkende beror på et forsøg på overtrædelse, for så vidt personen træder frivilligt tilbage fra forsøget, før det opdages af en tredjepart, der ikke er involveret i det pågældende forsøg.

Holdsport: En idrætsgren, hvor udskiftning af spillere er tilladt under en konkurrence.

Idrætsarrangement: En række enkeltstående konkurrencer, der afholdes på samme tid i regi af et overordnet organ (f.eks. de olympiske lege, FINA's verdensmesterskab i svømning eller de panamerikanske lege).

Idrætsudøver: Enhver person, der deltager i idræt på internationalt plan (som defineret af det internationale forbund), på nationalt plan (som defineret af den nationale antidopingorganisation, herunder men ikke begrænset til personerne i dennes prioriterede testgruppe), samt enhver anden idrætsudøver, som i øvrigt er underkastet jurisdiktionen hos enhver underskrivende part eller anden idrætsorganisation, der har accepteret dette kodeks. Alle bestemmelser i kodekset, herunder bl.a. kontrol og dispensationer pga. behandlingsmæssig anvendelse (TUE), skal anvendes på deltagere på internationalt og nationalt plan. Nogle nationale antidopingorganisationer kan vælge at teste og anvende antidopingregler på idrætsudøvere på fritidsniveau eller seniorniveau, der ikke er nuværende eller potentielle idrætsudøvere på nationalt plan. Det kræves imidlertid ikke, at nationale antidopingorganisationer anvender alle aspekter af kodekset på sådanne personer. Der kan etableres specifikke nationale regler for dopingkontrol for idrætsudøvere på ikke-internationalt plan eller ikke-nationalt plan, uden at dette er i modstrid med kodekset. Således kan et land vælge at teste idrætsudøvere på motionistniveau, men ikke kræve dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) eller oplysninger om opholdssted (»whereabouts«). På samme måde kan en organisation for en større idrætsbegivenhed, der afholder et idrætsarrangement udelukkende for deltagere på seniorniveau, vælge at teste deltagerne, men ikke kræve dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (TUE) på forhånd eller oplysninger om opholdssted (»whereabouts«). Med hensyn til Artikel 2.8 (Administration eller forsøg på administration) og med hensyn til antidopingoplysninger og -uddannelse er enhver person, der deltager i idræt under enhver underskrivende part, regering eller anden idrætsorganisation, der har accepteret dette kodeks, en idrætsudøver.

[Kommentar: Denne definition gør det klart, at alle idrætsudøvere på internationalt og nationalt niveau er underlagt kodeksets antidopingregler, med de præcise definitioner af idræt på internationalt og nationalt plan, der skal opstilles i antidopingreglerne for henholdsvis de internationale forbund og de nationale antidopingorganisationer. På nationalt plan gælder de antidopingregler, der er vedtaget i henhold til kodekset, som minimum for alle personer på landshold og alle personer, der har kvalificeret sig til at deltage i et nationalt mesterskab inden for en hvilken som helst idrætsgren. Det betyder imidlertid ikke, at alle sådanne idrætsudøvere skal medtages i en national antidopingorganisations prioriterede testgruppe. Definitionen tillader også hver enkelt nationale antidopingorganisation, hvis denne vælger dette, at udvide sit antidopingprogram ud over idrætsudøvere på nationalt plan til også at omfatte deltagere i konkurrencer på et lavere niveau. Deltagere i konkurrencer på alle planer skal nyde godt af antidopingoplysninger og -uddannelse].

Idrætsudøver på internationalt plan: Idrætsudøvere, der er udpeget af et eller flere internationale forbund som tilhørende den prioriterede testgruppe for et internationalt forbund.

Idrætsudøvernes støttepersoner: Alle instruktører, trænere, managere, agenter, teammedarbejdere, officials, læger, paramedicinske medarbejdere, forældre samt alle andre personer, der arbejder sammen med, behandler eller hjælper en idrætsudøver, som deltager i eller forbereder sig til en konkurrence.

Individuel sport: Enhver idrætsgren, der ikke er en holdsport.

Internationalt idrætsarrangement: Et idrætsarrangement, hvor Den Internationale Olympiske Komité, Den Internationale Paralympiske Komité, et internationalt forbund, en organisation for en større idrætsbegivenhed eller en anden international idrætsorganisation er det overordnede organ for eller udpeger de tekniske officials for idrætsarrangementet.

International standard: En standard, som WADA har godkendt til støtte for sit kodeks. Overholdelse af en international standard (i modsætning til en anden alternativ standard, praksis eller procedure) er tilstrækkelig til at konkludere, at de procedurer, som den internationale standard vedrører, er fulgt på korrekt vis. Internationale standarder omfatter alle tekniske dokumenter, der er udstedt i henhold til den internationale standard.

Kodeks: Det internationale kodeks for antidoping.

Konkurrence: Et enkelt løb, en enkelt match, en enkelt kamp eller en specifik idrætsbegivenhed. For eksempel en basketballkamp eller finalerne i det olympiske 100-meter-løb. I forbindelse med løb, der er opdelt i flere etaper eller enkeltkonkurrencer, og andre idrætskonkurrencer, hvor der dagligt eller løbende uddeles præmier, er forskellen mellem en konkurrence og et idrætsarrangement som anført i det pågældende internationale forbunds regler.

Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler: En idrætsudøvers eller anden persons overtrædelse af en antidopingregel kan medføre en eller flere af følgende sanktioner: (a) Diskvalifikationbetyder, at idrætsudøverens resultater i en specifik konkurrence eller et specifikt idrætsarrangement annulleres med tab af point og fratagelse af medaljer og præmier til følge; (b) Udelukkelsebetyder, at idrætsudøveren eller en anden person i en nærmere angivet periode udelukkes fra deltagelse i enhver konkurrence eller anden aktivitet eller økonomisk støtte som anført i artikel 10.9; og (c) Midlertidig udelukkelsebetyder, at idrætsudøveren eller en anden person for en tid udelukkes fra deltagelse i enhver konkurrence, indtil der er truffet en endelig afgørelse ved en høring i henhold til artikel 8 (Ret til upartisk høring).

Markør: En kemisk forbindelse eller en gruppe af kemiske forbindelser eller biologiske parametre, der påviser anvendelsen af et forbudt stof eller en forbudt metode.

Metabolit: Ethvert stof, der fremstilles ved en biotransformationsproces.

Midlertidig udelukkelse: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

Mindreårig: En person, der endnu ikke er myndig i henhold til de gældende love i den pågældendes hjemland.

Målrettet prøvetagning: Udvælgelse af idrætsudøvere til prøvetagning, hvor specifikke idrætsudøvere eller grupper af idrætsudøvere udvælges på et ikke-tilfældigt grundlag til prøvetagning på et nærmere specificeret tidspunkt.

National antidopingorganisation: De(n) instans(er), som er udpeget af det enkelte land som den øverste myndighed med det overordnede ansvar for at indføre og implementere antidopingregler, forestå indsamlingen af prøver, håndtere testresultater og lede høringer på nationalt plan. Dette omfatter en enhed, der kan være udpeget af flere lande som regional antidopingorganisation for sådanne lande. Hvis denne udpegning ikke er foretaget af de(n) kompetente myndighed(er), skal instansen være det pågældende lands nationale olympiske komité eller et af denne udpeget organ.

National olympisk komité: Den af Den Internationale Olympiske Komité anerkendte nationale organisation. Udtrykket national olympisk komité omfatter også det nationale idrætsforbund i de lande, hvor det nationale idrætsforbund har ansvaret for typiske opgaver som den nationale olympiske komité på antidopingområdet.

Nationalt idrætsarrangement: Et idrætsarrangement med deltagelse af idrætsudøvere på internationalt eller nationalt plan, som ikke er et internationalt idrætsarrangement.

Offentliggøre: At udbrede eller udsende oplysninger til offentligheden eller andre personer end dem, der er berettiget til at blive underrettet på et tidligt tidspunkt i henhold til artikel 14.

Omfattende assistance: Med hensyn til artikel 10.5.3 skal en person, der yder omfattende assistance: (1) i en underskrevet, skriftlig erklæring videregive alle oplysninger, som han eller hun er i besiddelse af vedrørende overtrædelser af antidopingregler og (2) samarbejde i fuld udstrækning i forbindelse med undersøgelser og pådømmelser af enhver sag med relation til sådanne oplysninger, herunder f.eks. afgive vidneudsagn under en høring, hvis denne anmodes herom af en antidopingorganisation eller et behandlende organ. Desuden skal de afgivne oplysninger være troværdige og udgøre en vigtig del af enhver sag, der igangsættes, eller de skal, hvis der ikke iværksættes en sag, have udgjort tilstrækkelig basis for iværksættelse af en sag.

Organisationer for større idrætsbegivenheder: De kontinentale forbund af nationale olympiske komiteer og andre internationale organisationer for flere forskellige idrætsgrene, der fungerer som det overordnede organ for ethvert kontinentalt, regionalt eller andet internationalt idrætsarrangement.

Person: En person eller en organisation eller anden instans.

Positivt analyseresultat: En rapport fra et laboratorium eller en anden WADA-godkendt enhed, der i overensstemmelse med den internationale standard for laboratorier og tilhørende tekniske dokumenter identificerer tilstedeværelsen i en prøve af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører (herunder forhøjede mængder af endogene stoffer) eller tegn på anvendelse af en forbudt metode.

Prioriteret testgruppe: Den gruppe af idrætsudøvere på topplan, der fastsættes af det enkelte internationale forbund og den enkelte nationale antidopingorganisation, og som er underlagt prøvetagning både under konkurrence og uden for konkurrence som en del af det pågældende internationale forbunds eller den pågældende nationale antidopingorganisations testplanlægning. Det enkelte internationale forbund skal offentliggøre en liste, der identificerer de idrætsudøvere, der er inkluderet i dets prioriterede testgruppe enten ved navn eller ved klart definerede, specifikke kriterier.

Prøve: Biologisk materiale, der indsamles med henblik på dopingkontrol.

[Kommentar: Det er i nogle tilfælde blevet hævdet, at indsamling af blodprøver er i strid med visse religiøse eller kulturelle gruppers principper. Det er slået fast, at der ikke er basis for en sådan påstand].

Prøvetagning: De dele af forløbet af en dopingkontrol, der omfatter testplanlægning, indsamling af prøver, håndtering af prøver og transport af prøver til laboratoriet.

Snyd: Ændring til et forkert formål eller på en forkert måde; uretmæssig udnyttelse af indflydelse; uretmæssig indgriben; obstruktion, vildledning eller udøvelse af uretmæssig adfærd med henblik på at ændre resultater eller forhindre gennemførelse af standardprocedurer; eller afgivelse af falske oplysninger til en antidopingorganisation.

Uafhængigt observatørprogram: En gruppe observatører, der under WADA's opsyn overvåger og eventuelt yder vejledning vedrørende forløbet af en dopingkontrol ved visse idrætsarrangementer, og som rapporterer de foretagne observationer.

Udelukkelse: Se Konsekvenser af overtrædelser af antidopingregler i det foregående.

Uden egen skyld eller uagtsomhed: Det forhold, at idrætsudøveren fastslår, at vedkommende ikke havde kendskab til eller mistanke om og ikke med rette kunne have haft kendskab til eller mistanke om – selv ved at udvise den største grad af omhu – at have anvendt eller været under behandling med det forbudte stof eller den forbudte metode.

Uden for konkurrence: Enhver dopingkontrol, der ikke foretages under konkurrence.

Uden væsentlig skyld eller uagtsomhed: Det forhold, at idrætsudøveren fastslår, at vedkommendes skyld eller uagtsomhed – set i lyset af alle omstændigheder og i betragtning af kriterierne for uden egen skyld eller uagtsomhed – ikke var afgørende for overtrædelsen af den pågældende antidopingregel.

Ulovlig handel: Salg, videregivelse, transport, afsendelse, levering eller distribution af et forbudt stof eller en forbudt metode (det være sig fysisk eller elektronisk eller på nogen anden måde) udført af en idrætsudøver, idrætsudøverens støttepersoner eller en anden person, der er underlagt en antidopingorganisations jurisdiktion, til en tredjepart; dog således at denne definition ikke omfatter handlinger udført i god tro af lægefagligt personale, som involverer et forbudt stof, der anvendes til ægte og lovlige behandlingsmæssige formål eller en anden acceptabel årsag, og således at den ikke omfatter handlinger, som involverer forbudte stoffer, der ikke er forbudt i forbindelse med prøvetagning uden for konkurrencer, medmindre omstændighederne som helhed viser, at sådanne forbudte stoffer ikke er beregnet til ægte og lovlige behandlingsmæssige formål.

Under konkurrence: Med mindre andet er angivet i et internationalt forbunds eller en anden relevant antidopingorganisations regler, definerer "under konkurrence" den periode, der starter tolv timer før en konkurrence, hvori idrætsudøveren efter planen skal deltage, og som varer indtil afslutningen af en sådan konkurrence, og den procedure for indsamling af prøver, der vedrører en sådan konkurrence.

Underskrivende parter: Instanser, der underskriver og er indforstået med at overholde kodekset, herunder Den Internationale Olympiske Komité, internationale forbund, Den Internationale Paralympiske Komité, nationale olympiske komiteer, nationale paralympiske komiteer, organisationer for større idrætsbegivenheder, nationale antidopingorganisationer og WADA.

UNESCO-konventionen: Den internationale konvention mod doping i idræt, der blev vedtaget på UNESCO’s 33. generalforsamling den 19. oktober 2005, inklusive alle ændringer, der er vedtaget af de stater, der deltager i konventionen, og parterne i den internationale konvention mod doping i idræt.

WADA: Det internationale antidopingagentur (World Anti-doping Agency).

Omtryksnote
  • 21-01-2010:
  • Bekendtgørelse nr. 1405 af 15. december 2009 er omtrykt den 21. januar 2010, på grund af fejl i de i Bilag 1 indsatte beta-symboler. Ved omtrykket er teksten i Bilag 1, pkt. S4, M1, M2 og M3 samtidig blevet rettet til en nummeropstilling, ligesom der i Bilag 1 er blevet slettet en række overflødige mellemrum.