Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af diverse forskrifter inden for metrologi

§ 1. Følgende forskrifter ophæves den 15. januar 2010:

1) Forskrift af 8. september 1993 om volumen- og varmeenergimålere til afregning af fjernvarme. Procedurer/blanketter vedr. ansøgning om typegodkendelse (MDIR 07.01-02).

2) Måleteknisk direktiv af 27. juli 1994 vedrørende varmeenergimålere. Procedure ved typegodkendelse/verifikation af varmeenergimålere som komplet måler eller opdelt i separate enheder (moduler).

3) Måleteknisk direktiv1) af 19. november 1997 (vejledning). Fjernvarmemålere. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3.

Sikkerhedsstyrelsen, den 11. januar 2010

Carsten Sørig

/ Mathilde Lau Horsman

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen er omkonverteret til en vejledning med visse ændringer, se Den Danske Akkrediterings- og Metrologifonds vejledninger.