Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2010 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3 og § 9 a, stk. 1 i lov om Arbejdsmarkedet Tillægspension jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009 fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. ATP-lovens § 16, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. ATP-lovens § 8 c, stk. 3. I 2010 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2010 fratrækkes der 170 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 120 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2010 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2010 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2009. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur, der er estimeret på baggrund af CIBOR rentesatser for løbetiderne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 og 12 måneder samt danske swaprenter med løbetiderne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25 og 30 år. Estimationsmetoden anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Den aktuarmæssige formel for fastsættelse af tariffen for 2010 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på ATP’s hjemmeside.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2010 optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, følgende årlige livsvarige pension:

Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1945
7,34 kr.
1946
7,60 kr.
1947
7,93 kr.
1948
8,27 kr.
1949
8,62 kr.
1950
8,98 kr.
1951
9,34 kr.
1952
9,72 kr.
1953
10,10 kr.
1954
10,48 kr.
1955
10,87 kr.
1956
11,27 kr.
1957
11,68 kr.
1958
12,09 kr.
1.1.1959 – 30.6.1959
12,84 kr.
1.7.1959 – 31.12.1959
13,52 kr.
1.1.1960 – 30.6.1960
14,24 kr.
1.7.1960 – 31.12.1960
15,00 kr.
1961
15,35 kr.
1962
15,82 kr.
1963
16,30 kr.
1964
16,78 kr.
1965
17,28 kr.
1966
17,79 kr.
1967
18,31 kr.
1968
18,85 kr.
1969
19,40 kr.
1970
19,98 kr.
1971
20,59 kr.
1972
21,21 kr.
1973
21,87 kr.
1974
22,54 kr.
1975
23,23 kr.
1976
23,95 kr.
1977
24,68 kr.
1978
25,44 kr.
1979
26,22 kr.
1980
27,03 kr.
1981
27,86 kr.
1982
28,71 kr.
1983
29,59 kr.
1984
30,50 kr.
1985
31,43 kr.
1986
32,40 kr.
1987
33,40 kr.
1988
34,42 kr.
1989
35,48 kr.
1990
36,57 kr.
1991
37,70 kr.
1992
38,86 kr.
1993
40,06 kr.
1994
41,29 kr.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2010 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

Medlem født
Pensionsret
1925 og tidligere
19,78 kr.
1926
17,52 kr.
1927
16,53 kr.
1928
15,62 kr.
1929
14,78 kr.
1930
14,01 kr.
1931
13,30 kr.
1932
12,64 kr.
1933
12,04 kr.
1934
11,48 kr.
1935
10,97 kr.
1936
10,49 kr.
1937
10,05 kr.
1938
9,65 kr.
1939
9,27 kr.
1940
8,92 kr.
1941
8,60 kr.
1942
8,30 kr.
1943
8,02 kr.
1944
7,76 kr.
1945
7,52 kr.

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2010, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1943
Medlem født i 1944
Medlem født i 1945
1
100,67 kr.
100,65 kr.
100,63 kr.
2
101,34 kr.
101,30 kr.
101,26 kr.
3
102,02 kr.
101,95 kr.
101,89 kr.
4
102,70 kr.
102,61 kr.
102,53 kr.
5
103,39 kr.
103,27 kr.
103,17 kr.
6
104,08 kr.
103,94 kr.
103,82 kr.
7
104,77 kr.
104,61 kr.
104,47 kr.
8
105,47 kr.
105,29 kr.
105,12 kr.
9
106,18 kr.
105,97 kr.
105,78 kr.
10
106,89 kr.
106,66 kr.
106,44 kr.
11
107,60 kr.
107,35 kr.
107,11 kr.
12
108,32 kr.
108,04 kr.
 

§ 5. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover alder 70, jf. ATP-lovens § 9 a, stk. 2, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2010, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1939
Medlem født i 1940
1
100,77 kr.
100,74 kr.
2
101,55 kr.
101,49 kr.
3
102,34 kr.
102,25 kr.
4
103,13 kr.
103,01 kr.
5
103,92 kr.
103,77 kr.
6
104,73 kr.
104,54 kr.
7
105,53 kr.
105,32 kr.
8
106,35 kr.
106,10 kr.
9
107,17 kr.
106,89 kr.
10
108,00 kr.
107,69 kr.
11
108,83 kr.
108,49 kr.
12
109,67 kr.
 

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010 og anvendes for bidrag, der vedrører 2010.

Beskæftigelsesministeriet, den 9. december 2009

Inger Støjberg

/ Lise Fangel