Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetisk behandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1245 af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 132 af 16. januar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 ændres »15.623 kr.« til »15.873 kr.«.

2. I § 19 ændres »15.623 kr.« til »15.873 kr.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Sundhedsstyrelsen, den 15. december 2009

Jesper Fisker

/ Anne Mette Dons