Den fulde tekst
L 92
Forslag til lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 16/12 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 16/12 09 Tillæg A
1.beh 12/1 10 FF
Betænkning 19/1 10 Tillæg B
2.beh 21/1 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 21/1 10 H
3.beh 26/1 10 FF
Lovf som vedt 26/1 10 Tillæg C
Lov nr 113 af 1. februar 2010
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Ole Vagn Christensen (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Der etableres en fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Fonden skal fremme virksomhedsrettet innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Fonden skal have særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.
Fonden tilføres i alt 760 mio. kr. fra globaliseringsreserven i 2010-2012. Herudover vil 50 mio. kr., der blev afsat med erhvervspakken i september 2009, også kunne administreres af fonden.
Ved ændringsforslag, fremsat af økonomi- og erhvervsministeren blev der indsat en eksplicit hjemmel til, at regioner og kommuner kan medfinansiere projekter, og en bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte regler om, at fondens bestyrelse har mulighed for at kræve udbetalte tilskud tilbagebetalt ved væsentlig højere indtjening end forventet.
Afstemning:
Lovforslag vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.