Den fulde tekst
L 93
Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. (Fredning af landskabsarkitektoniske værker, systematisk fredningsgennemgang, statslig overtagelse, fradrag for udgifter m.v.).
Af kulturministeren (Carina Christensen (KF)).
Fremsat skr 16/12 09 Tillæg A
Lovf som fremsat 16/12 09 Tillæg A
1.beh 22/1 10 FF
Betænkning 14/4 10 Tillæg B
2.beh 22/4 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/4 10 Tillæg H
3.beh 29/4 10 FF
Lovf som vedt 29/4 10 Tillæg C
Lov nr 474 af 7. maj 2010
Ordførere: (1.beh) Britta Schall Holberg (V), Flemming Møller Mortensen (S), Karin Nødgaard (DF), Pernille Frahm (SF), Henrik Rasmussen (KF), Lone Dybkjær (RV), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Carina Christensen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer bl.a., at der skal foretages en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark og udarbejdes en vejledende handlingsplan for bevaringen af den enkelte bygning. Endvidere præciserer loven, at det er et selvstændigt formål at formidle bygningskulturarven, ligesom det bliver muligt at frede selvstændige landskabsarkitektoniske landskaber. Desuden udvides de gældende fradragsregler for vedligeholdelsesudgifter vedrørende fredede bygninger m.v.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.