Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 195 af 7. marts 2008 om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. §§ 4 og 5 ophæves.

2. Bilag 1 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar 2010.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 4. januar 2010

Finn Lauritzen

/ Søren Rude