Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Lov om overførsel af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til statskassen

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Arbejdsmarkedets Feriefond overfører 450 mio. kr. til statskassen.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om overførslen.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg