Den fulde tekst
L 100
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab. (Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 13/1 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 13/1 10 Tillæg A
1.beh 4/2 10 FF
Betænkning 8/4 10 Tillæg B
2.beh 13/4 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 13/4 10 Tillæg H
3.beh 27/4 10 FF
Lovf som vedt 27/4 10 Tillæg C
Lov nr 493 af 12. maj 2010
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har primært til formål at sikre, at Danmark gennemfører FN's Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention om søfarendes arbejdsforhold og den europæiske aftale, der gennemfører dele af konventionen.
Med loven forenkles og koordineres tilsynet på søfartsområdet, og der gennemføres en række andre ændringer af søfartslovgivningen til forbedring af sikkerheden til søs.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 105 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA, SIU og Christian H. Hansen (UFG)) mod 2 (EL).