Den fulde tekst
L 102
Forslag til lov om ændring af selskabsloven og lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Ændring af bestemmelser om ikrafttræden).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 13/1 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 13/1 10 Tillæg A
1.beh 22/1 10 FF
Betænkning 4/2 10 Tillæg B
2.beh 9/2 10 FF
3.beh 11/2 10 FF
Lovf som vedt 11/2 10 Tillæg C
Lov nr 159 af 16. februar 2010
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Morten Østergaard (RV).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Det fremgik af den nye selskabslov, at det var økonomi- og erhvervsministeren, der ved bekendtgørelse satte loven i kraft, og ministeren kunne fastsætte, at forskellige dele af loven kunne sættes i kraft på forskellige tidspunkter. Det havde imidlertid vist sig, at selskabsloven ikke indeholdt en tilstrækkelig detaljeret hjemmel til, at ministeren kunne fastsætte de nødvendige konsekvensændringer i overgangsperioden.
Formålet med loven er derfor at præcisere og udbygge økonomi- og erhvervsministerens hjemmel til at fastsætte regler om delvis ikrafttræden og nødvendige konsekvensændringer i forbindelse hermed i en overgangsperiode, indtil de nødvendige it-tilpasninger er på plads.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.