Den fulde tekst
L 107
Forslag til lov om havstrategi.
Af miljøministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 21/1 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 21/1 10 Tillæg A
1.beh 26/3 10 FF
Betænkning 28/4 10 Tillæg B
2.beh 11/5 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 11/5 10 Tillæg H
3.beh 18/5 10 FF
Lovf som vedt 18/5 10 Tillæg C
Lov nr 522 af 26. maj 2010
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Benny Engelbrecht (S), Jørn Dohrmann (DF), Ida Auken (SF), Steen Konradsen (KF), Bente Dahl (RV).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører et EU-direktiv, der indeholder en fælles køreplan for at opnå en god miljøtilstand på havområdet inden 2020. Loven fastlægger rammerne for at etablere en samlet forvaltning af natur, miljø og ressourcer i de danske farvande og for at koordinere denne forvaltning med de lande, som vi deler farvande med. En samlet forvaltning af havet skal sikre god miljøtilstand i havets økosystemer og muliggøre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Loven indeholder desuden en pligt for miljøministeren til at udarbejde havstrategier, som har til formål at beskytte, bevare og forebygge forringelse af havmiljøet og så vidt muligt genoprette skete skader. Endvidere skal de sikre, at det samlede pres fra menneskelige aktiviteter er foreneligt med opnåelse af god miljøtilstand.
Loven trådte i kraft den 15. juli 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (V, DF og KF) for; 51 (S, SF, RV, EL og LA) stemte hverken for eller imod.