Den fulde tekst
L 111
Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 27/1 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/1 10 Tillæg A
1.beh 25/2 10 FF
Betænkning 24/3 10 Tillæg B
2.beh 13/4 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 13/4 10 Tillæg H
Tillægsbet 21/4 10 Tillæg B
3.beh 27/4 10 FF
Lovf som vedt 27/4 10 Tillæg C
Lov nr 428 af 28. april 2010
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Med loven tiltræder regeringen en protokol til ændring af den dansk-polske dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Protokollen ændrer dobbeltbeskatningsoverenskomsten på to punkter.
For det første ændres overenskomstens artikel om udveksling af oplysninger til brug i skattesager, så det præciseres, at pligten til informationsudveksling også omfatter oplysninger fra pengeinstitutter. Danmark og Polen er enige om, at den nuværende artikel allerede omfatter udveksling af bankoplysninger. Ændringen er et signal om, at de to lande lægger vægt på, at deres nye dobbeltbeskatningsoverenskomster skal have en artikel om informationsudveksling, som også omfatter bankoplysninger.
For det andet ændres overenskomstens artikel om den metode, som Polen skal anvende til at undgå dobbeltbeskatning, når en person eller et selskab, hjemmehørende i Polen erhverver indkomst fra kilder her i landet, og Danmark efter overenskomstens andre artikler har ret til at beskatte denne indkomst.
Loven trådte i kraft den 1. maj 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA, SIU og Christian H. Hansen (UFG)) mod 2 (EL).