Den fulde tekst
L 116
Forslag til lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding og lov om folkekirkens økonomi. (Samarbejde om krematoriedrift m.v.).
Af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech (V)).
Fremsat skr 28/1 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 28/1 10 Tillæg A
1.beh 4/3 10 FF
Betænkning 21/4 10 Tillæg B
2.beh 27/4 10 FF
3.beh 4/5 10 FF
Lovf som vedt 4/5 10 Tillæg C
Lov nr 539 af 26. maj 2010
Ordførere: (1.beh) Per Bisgaard (V), Karen J. Klint (S), Søren Krarup (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Bente Dahl (RV).
Ministre: (1.beh) kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech).
Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget(KIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at give mulighed for, at krematorieejere kan indgå samarbejde om krematoriedrift.
Baggrunden for lovforslaget var et ønske om at give nye muligheder for organisering og tilpasning af krematorievirksomheden i Danmark. Miljøstyrelsen havde udsendt et standardvilkår med krav om, at krematorieanlæg skulle forsynes med filtre, som rensede for kviksølv m.v., og som skulle etableres på alle krematorier inden den 1. januar 2011.
De samlede udgifter til filtre kan forventes at beløbe sig til minimum 140 mio. kr. ekskl. moms. Det vil betyde øgede omkostninger for krematorierne og dermed højere takster for borgerne. Loven giver derfor de enkelte krematorieejere mulighed for at indgå samarbejde om krematoriedrift, så de på frivillig basis kan indgå samarbejde og derved få mulighed for at effektivisere krematoriedriften.
Samarbejdet mellem krematorieejere om fælles krematorier skal i henhold til loven ske i interessentskabsform og med mulighed for, at også menighedsråd uden et krematorium kan deltage i samarbejdet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.