Den fulde tekst
L 120
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin, udvidelse af loft for undervisningstid, øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling m.v.).
Af undervisningsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 29/1 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 29/1 10 Tillæg A
1.beh 5/3 10 FF
Betænkning 20/4 10 Tillæg B
2.beh 4/5 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 4/5 10 Tillæg H
3.beh 6/5 10 FF
Lovf som vedt 6/5 10 Tillæg C
Lov nr 486 af 11. maj 2010
Ordførere: (1.beh) Per Bisgaard (V), Carsten Hansen (S), Marlene Harpsøe (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Rasmus Jarlov (KF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Tina Nedergaard).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer en række ændringer af folkeskoleloven. En del af ændringerne er udmøntning af regeringens handlingsplan »Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner«.
Lovens hovedpunkter er:
- Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin.
- Mulighed for at udskyde tidspunktet for afgivelse af sidste standpunktskarakterer.
- Mulighed for en dårligere karakter ved klage over prøvekarakterer.
- Udvidelse af loft for daglig undervisningstid.
- Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse.
- Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling.
- Etablering af klageadgang til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, for så vidt angår specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
- Ændring af procedure i forbindelse med indbringelse af sager for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning (genvurdering).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.