Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0937

Resumé

Klager – en transportvirksomhed – klagede over indslaget ”Snyd bag rattet” på TV 2 ØST.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, for hvem oplysningerne er krænkende, jf. de vejledende regler for god presseskik punkt A.1 og A.3.

Pressenævnet lægger til grund, at [A] er ansat hos et vikarbureau i Tyskland, og er udlejet til klagers leverandør i Danmark, og at han har kørt den omtalte rute for klager. I programomtalen og i udsendelsen præsenteres han som ”[A], chauffør, [K], Kiel”. Dette kan fejlagtigt give indtryk af, at [A] er ansat hos [K]. Da det imidlertid af udsendelsen i øvrigt fremgår, at [A] er ansat af vognmand [C], der har hyret ham gennem det tyske vikarbureau, finder nævnet ikke grundlag for at udtale sin kritik.

[A] beskylder [K] for at have planlagt en rute, der ikke er i overensstemmelse med køre-hvile­tids­bestemmelserne. TV 2 ØST har forgæves søgt at indhente [K]s kommentarer. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere TV 2 ØST for ikke at kontrollere beskyldningen yderligere. Nævnet bemærker i øvrigt, at det af udsendelsen fremgår, at klager afviser at have noget med den tyske chauffør og hans overtrædelser at gøre.

Advokat Christian Zeeberg Madsen har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en programomtale og udsendelse på TV 2 ØST den 10. december 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 ØST bragte den 10. december 2009 kl. 19.30 en programomtale til indslaget ”Snyd bag rattet”. Af programomtalen fremgik følgende:

Studievært: Og vi begynder med afsløringen af lastbilchauffører, der systematisk snyder med hviletidsregler. Det betyder, at op mod tyve timer bag rattet i de tons tunge lastbiler og en chauffør fortæller til TV 2 ØST, at flere tager hård narkotika for at kunne holde sig vågne i de mange timer på motorvejene.

Speak: Den tyske chauffør her kender godt til stofproblemet.

[Følgende samtale med [A] foregår på engelsk. Gengivelsen er de danske undertekster:]

[A], chauffør, [K], Kiel: Ja helt sikkert.

Speak: Han kører for den store danske transportgigant [K].

[Af skærmbilledet fremgår: [A], [K], KIEL]

[A]: De kunne blive lukket i morgen, hvis myndighederne kiggede på køreordrerne.

Speak: Han har den sidste uge kørt mindst 20 timer, mere end han må. Presset, siger han, af [K].

[A]: Jeg kan ikke køre fra Bruxelles til Kolding på én vagt. Så svarer de, at det kan alle andre. Vi kører den rute hver dag, og når alle andre kan, hvorfor kan du så ikke? Jeg svarer, at jeg kan, men må ikke. Og det ved I også godt.

Reporter: Her i Glostrup ligger [K]’ hovedsæde, der er omdrejningspunkt for 800 lastbiler. Men herindefra vil man altså ikke svare på den kritik, som den tyske chauffør har fremført.”

Samme dag kl. 20.00 sendte TV 2 ØST indslaget ”Snyd bag rattet” i programmet ”Missionen”. Af indslaget fremgik følgende:

Speak: Ingen ved, hvor mange lastbilschauffører, der falder i søvn bag rattet. Men i 2006 blev sanktionerne for at overtræde køre-hviletidsreglerne skærpet kraftigt til bøder helt op til 100.000 kr. Stramningen betød, at antallet af snydere, der blev snuppet i politiets stikprøvekontroller, blev halveret på et år. Fra 1.200 til under 600. Men politiets fangst i 2009 tyder på, at chaufførerne igen er begyndt at gamble med trafiksikkerheden. Omkring 1.000 chauffører har fået bøder eller har mistet kørekortet i år, fordi de har overtrådt køre-hviletidsbestemmelserne. Dvs. at hver tiende lastbil, politiet har stoppet, har kørt for meget eller har ulovlige fejl i kørselsregnskaberne.

På rastepladsen ved Køge/Ølby forsøger jeg at få chaufførerne til at stå frem og give et rigtigt interview.

Anonym chauffør: Jeg er ikke meget for at stå frem for, så risikerer jeg at få min røv på komedie.

Speak: Men så møder jeg en tysk chauffør, der kører flygods.

[Følgende samtale med [A] i udsendelsen foregår på engelsk. Gengivelsen er de danske undertekster:]

Reporter: Vi undersøger, om chaufførerne kører efter reglerne?

Chauffør: I det her firma?

Reporter: Ja.

Chauffør: Nej!

Reporter: Gør de ikke?

[Af skærmbilledet fremgår: [A], [K], KIEL]

Chauffør: Overhovedet ikke. De kunne blive lukket i morgen, hvis myndighederne kiggede på køreordrerne.

Speak: Firmaet, som den tyske chauffør kører for, er den store danske speditør og vognmandsforretning [K], som er bedst kendt for skraldeskandaler flere steder på Sjælland. Chaufføren siger, at [K] presser ham til at køre meget længere, end han egentligt må ifølge reglerne.

[A]: Jeg sagde, at det tog 18 timer med 14 timers kørsel, og I ved, at jeg kun må køre 9 timer. Så svarede de: Bulgarerne kører både billigere og hurtigere.

Speak: Vi vender tilbage til den tyske chauffør senere i programmet.

Speak: På rastepladsen fortæller den tyske chauffør, at han lige har besluttet sig for at stoppe med at køre for den danske transportgigant [K].

[Følgende samtale foregår på engelsk. Gengivelsen er de danske undertekster:]

[A]: Jeg startede sidste søndag, og dette er min sidste dag, jeg kører til terminalen og stiller lastbilen.

[Af skærmbilledet fremgår: [A], [K], KIEL]

Speak: De sidste otte dage har han følt sig stærk presset af transportfirmaets planlæggere og overtrådt køre-hviletidsreglerne utallige gange, fortæller han.

[Følgende samtale foregår på engelsk. Gengivelsen er de danske undertekster:]

[A]: Jeg har kørt i 30 år og fem millioner kilometer uden ulykker. Det er et stort cirkus her. Det bliver værre og værre hver måned.

Reporter: Har du nogen dokumentation?

[A]: Nej, det undgår de. De sender det via Comlog.

Speak: Han har ingen dokumentation for, turene for de kommer over lastbilens satellitsystem. Men han indvilliger i at stå frem med ansigt og navn. Det her er [A] fra Kiel. Han har 30 års erfaring som chauffør, men det er første og også sidste gang, han arbejder for [K], siger han.

[Følgende samtale foregår på engelsk. Gengivelsen er de danske undertekster:]

[A]: Den første aften vil man bare gøre arbejdet godt, og aflevere godset. Men så opdager man, at det er planlagt, og at de er ligeglade.

Reporter: Så det er systematisk snyd?

[A]: Naturligvis.

[Af skærmbilledet ses en lastbil med logoet ”[K]”]

Speak: Jeg kontakter [K] for at få dem til at stille op til et interview og svare på chaufførens påstande.

[B], transportchef, [K]: Ja, vi er ikke interesseret i noget interview. Det er vores holdning til sagen. Men hvis der er en sag. Det ved vi ikke engang om, der er. Men vi vil gerne undersøge, hvad det her det går ud på.

[Af en grafisk oversigt på skærmbilledet fremgår først en firkant med teksten [K], dernæst tre lastbiler, en person og til sidst en firkant med teksten tysk vikarbureau.]

Speak: Transportfirmaet [K] har mindre vognmænd til at køre for sig. [A] er ansat af vognmand [C] fra Rønnede, der igen har hyret ham igennem et tysk vikarbureau. Derfor mener [K] ikke, at de har noget med den tyske chauffør og hans overtrædelse at gøre. Men få timer efter, jeg har ringet til [K] første gang, ringer [A] til mig fra Tyskland. Hans tyske vikarbureau har fået af vide, at hans udtalelser til TV 2 ØST koster. Nu er der ikke mere kørsel til dem fra [K], men både vognmand [C] og [K] benægter, at de har truet [A] og det tyske vikarbureau.

[D], disponent, [C]s Transport: Næ, jeg har lejet ham gennem et bureau i Tyskland.

Reporter: Jamen, har du hørt fra [K]?

[D]: Næ, ikke om det. Altså, jeg taler ikke ret meget med dem, så det har jeg ikke.

Reporter: Nej. Dels så siger han, at det ikke er sikkert, at han kan få sine penge, og dels så siger han, at den vognmand, som han arbejder for, de får ikke mere transport fra [K]. Det er den besked han, har fået i telefonen.

[D]: Jeg kan hverken sige buh eller bæ. Jeg kender ikke til det der. Vi vil gerne finde ud af, hvad det er for en chauffør, vi taler om her.

Speak: Den tyske chauffør [A] hævder, at det store danske transportfirma [K] har presset ham til ikke at overholde køre-hviletidsreglerne.

[Følgende samtale foregår på engelsk. Gengivelsen er de danske undertekster:]

[A]: Men så opdager man, at det er planlagt, og at de er ligeglade.

Reporter: Så det er systematisk snyd?

[A]: Naturligvis.

Speak: Transportfirmaet afviser påstanden, men vil ikke vise os den dokumentation, som helt kunne frikende dem.

Reporter: Her i Glostrup ligger [K]s hovedkvarter, der er omdrejningspunkt for mere end 800 lastbiler i hele Skandinavien. Men herinde fra, der vil man altså ikke svare på den kritik, som den tyske chauffør har fremført.

Speak: Nu har [A] modtaget en kopi af sin kørselsrapport og sendt den til os. De nye kørselssedler, som vi også viser til fagforeningen 3F, dokumenter klart, at [A] flere gange har overtrådt køre-hviletiderne med [K] godset. En tur starter i Belgien klokken to om eftermiddagen. Efter en times kørsel laster han bil i fem timer. Klokken 20 kører han mod Danmark. En natlig køretur, der varer 11 timer i træk uden pause. Klokken syv om morgenen, når han frem til sin destination i Danmark, aflaster i en time, hvorefter han kører yderligere 45 minutter til den rasteplads, hvor han skal holde sit hvil. På det tidspunkt har han arbejdet i næsten 19 timer i træk. Køretiden viser 12 timer og 45 minutter, 25 % mere end det han må ifølge reglerne. Det kan koste ham og vognmanden 7.500 kroner i bøde, hvis han bliver snuppet, og den manglende pause vil give ham en betinget frakendelse af kørekortet.

[E], faglig konsulent, 3F Ringsted: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at sådan nogle vognmænd skulle miste deres vognmandstilladelse. I det øjeblik, man presser så langt udover, eller hvis man gør det systematisk, så bør det have nogle konsekvenser i forhold til vognmandstilladelsen, nøjagtigt som det har over for chaufførernes kørekort.

Speak: På en anden tur kører [A] ifølge kørselsrapporten 12 en halv time i træk. Flere gange i løbet af ugen kravler hans vågne arbejdstid op på 20 timer, før han igen kan lægge sig til at sove. Han står til ubetinget frakendelse af kørekortet for en kørsel, som han mener, [K] kører hver eneste dag.

[Følgende samtale foregår på engelsk. Gengivelsen er de danske undertekster:]

[A]: Jeg kan ikke køre fra Bruxelles til Kolding på én vagt. Så svarer de, at det kan alle de andre. Vi kører den rute hver dag, og når alle andre kan, hvorfor kan du så ikke? Jeg svarer, at jeg godt kan, men må ikke, og det ved I også godt.

Speak: På [A]s kørselspapirer fremgår det tydeligt, at det er speditørerne i [K], der har planlagt turene og altså dem, der medvirker til, at chaufføren overtræder loven. Selv med de nye fremlagte oplysninger fra chaufførens kørselspapirer nægter [K] fortsat at medvirke i denne udsendelse. [A] er tilbage i Tyskland. Han har lige fået job hos en norsk vognmand. Den danske transportbranche er for barsk.

[A]: Det bliver værre hvert år. Jeg ved ikke, hvor det ender.”

Advokat Christian Zeeberg Madsen sendte på vegne af [K] ved e-mail af 10. december 2009 følgende til TV 2 ØST:

”Vores leverandør har på forespørgsel oplyst os, at den tyske chauffør, der har udtalt sig i relation til min klient, er ansat hos et vikarbureau i Tyskland og er udlejet for en kort periode (3.-9. november 2009) til vores leverandør i Danmark (selvstændig vognmand). Chaufførvikaren har således på intet tidspunkt været ansat hos min klient, men har arbejdet for en af min klients leverandører.

Min klient kan således ikke udtale sig om den pågældende chaufførvikars ansættelsesforhold hos tredjemand og kan på ingen måde gøres ansvarlig derfor.

Såfremt Deres/den pågældende chaufførvikars postulater i relation til min klient ikke er fremsat mod bedrevidende, må postulaterne bero på en misforståelse.

Min klients speditionsafdeling har alene én ansat eksportchauffør (dansk nationalitet), og min klients navn og virksomhed har således ingen relevans for Deres påtænkte program i aften kl. 20.00.”

Samme dag svarede TV 2 følgende pr. e-mail:

”Tak for e-mail af d.d.

Jeg skal for en god ordens skyld bekræfte, at jeg har læst Deres klients kommentarer i den vedhæftede fil. Det har dog ikke gjort, at vi stiller os anderledes i forhold til udsendelsen i aften. TV 2 ØST sender derfor programmet, som planlagt på Kanal ØST klokken 20.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

Advokat Christian Zeeberg Madsen har anført, at skærmbilledteksten ”[A], chauffør [K], Kiel” og indslagets samtidige lyd- og billedspor giver et fejlagtigt indtryk af, at [A] er ansat hos klager og dermed underlagt klagers arbejdsgiverbeføjelser. Klager er ikke arbejdsgiver for den pågældende chauffør og har ikke nogen beføjelser over for denne. Beskyldningerne er særligt i sammenhæng med indslagets ukorrekte faktumoplysninger egnet til at giver seerne indtryk af, at klager er ansvarlig for den pågældendes påståede lovbrud. TV 2 ØST har ukritisk viderebragt den tyske chaufførs udokumenterede beskyldning om retsstridige ledelsesinstrukser.

Klager gjorde ved mail af 10. december 2009. TV ØST opmærksom på de ukorrekte oplysninger og beskyldninger inden udsendelsen blev sendt

2.2 TV 2 ØST’s synspunkter

TV 2 ØST har anført, at programmet sætter fokus på lastbilbranchen, hvor chauffører bliver sat til at køre ruter, der ikke er i overensstemmelse med køre-hviletidsbestemmelserne.

I programmet fremgår det, at speditører ansat direkte af klager planlagde, at [A] som vikar for klager skulle køre en rute, der ikke kunne tilbagelægges i henhold til de gældende køre-hviletidsbestemmelser. Klager har med sin planlægning medvirket til, at køre-hviletidsbestemmelserne ikke bliver overholdt. Når det af skærmbilledet fremgår, ”[A], chauffør, [K], Kiel”, er det for at tydeliggøre, at [A] er fra Kiel, og at han er hyret af klager til at køre en rute. Ansættelsesforholdet præciseres i grafikken, hvoraf det også fremgår, at [A] er tysk lastbilschauffør, der arbejder som vikar for en virksomhed, der er hyret af klager. TV 2 ØST har fem gange henvendt sig til klager for at forelægge dem [A]s beskyldning. TV 2 ØST har afvist klagers krav om berigtigelse, da klager har afvist at medvirke i programmet samt fremlægge dokumentation for, at beskyldningen i programmet ikke er korrekt.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Palle Weis, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, for hvem oplysningerne er krænkende, jf. de vejledende regler for god presseskik punkt A.1 og A.3.

Pressenævnet lægger til grund, at [A] er ansat hos et vikarbureau i Tyskland, og er udlejet til klagers leverandør i Danmark, og at han har kørt den omtalte rute for klager. I programomtalen og i udsendelsen præsenteres han som ”[A], chauffør, [K], Kiel”. Dette kan fejlagtigt give indtryk af, at [A] er ansat hos [K]. Da det imidlertid af udsendelsen i øvrigt fremgår, at [A] er ansat af vognmand [C], der har hyret ham gennem det tyske vikarbureau, finder nævnet ikke grundlag for at udtale sin kritik.

[A] beskylder [K] for at have planlagt en rute, der ikke er i overensstemmelse med køre-hviletidsbestemmelserne. TV 2 ØST har forgæves søgt at indhente [K]s kommentarer. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere TV 2 ØST for ikke at kontrollere beskyldningen yderligere. Nævnet bemærker i øvrigt, at det af udsendelsen fremgår, at klager afviser at have noget med den tyske chauffør og hans overtrædelser at gøre.

Afgjort den 22. februar 2010