Den fulde tekst
L 134
Forslag til lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge.
Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 25/2 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/2 10 Tillæg A
1.beh 15/3 10 FF
Betænkning 6/5 10 Tillæg B
2.beh 11/5 10 FF
Tillægsbet 11/5 10
3.beh 18/5 10 FF
Lovf som vedt 18/5 10 Tillæg C
Lov nr 527 af 26. maj 2010
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Magnus Heunicke (S), Kim Christiansen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Henriette Kjær (KF), Bente Dahl (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Formålet med loven er, at der anlægges en ny dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Baggrunden for lovforslaget var, at kapaciteten på jernbanestrækningen mellem København og Ringsted, der er en central del af det danske jernbanenet, var ved at være fuldt udnyttet. Det var derfor nødvendigt at udbygge kapaciteten mellem København og Ringsted, så det blev muligt at tilbyde de rejsende flere togafgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser.
Jernbaneprojektet var en del af transportaftalen af 22. oktober 2009 "En moderne jernbane" og aftalen af 29. januar 2009 om "En grøn transportpolitik" mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA) mod 1 (Mette Gjerskov (S)).