Den fulde tekst
L 139
Forslag til lov om Naviair.
Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 25/2 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/2 10 Tillæg A
1.beh 15/3 10 FF
Betænkning 29/4 10 Tillæg B
2.beh 6/5 10 FF
Tillægsbet 11/5 10 Tillæg B
3.beh 18/5 10 FF
Lovf som vedt 18/5 10 Tillæg C
Lovf optrykt efter 2.beh 6/5 10 Tillæg H
Lov nr 529 af 26. maj 2010.
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Jens Christian Lund (S), Kim Christiansen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Henriette Kjær (KF), Bente Dahl (RV).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU).
Efter 2.beh henvist til Trafikudvalget (TRU).
Loven indebærer, at statsvirksomheden Naviair, der har til opgave at lede fly sikkert og med mindst mulig forsinkelse gennem dansk luftrum, omdannes til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV). Det betyder bl.a., at Naviair i retlig henseende bliver en selvstændig juridisk enhed, der skal ledes af en bestyrelse, og at der afholdes et årligt virksomhedsmøde, der svarer til generalforsamlingen i et aktieselskab.
Hensigten med denne omdannelse er at give Naviair flere frihedsgrader til at agere forretningsmæssigt effektivt i den fremtidige grænseoverskridende udøvelse af luftfartstjeneste. I Europa ses det bl.a. ved etableringen af det fælleseuropæiske luftrum (Single European Sky), der skal medvirke til en sikker, effektiv og mere miljøvenlig drift af lufttrafikstyringen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 106 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL).