Den fulde tekst
L 147
Forslag til lov om ændring af våbenloven og krigsmaterielloven. (Mærkning af skydevåben m.v.).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 25/2 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/2 10 Tillæg A
1.beh 26/3 10 FF
Betænkning 29/4 10 Tillæg B
2.beh 6/5 10 FF
3.beh 11/5 10 FF
Lovf som vedt 11/5 10 Tillæg C
Lov nr 538 af 26. maj 2010
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Karen Hækkerup (S), René Christensen (DF), Kamal Qureshi (SF), Rasmus Jarlov (KF), Lone Dybkjær (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at gennemføre FN's protokol af 31. maj 2001 om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben m.v. Loven indebærer bl.a. en udvidelse af våbenlovens anvendelsesområde, og at der stilles krav til mærkning af skydevåben og ammunition.
.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.