Den fulde tekst
L 146
Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Udvidet adgang for registrerede partnere til adoption og overførsel af forældremyndighed m.v.).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 25/2 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/2 10 Tillæg A
1.beh 16/3 10 FF
Betænkning 22/4 10 Tillæg B
2.beh 29/4 10 FF
3.beh 4/5 10 FF
Lovf som vedt 4/5 10 Tillæg C
Lov nr 537 af 26. maj 2010
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Mogens Jensen (S), René Christensen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Vivi Kier (KF), Lone Dybkjær (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven sidestilles registrerede partnere med ægtefæller i adoptionsmæssig sammenhæng, så registrerede partnere får mulighed for at gennemføre fremmedadoption, familieadoption og stedbarnsadoption efter samme regler, som gælder for ægtefæller.
Loven indeholder desuden konsekvensændringer i lov om børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnepenge.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (Troels Christensen (V), Malou Aamund (V), Sophie Løhde (V), Karsten Lauritzen (V), Mads Rørvig (V), S, SF, RV, EL, LA og Christian H. Hansen (UFG)) mod 54 (V, DF og KF).