Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2 i lov nr. 168 af 12. marts 2008 om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og arveloven (Retsmægling mv.)

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 168 af 12. marts 2008 om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og arveloven bestemmes, at lovens § 2 træder i kraft den 1. marts 2010.

Justitsministeriet, den 25. februar 2010

Lars Barfoed

/ Christina Toftegaard Nielsen