Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg

I medfør af § 10, stk. 1, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009, fastsættes herved følgende fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland:

§ 1. Der tillægges Hovedstaden 49 mandater, heraf 39 kredsmandater og 10 tillægsmandater. Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Københavns Storkreds tillægges 15 kredsmandater

2) Københavns Omegns Storkreds tillægges 12 kredsmandater

3) Nordsjællands Storkreds tillægges 10 kredsmandater

4) Bornholms Storkreds tillægges 2 kredsmandater

Stk. 2. Der tillægges Sjælland-Syddanmark 66 mandater, heraf 50 kredsmandater og 16 tillægsmandater. Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Sjællands Storkreds tillægges 20 kredsmandater

2) Fyns Storkreds tillægges 12 kredsmandater

3) Sydjyllands Storkreds tillægges 18 kredsmandater

Stk. 3. Der tillægges Midtjylland-Nordjylland 60 mandater, heraf 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater. Kredsmandaterne fordeles således på landsdelens enkelte storkredse:

1) Østjyllands Storkreds tillægges 18 kredsmandater

2) Vestjyllands Storkreds tillægges 13 kredsmandater

3) Nordjyllands Storkreds tillægges 15 kredsmandater

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 602 af 13. juni 2007 om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for folketingsvalg, som afholdes fra og med ikrafttrædelsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 5. marts 2010

Bertel Haarder

/ Nicoline Nyholm Miller