Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 60 af 29. januar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2 ændres »dosispakningsgebyrer« til: »dosisekspeditionsgebyrer«.

2. I § 4, stk. 1, ændres »0,254« til: »0,280«.

3. I § 4, stk. 2, ændres »0,076« til: »0,075«.

4. I § 4, stk. 3, ændres »0,138« til: »0,132«.

5. I § 4, stk. 4, ændres »0,096« til: »0,143«.

6. I § 4, stk. 5, ændres »0,017« til: »0,018«.

7. I § 4, stk. 6, ændres »0,077« til: »0,069«.

8. I § 4, stk. 7, ændres »0,982« til: »1,403«.

9. I § 4, stk. 8, ændres »2,107« til: »2,121«.

10. I § 5, stk. 1, ændres »489.000« til: »499.000«.

11. I § 5, stk. 2, ændres »69.000« til: »70.000«.

12. I § 5, stk. 3, nr. 1 ændres »1.414.000« til: »1.442.000«.

13. I § 5, stk. 3, nr. 2 ændres »1.259.000« til: »1.284.000«.

14. I § 5, stk. 3, nr. 3 ændres »1.105.000« til: »1.128.000«.

15. I § 5, stk. 3, nr. 4 ændres »950.000« til: »969.000«.

16. I § 5, stk. 3, nr. 5 ændres »797.000« til: »813.000«.

17. I § 5, stk. 3, nr. 6 ændres »644.000« til: »656.000«.

18. I Bilag 1, »Liste over apoteker, som er omfattet af § 2, stk. 4« slettes »Hamlets Apotek«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for beregning af afgifter og tilskud fra og med januar måned 2010.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 26. februar 2010

Bertel Haarder

/ Dorthe Eberhardt Søndergaard