Den fulde tekst
L 151
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Aktiv beskæftigelsesindsats over for unge, lovfæstelse af voksenlærlingeordningen, forenkling af opgørelse af sammenlagt ledighed m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 3/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/3 10 Tillæg A
1.beh 16/3 10 FF
Betænkning 14/4 10 Tillæg B
2.beh 20/4 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 20/4 10 Tillæg H
3.beh 22/4 10 FF
Lovf som vedt 22/4 10 Tillæg C
Lov nr 431 af 28. april 2010
Ordførere: (1.beh) Ulla Tørnæs (V), Torben Hansen (S), Colette L. Brix (DF), Eigil Andersen (SF), Helle Sjelle (KF), Lone Dybkjær (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at styrke indsatsen for de unge, der har svært ved at komme i uddannelse eller job. Det indebærer bl.a., at de unge skal have hurtigere jobtilbud og bedre mulighed for støtte, og at der skal være større fleksibilitet i tilbud til unge under 30 år og lovfæstelse af voksenlærlingeuddannelsen. Derudover skal der etableres et bedre datagrundlag for indsatsen for de unge - data, som bl.a. kan benyttes af kommunerne.
Lovforslaget udmøntede de dele af aftalen "Flere unge i uddannelse og job", som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 5. november 2009, og som vedrørte Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet. Loven trådte i kraft den 1. maj 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V, S, DF, KF, RV, LA og Christian H. Hansen (UFG)) mod 2 (EL), 11 (SF) stemte hverken for eller imod.