Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

I medfør af § 12 i lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet bestemmes, at loven træder i kraft den 31. marts 2010.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 16. marts 2010

Brian Mikkelsen

/ Jens Lundager