Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0951

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”[Afdød popstjerne] var en syg mand i en købt krop” på ekstrabladet.dk.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [K] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har hun ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[K] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”[Afdød popstjerne] var en syg mand i en købt krop” på ekstrabladet.dk den 10. februar 2010, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

[K] har til støtte for klagen bl.a. anført, at hun ikke selv er nævnt i artiklen, men at alle mennesker fortjener en ordentlig behandling, også afdøde stjerner. Referatet af [popstjernens] obduktionsrapport er ukorrekt og uden hensyntagen til afdøde.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [K] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har hun ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 11. marts 2010