Den fulde tekst
L 159
Forslag til lov om Visitdenmark.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 17/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/3 10 Tillæg A
1.beh 8/4 10 FF
Betænkning 11/5 10 Tillæg B
2.beh 20/5 10 FF
3.beh 27/5 10 FF
Lovf som vedt 27/5 10 Tillæg C
Lov nr 648 af 15. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Thoning (V), Orla Hav (S), Kim Christiansen (DF), Karsten Hønge (SF), Tage Leegaard (KF), Erikanell Asmuss Lorentsen (RV), Per Clausen (EL).
Andre medlemmer: (1.beh) Christian H. Hansen (UFG).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at etablere en mere sammenhængende og effektiv organisering af turismefremmeindsatsen i Danmark.
Der etableres et nyt Visitdenmark, som skal fokusere på at markedsføre og brande dansk turisme i udlandet med henblik på at tiltrække flere turister, der kan øge indtjeningen i turismeerhvervet. Det nye Visitdenmark skal have en mindre og mere forretningsorienteret bestyrelse. Der oprettes en rådgivende nomineringskomité med erhvervets deltagelse, som skal anbefale kandidater til det nye Visitdenmarks bestyrelse. Det er økonomi- og erhvervsministeren, der udpeger bestyrelsen.
Loven indebærer en klarere rolle- og ansvarsfordeling mellem de offentlige turismeaktører i Danmark på nationalt, regionalt og kommunalt niveau samt en styrket tværgående koordination af den offentlige turismefremmeindsats.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og Christian H. Hansen (UFG)) mod 2 (EL); 1 (Jørgen Poulsen (RV)) stemte hverken for eller imod.
Jørgen Poulsen (RV) stemte ved en fejl hverken for eller imod.