Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve

I medfør af færdselslovens § 61, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 5. oktober 2009, fastsættes:

§ 1. Indehavere af et udenlandsk kørekort udstedt uden for EU og EØS eller et kørekort udstedt på baggrund af et sådant kørekort kan få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort, uden at den pågældende består en kontrollerende køreprøve, hvis det udenlandske kørekort er udstedt i:

1) Australian Capital Territory,

2) Brasilien,

3) Japan,

4) kinesisk Taipei (Taiwan),

5) Republikken Korea (Sydkorea),

6) Rusland,

7) Schweiz eller

8) Ukraine.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 546 af 11. juni 2009 om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve.

Justitsministeriet, den 18. marts 2010

Lars Barfoed

/ Freja Sine Thorsboe