Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Generelle jagttider

Kapitel 2   Lokale jagttider

Kapitel 3   Andre bestemmelser

Kapitel 4   Straf og ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.1)

I medfør af § 3, stk. 2 og 3, § 4, stk. 2, § 7, stk. 1, § 20, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 21. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle jagttider

§ 1. Under hensyntagen til principperne i fuglebeskyttelsesdirektivets2)art. 7, ha­bi­tat­di­rek­ti­vets3)artikel 12 og 14 og til principperne i kapitel 2 i lov om jagt og vildtforvaltning gælder følgende jagttider for de vildtarter, der er nævnt nedenfor:

1)
Hovdyr:
 
 
Kronhjort
01.09-31.01
 
Kronhind og kalv
01.10-31.01
 
Dåhjort
01.09-31.01
 
Då og Kalv
01.10-31.01
 
Sikahjort
01.09-31.01
 
Sikahind og kalv
01.10-31.01
 
Råbuk
16.05-15.07
   
og 01.10-15.01
 
Rå og lam
01.10-15.01
 
Muflonvædder
01.09-31.01
 
Muflonfår og lam
01.10-31.01
 
Vildsvin, orne
01.09-31.01
 
Vildsvin, so og grise
01.10-31.01
     
2)
Rovdyr:
 
 
Ræv
01.09-31.01
 
Husmår
01.09-31.01
     
3)
Gnavere:
 
 
Hare
01.10-15.12
 
Vildkanin
01.09-31.01
     
4)
Andefugle:
 
 
Grågås
01.09-31.12
 
Blisgås
01.09-31.12
 
Sædgås
01.09-31.12
 
Kortnæbbet gås
01.09-31.12
 
Gråand
01.09-31.12
 
Atlingand
01.09-31.12
 
Krikand
01.09-31.12
 
Spidsand
01.09-31.12
 
Pibeand
01.09-31.12
 
Skeand
01.09-31.12
 
Knarand
01.09-31.12
 
Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden
01.01-15.01
 
Canadagås
01.09-31.01
     
 
Taffeland
01.10-31.01
 
Troldand
01.10-31.01
 
Bjergand
01.10-31.01
 
Hvinand
01.10-31.01
 
Havlit
01.10-31.01
 
Havlit på fiskeriterritoriet uden for EF-fuglebeskyttelsesområdernedesuden
01.02-15.02
 
Ederfugl hun
01.10-15.01
 
Ederfugl han
01.10-31.01
 
Ederfugl han på fiskeriterritoriet uden for EF-fuglebeskyttelsesområderne desuden
01.02-15.02
 
Sortand
01.10-31.01
 
Sortand på fiskeriterritoriet uden for EF-fuglebeskyttelsesområdernedesuden
01.02-15.02
 
Fløjlsand
01.10-31.01
 
Fløjlsand på fiskeriterritoriet uden for EF-fuglebeskyttelsesområdernedesuden
01.02-15.02
 
Stor skallesluger
01.10-31.01
 
Toppet skallesluger
01.10-31.01
     
5)
Hønsefugle:
 
 
Agerhøne
16.09-31.10
 
Fasanhane
01.10-31.01
 
Fasanhøne
16.10-31.12
     
6)
Vandhøns:
 
 
Blishøne
01.09-31.01
     
7)
Vadefugle:
 
 
Dobbeltbekkasin
01.09-31.12
 
Skovsneppe
01.10-15.01
     
8)
Mågefugle:
 
 
Sildemåge
01.09-31.01
 
Sølvmåge
01.09-31.01
 
Svartbag
01.09-31.01
     
9)
Duer:
 
 
Ringdue
01.10-31.01
 
Tyrkerdue
01.11-31.12
     
10)
Kragefugle:
 
 
Husskade
01.09-31.01
 
Krage
01.09-31.01

Kapitel 2

Lokale jagttider

§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1 gælder følgende jagttider for visse vildtarter i de områder, der er nævnt nedenfor:

1)
Den del af fiskeriterritoriet, der ligger syd for breddegraden 55 gr. 40' N:
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
     
 
og den del af fiskeriterritoriet, der ligger syd for breddegraden 56 gr. Nog øst for længdegraden 10 gr. 50’ Ø:
     
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
Svartbag
01.11-31.01
     
2)
Region Hovedstaden:
     
 
Kronhjort, kronhind og kalv
16.11-30.11
     
 
Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune og Ishøj Kommune:
 
     
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
Sølvmåge
01-11-31.01
 
Svartbag
01.11-31.01
     
 
Bornholms Kommune:
 
 
Ræv
ingen jagttid
 
Hare
01.10-31.12
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
Svartbag
01.11-31.01
     
3)
Region Sjælland:
 
     
 
Kronhjort
01.10-31.01
     
 
Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune,Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
     
 
Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
Svartbag
01.11-31.01
     
 
Øen Sejerø:
 
 
Råbuk
16.05-15.06 og 16.12-15.01
 
Rå og lam
16.12-15.01
 
Hare
01.11-15.12
 
Agerhøne
16.10-31.10
 
Fasanhane
01.11-15.01
 
Fasanhøne
16.11-30.11
     
 
Øen Fejø:
 
 
Hare
16.10-15.12
 
Fasanhane
16.10-30.11
 
Fasanhøne
16.10-31.10
     
 
Øen Femø:
 
 
Hare
01.11-15.12
 
Fasanhane
16.10-31.12
 
Fasanhøne
01.11-02.11
 
Agerhøne
ingen jagttid
     
 
Øen Nyord:
 
 
Råbuk, rå og lam
ingen jagttid
 
Hare
16.10-31.10
 
Agerhøne
16.10-31.10
 
Fasanhane
16.10-31.12
 
Fasanhøne
16.10-31.10
     
4)
Region Syddanmark:
 
     
 
Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune, den del derligger syd for motorvejen mellem Esbjerg og Kolding:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
     
 
Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
     
 
Åbenrå Kommune, den del, der ligger øst for motorvej E45:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
     
 
Kommunerne på Fyn samt Langelands Kommune, Ærø Kommune, Sønderborg Kommune, Åbenrå Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune:
 
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
     
 
Øen Langeland
 
 
Dåhjort
01.12-31.01
 
01.01-31.01
     
 
Øen Lyø:
 
 
Råbuk, rå og lam
01.10-15.10
     
 
Øen Strynø:
 
 
Hare
ingen jagttid
 
Fasanhane
1. og 2. lørdag i oktober,
 
1. og 2. lørdag i november
 
samt alle lørdage i december
 
Fasanhøne 1. og 2. lørdag i november
     
 
Øen Ærø:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
Råbuk
16.06-30.06
 
og 01.11-07.11
 
Rå og lam
01.11-07.11
 
Hare
01.10-31.10
 
Fasanhøne
16.10-31.10
     
 
Nordfyns Kommune samt den del af fiskeriterritoriet, der indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Nordfyn:
 
 
Blisgås
ingen jagttid
     
 
Øen Als:
 
 
Råbuk
16.05-15.07
 
og 01.11-31.12
 
Rå og lam
01.11-31.12
 
Hare
01.11-15.12
 
Fasanhane
01.11-31.12
 
Fasanhøne
01.11-31.12
 
Skovsneppe
01.11-31.12
     
 
Halvøen Kegnæs:
 
 
Som for øen Als, dog råbuk, rå og lam
ingen jagttid
     
 
Øen Rømø:
 
 
Kronhjort, kronhind og kalv
ingen jagttid
     
 
Øen Mandø:
 
 
Råbuk
ingen jagttid
 
Rå og lam
ingen jagttid
 
Agerhøne
ingen jagttid
     
5)
Region Midtjylland:
 
     
 
Viborg Kommune og Skive Kommune:
 
 
Sædgås
ingen jagttid
     
 
Lemvig Kommune, Struer Kommune (bortset fra øen Thyholm), Holstebro Kommune, Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
     
 
Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune:
 
 
Spidshjort af kronvildt
ingen jagttid
     
 
Øen Endelave:
 
 
Råbuk
01.10-08.10
 
Rå og lam
08.10
 
Hare
ingen jagttid
 
Agerhøne
ingen jagttid
     
     
6)
Region Nordjylland:
 
     
 
Sædgås
ingen jagttid
     
 
Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og vest for hovedvejen mellem Ålborg og Løkken:
 
 
Kronhjort, kronhind og kalv
01.11-31.01
 
Dåvildt
ingen jagttid
     
 
Den del af regionen, der ligger nord for landevejen Frederikshavn –Hjørring-Løkken:
 
 
Kronhjort, kronhind og kalv
01.11-31.12
     
 
Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og øst for hovedvejen mellem Ålborg og Løkken og syd for Frederikshavn-Hjørringvejen:
 
 
Kronhjort
01.12-15.12
 
Kronhind og kalv
ingen jagttid

Kapitel 3

Andre bestemmelser

§ 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

§ 4. Retten til at jage ande- og vadefugle, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år.

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan under iagttagelse af habitatdirektivets art. 16 og fuglebeskyttelsesdirektivets art. 9 tillade fravigelser fra bestemmelserne i §§ 1-3. Tilladelsen kan gives på vilkår.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straf og ikrafttræden

§ 6. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder §§ 3 og 4 med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 152 af 20. februar 2004 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. ophæves.

Miljøministeriet, den 27. juni 2007

Connie Hedegaard

/ Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen) med senere ændringer af konventionens lister, dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1) som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20, november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408) og dele af Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 (EU-Tidende nr. L 363 side 0368 - 0408).

2) Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF).

3) Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF).