Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0961

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Hun vil dyrke sex for penge” på tv2.dk og sprogbrugen på TV 2/News og TV 2.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da klager efter det oplyste ikke selv er direkte eller indirekte nævnt, har klageren ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2.

[K] har klaget til Pressenævnet over sprogbrugen på TV 2/News og TV 2 samt over artiklen ”Hun vil dyrke sex for penge” på tv2.dk den 2. marts 2010, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

Pressen måtte ikke høre pigens forklaringSexakten eller voldtægten foregik på handicaptoilettet på Fredericia Banegård, men at det skete på frivillig basis, forklarede han. Han tilbød hende endda at gå ud, hvis hun ikke havde lyst.

Da den 16-årige piges forklaring skulle læses op i retten, blev pressen gennet ud af retslokalet.

Pigen er stadig den forurettede i sagen, men hun er efter videoen er blevet offentliggjort blevet sigtet for falsk vidneforklaring i retten og for falsk anmeldelse. Dommen i sagen ventes at falde i morgen, hvor pigen også skal svare på anklagerne om falsk anmeldelse.”

I tilknytning til artiklen var indsat et tv-klip om samme. I klippet omtaltes den nu 16-årige som ”pigen”.

[K] har til støtte for klagen bl.a. anført, at tv-kanalerne under det statsligt ejede aktieselskab TV 2│DANMARK A/S mangler evnen til at orientere om sagen på en saglig måde. Klager er som borger medejer af TV 2 og kan ikke blot lade være med se læse, hvad de skriver. Klager har videre anført, at den 16-årige i flere tilfælde er omtalt som ”kvinde”, selvom hun er 16 år og var 14 år, da episoden fandt sted.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da klager efter det oplyste ikke selv er direkte eller indirekte nævnt, har klageren ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 24. marts 2010