Den fulde tekst
L 197
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år. (Ændring af aldersgrænsen for salg af alkohol m.v.).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 26/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 26/3 10 Tillæg A
1.beh 26/4 10 FF
Betænkning 27/5 10 Tillæg B
2.beh 1/6 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 1/6 10 Tillæg H
3.beh 3/6 10 FF
Lovf som vedt 3/6 10 Tillæg C
Lov nr 707 af 25. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Sophie Løhde (V), Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Karl H. Bornhøft (SF), Vivi Kier (KF), Lone Dybkjær (RV), Per Clausen (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at aldersgrænsen for butikssalg af alkohol med en alkoholprocent på 16,5 og derover hæves fra 16 til 18 år.
Aldersgrænsen for at indføre drikkevarer med en alkoholprocent på mellem 1,2 og 16,4 fra et andet EU-land er 16 år, mens man skal være 18 år for at indføre drikkevarer med en alkoholprocent på over 16,5.
I det fremsatte lovforslag måtte man ikke sælge alkohol med en højere styrke end 7 pct. til unge mellem 16 og 18 år. Ændringen kom ind ved vedtagelsen af ændringsforslag fra indenrigs- og sundhedsministeren til 2. behandling.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, SF, KF og RV) mod 3 (EL og LA); 1 Christian H. Hansen (UFG)) stemte hverken for eller imod.