Den fulde tekst
L 179
Forslag til lov om ændring af færdselsloven og straffeloven. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 26/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 26/3 10 Tillæg A
1.beh 12/4 10 FF
Betænkning 27/5 10 Tillæg B
2.beh 1/6 10 FF
Tillægsbet 1/6 10 Tillæg B
Lovf optrykt efter 2.beh 1/6 10 Tillæg H
3.beh 3/6 10 FF
Lovf som vedt 3/6 10 Tillæg C
Lov nr 716 af 25. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Flemming Møller Mortensen (S), Kim Christiansen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Lone Dybkjær (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Hovedformålet med loven er at forbedre færdselssikkerheden gennem strafskærpelser på færdselsområdet og præventive foranstaltninger, der retter sig mod trafikanter, som groft tilsidesætter hensynet til andre i trafikken.
Strafferammen for diverse lovovertrædelser udvides, bl.a. forhøjes straffen for særlig hensynsløs kørsel fra 10-14 dages fængsel til 30-40 dages fængsel, selv om kørslen ikke har resulteret i personskade, og straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med spirituskørsel, narkokørsel eller særlig hensynsløs kørsel forhøjes fra 10-12 måneders fængsel til 16-18 måneders fængsel.
Blandt andre tiltag omfatter loven også mulighed for frakendelse af førerretten ved særlig grove hastighedsoverskridelser.
Desuden forenkles sagsbehandlingen på området.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer.