Den fulde tekst
L 196
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse).
Af undervisningsministeren (Tina Nedergaard (V)).
Fremsat skr 26/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 26/3 10 Tillæg A
1.beh 22/4 10 FF
Betænkning 18/5 10 Tillæg B
2.beh 25/5 10 FF
Tillægsbet 1/6 10 Tillæg B
3.beh 3/6 10 FF
Lovf som vedt 3/6 10 Tillæg C
Lov nr 640 af 14. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Christine Antorini (S), Bent Bøgsted (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Rasmus Jarlov (KF), Marianne Jelved (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Tina Nedergaard).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Lovforslaget udmøntede en aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Loven indebærer, at en kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om henvisning af elever til 10.-klasses-undervisning på institutionen.
Loven indebærer også, at kommunalbestyrelsen kan tilbyde en 10.-klasses-ordning, hvorefter et 10.-klasses-forløb sammensættes af først 20 uger i folkeskolen eller den kommunale ungdomsskole og dernæst 20 uger på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 106 stemmer.