Den fulde tekst
L 200
Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Stråmandsudlejning og Grundejernes Investeringsfond m.v.).
Af socialministeren ().
Fremsat skr 26/3 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 26/3 10 Tillæg A
1.beh 20/4 10 FF
Betænkning 20/5 10 Tillæg B
2.beh 25/5 10 FF
3.beh 4/6 10 FF
Lovf som vedt 4/6 10 Tillæg C
Lovf optrykt efter 2.beh 25/5 10 Tillæg H
Lov nr 632 af 11. juni 2010.
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Thomas Jensen (S), Anita Knakkergaard (DF), Nanna Westerby (SF), Vivi Kier (KF), Jørgen Poulsen (RV).
Ministre: (1.beh) socialministeren.
Efter 1.beh henvist til Boligudvalget (BOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at forhindre den såkaldte stråmandsudlejning, der er en utilsigtet virkning af den gældende fortolkning af erhvervslejelovens anvendelse. Loven indebærer en afklaring af retsstillingen på området og sikrer en ligestilling af lejeforhold, således at der ikke skelnes mellem, at en bolig udlejes til beboelse eller med henblik på fremleje til beboelse. Dette skal forhindre, at udlejere kan omgå lejelovens regler om lejefastsættelse for lejeboliger.
Loven har endvidere til formål at smidiggøre Grundejernes Investeringsfonds administration og at ophæve overflødige regler om fondens långivning.
Loven trådte i kraft den 1. juli 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.