Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0008
 
32006L0039
 
32006L0064
 
32006L0074
 
32006L0131
 
32006L0132
 
32006L0133
 
32006L0134
 
32006L0135
 
32006L0136
 
32007L0006
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2003, bekendtgørelse nr. 404 af 25. maj 2004, bekendtgørelse nr. 432 af 29. maj 2005, bekendtgørelse nr. 1481 af 16. december 2005, bekendtgørelse nr. 469 af 22. maj 2006, bekendtgørelse nr. 924 af 4. september 2006 og senest ved bekendtgørelse nr. 1273 af 3. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 56, stk. 2, nr. 1, indsættes som 2. pkt. :

»Hvis et aktivstof anmeldes til vurdering inden for mere end en produkttype, udgør gebyret 1.300.000 kr. for den første produkttype og 500.000 kr. for hver af de efterfølgende produkttyper.«

2. I § 56, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Hvis et aktivstof anmeldes til vurdering inden for mere end en produkttype, betales dog 10.000 kr. for hver produkttype.«

3. Bilag 7 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 9 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. juni 2007.

Miljøministeriet, den 14. juni 2007

Connie Hedegaard

/Helge AndreasenBilag 1

»Bilag 7

Aktivstoffer, som er optaget på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

Acetamiprid 1)

Acibenzolar-s-methyl 2)

Alpha-cypermethrin 3)

Amitrol 4)

Ampelomyces quisqualis 5)

Azimsulfuron 6)

Azoxystrobin 7)

Bacillus subtilis 8)

Benalaxyl3)

Bentazon 9)

Benzoesyre 10)

Beta-cyfluthrin 11)

Bifenazat 12)

Bromoxynil3)

Carbendazim 13)

Carfentrazonethyl 14)

Chlorothalonil 15)

Chlorotoluron15)

Chlorpropham 16)

Chlorpyrifos 17)

Chlorpyrifos-methyl17)

Cinidon-ethyl 18)

Clodinafop 19)

Clopyralid 20)

Clothianidin 21)

Coniothyrium minitans 22)

Cyazofamid 23)

Cyclanilid2)

Cyfluthrin11)

Cyhalofop-butyl18)

Cypermethrin15)

Cyprodinil20)

2,4-D 24)

2,4-DB11)

Daminozid15)

Deltamethrin 25)

Desmedipham3)

Dichlorprop-P 26)

Dimethenamid-p 27)

Dimoxystrobin 28)

Dinocap 29)

Diquat4)

Esfenvalerat 30)

Ethofumesat 31)

Ethoxysulfuron23)

Etoxazol 32)

Famoxadon18)

Fenamidon14)

Fenarimol 33)

Ferriphosphat2)

Fenhexamid 34)

Flazasulfuron10)

Florasulam18)

Flufenacet27)

Flumioxazin 35)

Flupyrsulfuron-methyl 36)

Fluroxypyr 37)

Flurtamon27)

Flusilazol 38)

Foramsulfuron23)

Forchlorfenuron 39)

Fosetyl20)

Fosthiazat27)

Gliocladium catenulatum5)

Glyphosat 40)

Imazalil 41)

Imazamox23)

Imazosulfuron 42)

Indoxacarb39)

Iodosulfuron27)

Ioxynil3)

Iprodion11)

Iprovalicarb 43)

Isoproturon 44)

Isoxaflutol14)

Kresoxim-methyl 45)

Lambda-cyhalothrin 46)

Laminarin42)

Linuron11)

1-Methylcyclopropen 47)

Maleinhydrazid11)

Mancozeb17)

Maneb17)

MCPA 48)

MCPB48)

Mechlorprop (mecoprop) 49)

Mechlorprop-P (mecoprop-P)49)

Mepanipyrim 50)

Mesosulfuron 51)

Mesotrion14)

Metalaxyl-M18)

Metconazol26)

Methamidophos 52)

Methoxyfenozid42)

Metiram17)

Metrafenon8)

Metsulfuron-methyl 53)

Milbemectin12)

Molinat 54)

Oxadiargyl23)

Oxamyl 55)

Oxasulfuron23)

Paecilomyces-fumosoroseus 56)

Paraquat 57)

Pendimethalin11)

Pethoxamid21)

Phenmedipham3)

Picolinafen18)

Picoxystrobin27)

Pirimicarb19)

Procymidon 58)

Prohexadion-calcium 59)

Propiconazol49)

Propineb 60)

Propoxycarbazon 61)

Propyzamid60)

Prosulfuron43)

Pseudomonas chlororaphis 62)

Pymetrozin2)

Pyraclostrobin10)

Pyraflufen-ethyl2)

Pyridat4)

Pyrimethanil26)

Quinoxyfen 63)

Rimsulfuron19)

Silthiofam27)

S-metolachlor42)

Spinosad8)

Spiroxamin 64)

Sulfosulfuron43)

Tepraloxydim32)

Thiabendazol4)

Thiacloprid1)

Thiamethoxam8)

Thifensulfuron-methyl40)

Thiophanat-methyl15)

Thiram54)

Tolclofos-methyl19)

Tolylfluanid 65)

Triasulfuron 66)

Tribenuron 67)

Triclopyr26)

Trifloxystrobin14)

Trinexapac20)

Triticonazol19)

Warfarin 68)

Ziram54)

Zoxamid51)


1) Kommissionens direktiv 2004/99/EF af 1. oktober 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage acetamiprid og thiacloprid som aktive stoffer.

2) Kommissionens direktiv 2001/87/EF af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

3) Kommissionens direktiv 2004/58/EF af 23. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil og phenmedipham som aktive stoffer.

4) Kommissionens direktiv 2001/21/EF af 5. marts 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af amitrol, diquat, pyridat og thiabendazol som aktive stoffer.

5) Kommissionens direktiv 2005/2/EF af 19. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Ampelomyces quisqualis og Gliocladium catenulatum som aktive stoffer.

6) Kommissionens direktiv 1999/80/EF af 28. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

7) Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

8) Kommissionens direktiv 2007/6/EF af 14. februar 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad og thiamethoxam som aktive stoffer.

9) Kommissionens direktiv 2000/68/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (bentazon) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

10) Kommissionens direktiv 2004/30/EF af 10. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage benzoesyre, flazasulfuron og pyraclostrobin som aktive stoffer.

11) Kommissionens direktiv 2003/31/EF af 11. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 2,4-DB, beta-cyfluthrin, cyfluthrin, iprodion, linuron, maleinhydrazid og pendimethalin som aktive stoffer.

12) Kommissionens direktiv 2005/58/EF af 21. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bifenazat og milbemectin som aktive stoffer.

13) Kommissionens direktiv 2006/135/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage carbendazim som aktivstof.

14) Kommissionens direktiv 2003/68/EF af 11. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon og isoxaflutol som aktive stoffer.

15) Kommissionens direktiv 2006/76/EF af 22. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår specifikationen af det aktive stof chlorothalonil.

16) Kommissionens direktiv 2004/20/EF af 2. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpropham som aktivt stof.

17) Kommissionens direktiv 2005/72/EF af 21. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb og metiram som aktive stoffer.

18) Kommissionens direktiv 2002/64/EF af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

19) Kommissionens direktiv 2006/39/EF af 12. april 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl og triticonazol som aktive stoffer.

20) Kommissionens direktiv 2006/64/EF af 18. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clopyralid, cyprodinil, fosetyl og trinexapac som aktive stoffer.

21) Kommissionens direktiv 2006/41/EF af 7. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clothianidin og pethoxamid som aktive stoffer.

22) Kommissionens direktiv 2003/79/EF af 13. august 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Coniothyrium minitans som aktivt stof.

23) Kommissionens direktiv 2003/23/EF af 25. marts 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer.

24) Kommissionens direktiv 2001/103/EF af 28. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af 2,4-dichlorphenoxyeddikesyre (2,4-D) som aktivt stof.

25) Kommissionens direktiv 2003/5/EF af 10. januar 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage deltamethrin som aktivt stof.

26) Kommissionens direktiv 2006/74/EØF af 21. august 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dichlorprop-P, metconazol, pyrimethanil og triclopyr som aktive stoffer.

27) Kommissionens direktiv 2003/84/EF af 25. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flurtamon, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazat og silthiofam som aktive stoffer.

28) Kommissionens direktiv 2006/75/EF af 11. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dimoxystrobin som aktivt stof.

29) Kommissionens direktiv 2006/136/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dinocap som aktivstof.

30) Kommissionens direktiv 2000/67/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (esfenvalerat) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

31) Kommissionens direktiv 2002/37/EF af 3. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med henblik på optagelse af ethofumesat som aktivt stof.

32) Kommissionens direktiv 2005/34/EF af 17. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage etoxazol og tepraloxydim som aktive stoffer.

33) Kommissionens direktiv 2006/134/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fenarimol som aktivstof.

34) Kommissionens direktiv 2001/28/EF af 20. april 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af KBR 2738 (fenhexamid) som aktivt stof.

35) Kommissionens direktiv 2002/81/EF af 10. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flumioxazin som aktivt stof.

36) Kommissionens direktiv 2001/49/EF af 28. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som aktivt stof.

37) Kommissionens direktiv 2000/10/EF af 1. marts 2000 om optagelse af et aktivt stof (fluroxypyr) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

38) Kommissionens direktiv 2006/133/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flusilazol som aktivstof.

39) Kommissionens direktiv 2006/10/EF af 27. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage forchlorfenuron og indoxacarb som aktive stoffer.

40) Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af glyphosat og thifensulfuron-methyl som aktive stoffer.

41) Kommissionens direktiv 97/73/EF af 15. december 1997 om indsættelse af et aktivt stof (imazalil) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

42) Kommissionens direktiv 2005/3/EF af 19. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid og s-metolachlor som aktive stoffer.

43) Kommissionens direktiv 2002/48/EF af 30. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage iprovalicarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer.

44) Kommissionens direktiv 2002/18/EF af 22. februar 2002 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af isoproturon som et aktivt stof.

45) Kommissionens direktiv 1999/1/EF af 21. januar 1999 om indsættelse af et aktivt stof (kresoxim-methyl) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

46) Kommissionens direktiv 2000/80/EF af 4. december 2000 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-cyhalothrin).

47) Kommissionens direktiv 2006/19/EF af 14. februar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 1-methylcyclopropen som aktivt stof.

48) Kommissionens direktiv 2005/57/EF af 21. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage MCPA og MCPB som aktive stoffer.

49) Kommissionens direktiv 2003/70/EF af 17. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mecoprop, mecoprop-P og propiconazol som aktive stoffer.

50) Kommissionens direktiv 2004/62/EF af 26. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mepanipyrim som aktivt stof.

51) Kommissionens direktiv 2003/119/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mesosulfuron, propoxycarbazon og zoxamid som aktive stoffer.

52) Kommissionens direktiv 2006/131/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage methamidophos som aktivstof.

53) Kommissionens direktiv 2000/49/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (metsulfuron-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

54) Kommissionens direktiv 2003/81/EF af 5. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage molinat, thiram og ziram som aktive stoffer.

55) Kommissionens direktiv 2006/16/EF af 7. februar 2006 ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage oxamyl som aktivt stof.

56) Kommissionens direktiv 2001/47/EF af 25. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af Paecilomyces fumosoroseus som aktivt stof.

57) Kommissionens direktiv 2003/112/EF af 1. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage paraquat som aktivt stof.

58) Kommissionens direktiv 2006/132/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage procymidon som aktivstof.

59) Kommissionens direktiv 2000/50/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (prohexadion-calcium) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

60) Kommissionens direktiv 2003/39/EF af 15. maj 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage propineb og propyzamid som aktive stoffer.

61) Kommissionens direktiv 2006/45/EF af 16. maj 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår specifikationen af det aktive stof propoxycarbazon.

62) Kommissionens direktiv 2004/71/EF af 28. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Pseudomonas chlororaphis som aktivt stof.

63) Kommissionens direktiv 2004/60/EF af 23. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage quinoxyfen som aktivt stof.

64) Kommissionens direktiv 1999/73/EF af 19. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (spiroxamin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

65) Kommissionens direktiv 2006/6/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tolylfluanid som aktivt stof.

66) Kommissionens direktiv 2000/66/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (triasulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

67) Kommissionens direktiv 2005/54/EF af 19. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tribenuron som aktivt stof.

68) Kommissionens direktiv 2006/5/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage warfarin som aktivt stof.Bilag 2

»Bilag 9

Aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet.

Stof

Forbud mod salg

Forbud mod anvendelse

Acephat 1)

Efter 25. marts 2003

Efter 25. september 2003

Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens forordning nr. 2076/2002, jf. bekendtgørelsens bilag 9 a, med mindre der er angivet en særlig frist nedenfor. 2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004, jf. bilag 9 b, 3)  undtagen Flamprop-M

Efter 15. juni 2005

Efter 15. juni 2005

Alachlor 4)

Efter 18. juni 2007

Efter 18. juni 2008

Aldicarb 5)

Efter 31. december 2003

Efter 30. juni 2004

Amitraz 6)

Efter 12. februar 2004

Efter 12. august 2004

Ammoniumsulfamat 7)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Atrazin 8)

Efter 10. marts 2004

Efter 10. september 2004

Azafenidin 9)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Azaconazol2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Azinphos-ethyl 10)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Benomyl 11)

Efter 30. juni 2003

Efter 30. juni 2003.

Bensultap2)

Efter 31. december 2003

Efter 30. juni 2004

Bioallethrin2)

Efter 30. juni 2003

Efter 31. december 2003

Bioresmethrin2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Butoxycarboxim2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Chlorfenapyr 12)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Chlorfenvinphos2) til brug i hovedkål og blomsterkål

Efter 30. september 2007

Efter 31. december 2007

Godkendte anvendelser af chlorfenvinphos i øvrigt

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Chlozolinat 13)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Cyhalothrin 14)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Dichlorophen 15)

Efter 14. januar 2006

Efter 30. september 2006

Dichlorprop2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Dimethenamid 16)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Dinoterb 17)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

DNOC 18)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Endosulfan 19)

Efter 2. juni 2006

Efter 2. juni 2007

Etrimfos2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Furathiocarb2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Fentin acetat 20)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Fentin hydroxide 21)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Fenpropathrin2)

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Fenthion 22)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Fenvalerat 23)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Ferbam10)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Flamprop-M3)

Efter 15. juni 2005

Efter 15. september 2005

Haloxyfop2) til brug i såbede med prydplanter og frøgræsmarker med rødsvingel.

Efter 30. september 2007

31. december 2007

Godkendte anvendelse af haloxyfob i øvrigt.

Efter 1. september 2003

Efter 31. december 2003

Hexaconazol7)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

8-hydroxyquinolin7)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Imazamethabenz15)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Kasugamycin15)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Lindan 24)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Mefluidid 25)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Metalaxyl 26)

Efter 2. maj 2003

Efter 2. november 2003

Methabenzthiazuron 27)

Efter 25. oktober 2006

Efter 25. oktober 2007

Monolinuron 28)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Naled 29)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Natriumsølvthiosulfat2) til brug i afskårne blomster og potteplanter.

Efter 30. september 2007

31. december 2007

Godkendte anvendelser af natriumsølvthiosulfat i øvrigt.

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Natriumtetrathiocarbonat7)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Parathion 30)

Efter 30. juni 2003

Efter 30. juni 2003

Parathion-methyl 31)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Permethrin 32)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Phosalon 33)

Efter 22. juni 2007

Efter 31. december 2007

Phoxim2)

Efter 30. august 2003

Efter 31. december 2003

Polyoxin15)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Propham 34)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Pyrazophos 35)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Quintozen 36)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Simazin 37)

Efter 10. juni 2005

Efter 10. september 2005

Tecnazen 38)

Efter 31. januar 2002

Efter 1. maj 2002

Tjæresyre15)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Triazamat 39)

Ikke været godkendt

Ikke været godkendt

Triforin2) til brug i æbler, pærer, solbær, ribs, stikkelsbær

Efter 30. september 2007

Efter 30. september 2007

Godkendte anvendelser af Triforin i øvrigt.

Efter 31. august 2003

Efter 31. december 2003

Zineb 40)

Efter 31. juni 2003

Efter 31. juni 2003.

«


1) Kommissionens beslutning (2003/219/EF) af 25. marts 2003 om afvisning af at indsætte acephat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

2) Aktive stoffer, optaget på Kommissionens forordning nr. 2076/2002, og som er eller inden for de seneste 5 år har været godkendt i Danmark, er blevet nævnt specifikt i bilaget og har fået tildelt særlige salgs- og anvendelsesfrister.

3) Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004 om ikke-optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.

4) Kommissionens beslutning (2006/966/EF) af 18. december 2006 om afvisning af at optage alachlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

5) Rådets beslutning (2003/199/EF) af 18. marts 2003 om afvisning af at indsætte aldicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

6) Kommissionens beslutning (2004/141/EF) af 12. februar 2004 om afvisning af at optage amitraz i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

7) Kommissionens beslutning (2006/797/EF) af 22. november 2006 om afvisning af at optage ammoniumsulfamat, hexaconazol, natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer.

8) Kommissionens beslutning (2004/248/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage atrazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

9) Kommissionens beslutning (2002/949/EF) af 4. december 2002 om afvisning af at indsætte azafenidin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

10) Kommissionens beslutning (95/276/EF) af 13. juli 1995 om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ferbam og azinphos-ethyl som aktivstoffer.

11) Kommissionens beslutning (2002/928/EF) af 26. november 2002 om afvisning af at optage benomyl på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

12) Kommissionens beslutning (2001/697/EF) af 5. september 2001 om afvisning af at indsætte chlorfenapyr i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

13) Kommissionens beslutning (2000/626/EF) af 13. oktober 2000 om afvisning af at indsætte chlozolinat i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

14) Kommissionens beslutning (94/643/EF) af 12. september 1994 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyhalothrin som aktivt stof.

15) Kommissionens beslutning (2005/303/EF) af 31. marts 2005 om ikke-optagelse af tjæresyre, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin og polyoxin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.

16) Kommissionens beslutning (2006/1009/EF) af 22. december 2006 om afvisning af at optage dimethenamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.

17) Kommissionens beslutning (98/269/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dinoterb som aktivt stof.

18) Kommissionens beslutning (1999/164/EF) af 17. februar 1999 om afvisning af at indsætte DNOC som aktivt stof i bilag I til Rådets tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

19) Kommissionens beslutning (2005/864/EF) af 2. december 2005 om afvisning af at optage endosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

20) Kommissionens beslutning (2002/478/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin acetat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

21) Kommissionens beslutning (2002/479/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin hydroxid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

22) Kommissionens beslutning (2004/140/EF) af 11. februar 2004 om afvisning af at optage fenthion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

23) Kommissionens beslutning (98/270/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenvalerat som aktivt stof.

24) Kommissionens beslutning (2000/801/EF) af 20. december 2000 om afvisning af at optage lindan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

25) Kommissionens beslutning (2004/401/EF) af 26. april 2004 om afvisning af at optage mefluidid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

26) Kommissionens beslutning (2003/308/EF) af 2. maj 2003 om afvisning af at indsætte metalaxyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

27) Kommissionens beslutning (2006/302/EF) af 25. april 2006 om afvisning af at optage methabenzthiazuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

28) Kommissionens beslutning (2000/243/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage monolinuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

29) Kommissionens beslutning (2005/788/EF) af 11. november 2005 om afvisning af at optage naled i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

30) Kommissionens beslutning (2001/520/EF) af 9. juli 2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

31) Kommissionens beslutning (2003/166/EF) af 10. marts 2003 om afvisning af at optage parathion-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

32) Kommissionens beslutning (2000/817/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

33) Kommissionens beslutning (2006/1010/EF) af 22. december 2006 om afvisning af at optage phosalon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.

34) Kommissionens beslutning (96/586/EF) af 9. april 1996 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propham som aktivt stof.

35) Kommissionens beslutning (2000/233/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage pyrazophos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

36) Kommissionens beslutning (2000/816/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at indsætte quintozen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

37) Kommissionens beslutning (2004/247/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage simazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

38) Kommissionens beslutning (2000/725/EF) om afvisning af at indsætte tecnazen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

39) Kommissionens beslutning (2005/487/EF) af 4. juli 2005 om afvisning af at optage triazamat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

40) Kommissionens beslutning (2001/245/EF) af 22. marts 2001 om afvisning af at indsætte zineb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998, (EF-Tidende 1998 nr. L123, side 1) , Kommissionens direktiv 2006/39/EF af 12. april 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 104, side 30), Kommissionens direktiv 2006/64/EF af 18. juli 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 206, side 107), Kommissionens direktiv 2006/74/EF af 21. august 2006, (EU-Tidende nr. L 235, side 17), Kommissionens direktiv 2006/131/EF af 11. december 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 349, side 17), Kommissionens direktiv 2006/132/EF af 11. december 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 349, side 22), Kommissionens direktiv 2006/133/EF af 11. december 2006, (EU-Tidende 2006 L nr. 349, side 27), Kommissionens direktiv 2006/134/EF af 11. december 2006, (EU-Tidende 2006 L nr. 349, side 32), Kommissionens direktiv 2006/135/EF af 11. december 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 349, side 37), Kommissionens direktiv 2006/136/EF af 11. december 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 349, side 42), Kommissionens direktiv 2007/6/EF af 14. februar 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 43, side 13), Kommissionens beslutning 2006/797/EF af 22. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 324, side 8), Kommissionens beslutning 2006/966/EF af 18. december 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 397, side 28), Kommissionens beslutning 2006/1009/EF af 22. december 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 379, side 125) og Kommissionens beslutning 2006/1010/EF af 22. december 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 379, side 127).