Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af § 1, nr. 14 og 23, i lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven)

(Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.)

I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 1134 af 4. december 2009 om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.) bestemmes, at lovens § 1, nr.14 og 23, træder i kraft den 9. april 2010.

Skatteministeriet, den 7. april 2010

Troels Lund Poulsen

/ K.-H. Ludolph