Sagsforløb 2009/1 BF 203
Den fulde tekst
B 203
Forslag til folketingsbeslutning om velfærdsbesøg i kvæg- og svinebesætninger hvert tredje år.
Af Kristen Touborg (SF), Ole Sohn (SF), Bjarne Laustsen (S), Per Clausen (EL).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Fremsat skr 6/4 10 Tillæg A
Forsl som fremsat 6/4 10 Tillæg A
1.beh 20/5 10 FF
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Bjarne Laustsen (S), Tina Petersen (DF), Kristen Touborg (SF), Jakob Axel Nielsen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren.
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF).
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at tage initiativ til at indføre velfærdsbesøg hvert tredje år i alle danske kvæg- og svinebesætninger med virkning fra den 1. juni 2010.