Den fulde tekst
L 204
Forslag til lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (Forhindring af spekulationsmulighed og indberetning af ferie til Feriekonto via indkomstregisteret).
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 7/4 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 7/4 10 Tillæg A
1.beh 26/4 10 FF
Betænkning 19/5 10 Tillæg B
2.beh 25/5 10 FF
3.beh 4/6 10 FF
Lovf som vedt 4/6 10 Tillæg C
Lov nr 702 af 25. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Ulla Tørnæs (V), Julie Rademacher (S), Bent Bøgsted (DF), Eigil Andersen (SF), Helle Sjelle (KF), Morten Østergaard (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 2.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Med loven stoppes muligheden for at spekulere i at udskyde udbetaling af feriepenge ved overgang fra efterløn til folkepension.
Ved at udskyde udbetalingen af feriepenge har det været muligt at undgå fradrag i efterlønnen, fordi der ikke er fradrag for feriepenge i folkepensionen. I ferieloven indføres der derfor en frist for udbetaling af feriepenge, og der indføres regler om modregning af dage med efterløn i antallet af feriedage, før uhævede feriepenge kan udbetales.
Desuden indføres der en ændring af reglerne om arbejdsgiveres indberetning af ferie til Feriekonto, så ferie fremover indberettes via indkomstregisteret.
Loven trådte i kraft den 1. juli 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 51 (S, SF, RV, EL og Christian H. Hansen (UFG)).