Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

A-kassernes vejledning om de dagpengemæssige konsekvenser af gentagne udeblivelser

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i nogle sager omgjort afgørelser, som direktoratet har truffet om tab af dagpengeret som følge af gentagne udeblivelser. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har begrundet omgørelserne med, at medlemmet ikke kendte sin reelle retsstilling forud for udeblivelsen. Det vil sige, at medlemmet forud for en udeblivelse ikke var tilstrækkeligt informeret om, at medlemmet ville miste retten til dagpenge ved en ny udeblivelse. Omgørelserne er især sket i tilfælde, hvor a-kassen forud for den udeblivelse, der skulle medføre tab af dagpengeret, ikke har nået at træffe endelig afgørelse om de forudgående forhold (udeblivelser og selvforskyldt ledighed).

På denne baggrund skal direktoratet indskærpe over for a-kasserne, at de i forbindelse med, at de bliver opmærksomme på, at et medlem er udeblevet fra et møde eller er blevet selvforskyldt ledig, straks skal informere medlemmet individuelt om konsekvenserne af yderligere udeblivelser eller selvforskyldt ledighed. Det er således ikke tilstrækkeligt med en generel gengivelse af reglerne om selvforskyldt ledighed og gentagelsesvirkning.

Informationen bør gives i samme brev, hvormed a-kassen orienterer medlemmet om, at den har konstateret/fået underretning om, at medlemmet er udeblevet fra et møde, har afslået et formidlet arbejde eller et tilbud eller er ophørt i et arbejde eller lignende. Brevet skal både indeholde information om, hvad konsekvensen af det aktuelle forhold er, og hvad konsekvensen af et nyt forhold (udeblivelse, afslag, ophør mm.) vil være. Det skal fremgå, at det også gælder i tilfælde af, at det nye forhold forekommer, mens a-kassen behandler det aktuelle forhold.

Eksempler:

A. A-kassen konstaterer/får underretning om, at et medlem har afslået et formidlet arbejde. Medlemmet er tidligere udeblevet fra en jobsamtale hos jobcenteret.

A-kassen skal straks informere medlemmet om, at a-kassen har konstateret/fået underretning om, at medlemmet har afslået et formidlet arbejde, og at a-kassen er ved at undersøge forholdet. A-kassen skal samtidig anmode om medlemmets bemærkninger, hvis det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse i sagen.

A-kassen skal samtidig informere om,

at afslaget vil medføre 3 ugers karantæne, hvis der ikke er en gyldig grund til afslaget, og

at en efterfølgende ny udeblivelse uden en gyldig grund inden for et år efter den første udeblivelse eller et afslag eller ophør uden gyldig grund inden for et år efter det aktuelle afslag, vil medføre tab af retten til dagpenge.

B. A-kassen konstaterer/får underretning om, at et medlem er udeblevet fra en samtale. Medlemmet er tidligere blevet selvforskyldt ledig i forbindelse med et arbejdsophør.

A-kassen skal straks informere medlemmet om, at a-kassen har konstateret/fået underretning om, at medlemmet er udeblevet fra en samtale, og at a-kassen er ved at undersøge forholdet. A-kassen skal samtidig anmode om medlemmets bemærkninger, hvis det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse i sagen.

A-kassen skal samtidig informere om,

at udeblivelsen vil medføre tab af ret til dagpenge fra og med udeblivelsen, og indtil medlemmet har rettet henvendelse om udeblivelsen til den, der har indkaldt til mødet, og

at en efterfølgende ny udeblivelse uden en gyldig grund eller et afslag eller ophør uden gyldig grund inden for et år efter det tidligere arbejdsophør, vil medføre tab af retten til dagpenge.

C. A-kassen konstaterer/får underretning om, at et medlem er udeblevet fra en samtale. Medlemmet er tidligere inden for de seneste 12 måneder udeblevet fra en jobsamtale hos jobcenteret.

A-kassen skal straks informere medlemmet om, at a-kassen har konstateret/fået underretning om, at medlemmet er udeblevet fra en samtale, og at a-kassen er ved at undersøge forholdet. A-kassen skal samtidig anmode om medlemmets bemærkninger, hvis det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse i sagen.

A-kassen skal samtidig informere om,

at udeblivelsen vil medføre tab af ret til dagpenge fra og med udeblivelsen, og indtil medlemmet har rettet henvendelse om udeblivelsen til den, der har indkaldt til mødet, samt 2 ugers karantæne, hvis der ikke er en gyldig grund til udeblivelsen, og

at en efterfølgende ny udeblivelse uden en gyldig grund eller et afslag eller ophør uden gyldig grund inden for et år efter den aktuelle udeblivelse, vil medføre tab af retten til dagpenge.

Arbejdsdirektoratet, den 12. april 2010

Jørn Wæver\chefkonsulent

Redaktionel note
  • www.adir.dk