Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza i Brenderup på Fyn

Bekendtgørelse nr. 253 af 24. marts 2010 om fund af lavpatogen aviær influenza i Brenderup på Fyn ophæves den 16. april 2010.

Fødevarestyrelsen, den 14. april 2010

P.S.V
E.B.
Stig Mellergaard

/ Susanne Kjøng Jørgensen