Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af glarmesterarbejde

Bekendtgørelse nr. 240 af 17. april 1991 om fakturering af glarmesterarbejde ophæves den 1. juli 2010.

Forbrugerstyrelsen, den 2. juni 2010

Tanja Franck

/ Signe Schmidt